Wentylatory to podstawowe elementy wentylacji mechanicznej. Wentylatory odprowadzają z wnętrza pomieszczenia zanieczyszczone powietrze. Jeśli zależy nam na na utrzymaniu wysokiej jakości powietrza w pomieszczeniu wybór wentylatora może okazać się kluczową kwestią. Wentylator pracując wymusza aby określona ilość powietrza przepływała w określonym kierunku z określoną wydajnością w jednostce czasu. Wentylator to pewnego rodzaju sprężarka, która poprzez zwiększenie kinetycznej energii powietrza nadaje mu prędkość i powoduje ruch powietrza w określonym kierunku. Wentylator pozyskuje energię z silnika elektrycznego dlatego musi spełniać normy odpowiadające urządzeniom elektrycznym. Wentylatory możemy podzielić ze względu na konstrukcję oraz zastosowanie. Wentylatory osiowe, często nazywane wentylatorami śrubowymi to wentylatory zaprojektowane do przetłaczania powietrza o niskim ciśnieniu. Stosuje je się wszędzie tam gdzie powietrze ma krótką drogę do przebycia i przepływając przez wentylator nie zmienia kierunku płynąc wzdłuż osi silnika. Wentylatory promieniowe lub odśrodkowe przeznaczane są przetłaczania dużej ilości powietrza o wysokim ciśnieniu i dlatego najlepiej sprawdzają się jako wentylatory kanałowe. Łopatki wirnika rozrzucają powietrze i kierują do wylotu. Drugi podział wentylatorów dotyczy ich miejsca zastosowania, lokalizacji, miejsca zamontowania. Tu zaczniemy od wentylatorów dachowych. Wentylatory dachowe instaluje się na wylotach przewodów wentylacyjnych na dachach. Wentylatory dachowe z jednej strony wyciągają powietrze z kanału a z drugiej strony wykorzystują warunki panujące na zewnątrz do zwiększenia efektywności wentylacji. Najczęściej obudowy wentylatorów dachowych wykonane są z blachy ocynkowanej a wentylatory z tworzyw takich jak poliestry czy poliamidy wzmacniane włóknem szklanym. Wentylator powinien być zainstalowany możliwie daleko od okien, drzwi i nawiewników oraz umiejscowiony jak najwyżej nad podłogą. Takie rozwiązanie zapewnia, że wentylator tłoczy na zewnątrz zużyte powietrze a nie świeżo nawiane powietrze. Wentylatory ścienno-sufitowe mogą usprawnić niesatysfakcjonujące działanie wentylacji grawitacyjnej bez potrzeby przebudowy całego systemu. Są to małe wentylatory instalowane bezpośrednio na ścianie lub w suficie i mogą być bezpośrednio zasilane. Kanałowe wentylatory montowane są w kanałach okrągłych. Są to bardzo wydajne wentylatory, które mogą zastępować wentylację naturalną. Są tak zbudowane, że jeśli są wyłączone to wydajność powietrza płynącego grawitacyjnie praktycznie nie jest zmniejszona. Wentylacja w kuchni i w łazience wymaga specjalistycznych wentylatorów. Okapy kuchenne służą do usuwania pary powstałej podczas gotowania. Okap jest wentylatorem w momencie kiedy odprowadza powietrze poza budynek osobnym kanałem wentylacyjnym. Powietrze pobierane w okapie trafia do filtra tłuszczowego a potem poprzez kanał wentylacyjny usuwane jest z budynku. Wentylatory łazienkowe powinny posiadać stopień ochrony IP5. IP5 to zabezpieczenie przed dostaniem się strugi wody. Muszą być zamontowane w odległości 1,25m od zasięgu ręki osoby kąpiącej się. Dobre wentylatory łazienkowe zapewniają pięciokrotną wymianę powietrza na godzinę. Aby zwiększyć komfort korzystania z łazienki, wentylatory wyposaża się w klapkę zwrotną, zapobiegającą podmuchom zwrotnym powietrza; a coraz częściej w automatykę użytkową, która pozwala na sterowanie pracą wentylatora tak, by nie pracował w sposób ciągły.