Presostat jest czujnikiem różnicy ciśnień wyposażonym w przekaźnik. Do presostatu przyłączone są dwa przewody ciśnieniowe i do trzech przewodów elektrycznych.

Stan przekaźnika jest uzależniony od wielkości różnicy ciśnień w przewodach ciśnieniowych.

Presostaty wykorzystywane są w celu:

  • stabilizacji ciśnienia w hydroforach – po spadku ciśnienia w zbiorniku poniżej zadanego poziomu zwarcie styku powoduje włączenie pompy,
  • kontroli pracy wentylatorów – przewody ciśnieniowe podłączone są do komory wentylatora (przed wentylatorem) i kanału wentylacyjnego (za wentylatorem), w przypadku awarii wentylatora spada różnica ciśnień pomiędzy punktami w których jest ono mierzone, następuje przełączenie styków skutkujące wyłączeniem wentylatora i uruchomieniem sygnalizacji alarmowej,
  • kontroli stanu filtrów powietrza – przewody ciśnieniowe podłączone są po obu stronach filtra, jeśli spadek ciśnienia na filtrze przekroczy ustalony poziom przełączenie styków powoduje uruchomienie sygnalizacji alarmowej,
  • kontroli poziomu wody w pralkach automatycznych i zmywarkach - jego działanie polega na przerwaniu pobierania wody i uruchamieniu innego urządzenia wykonawcze, gdy zostanie osiągnięty określony poziom wody; presostat w takich urządzeniach jest często nazywany hydrostatem.