Klimatyzatory dla architektów wnętrz 2024

Głowica to zawów mechaniczny lub elektroniczny pozwalający regulować przepływ czynnika grzewczego, którym najczęściej jest gorąca woda pochodząca z centralnego ogrzewania przez grzejnik. Regulacja polega na radialnym obrocie głowicy i ustawieniu jej w pożądanej pozycji co skutkuje stałym przepływem wody przez grzejnik a tym samym regulacji dostarczanej temperatury do pomieszczenia. Najczęściej występującym typem głowic są głowice termostatyczne.