Smay klapy

Ruch powietrza w kanałach czy praca wentylatora wywołują hałas i drgania. Dodatkowo efekty akustyczne powstają w przypadku  przepływu powietrza w zagięciach kanałów i trójnikach. Aby ograniczyć efekty akustyczne stosuje się tłumiki lub izolację, montowaną na wewnętrznej powierzchni przewodów wentylacyjnych.

Izolacje przeznaczone do stosowania w warunkach wysokich temperatur to materiały i ich układy, które w bezpośrednim lub pośrednim kontakcie z gorącymi płomieniami, gazami, cieczami, materiałami lub czynnikami gorącymi ograniczają emisję ciepła ze źródła do otoczenia.

Wełna kamienna powstaje na bazie takich surowców jak: bazalt, gabro, dolomit lub kruszywo wapienne czy brykiety kamienne. Zostają one roztopione w wulkanicznej temperaturze i rozwłóknione. Włókna zlepia się później specjalną żywicą i formuje konkretne produkty – płyty, maty, otuliny.

Wełna izolacyjna ma wysoki współczynnik odporności na ogień. Wełna kamienna zachowuje swoje właściwości do 1000°C. Wełna szklana wytrzymuje temperaturę do 600-700°C. Odporność temperaturowa dotyczy jednak samych włókien. Spoiwo, które je łączy, wytrzymuje temperaturę do 250°C. Im więcej spoiwa, tym wełna ma mniejszą odporność na wysoką temperaturę, co sprawia że wełna kamienna lepiej sprawdza się w instalacjach oddymiających. Izolacje wykonane z wełny kamiennej sprawdzają się choćby w instalacjach rozprowadzających ciepło z kominka.

Do izolacji instalacji wentylacyjnych służą też maty i otuliny kauczukowe.  Jest to rodzaj izolacji wykonany z kauczuku syntetycznego. Maty kauczukowe występują w odmianie z warstwą klejącą, co ułatwia i przyspiesza proces montażu.  Ze względu na jej elastyczność,  izolację kauczukową można dopasować praktycznie do każdego kształtu izolowanego kanału czy  kształtki. Kauczuk zapewnia ochronę przed kondensacją pary wodnej oraz dobrze tłumi drgania i hałasy. Maty kauczukowe, dzięki niskiemu czynnikowi przewodzenia ciepła,  zwiększają wydajność energetyczną instalacji.

Do najbardziej znanych producentów izolacji należą: ROCKWOOL, Ursa, Isover, DEKA, IZOWENT