Czym są klimakonwektory?

Klimakonwektor zwany często fan-coil, to urządzenie do utrzymywania stałej temperatury w pomieszczeniach. Jest to urządzenie kompaktowe, spełniające dwie podstawowe funcje, chłodzenia lub grzania w zależności od potrzeb. Może pełnić rolę grzejnika, albo klimatyzatora.zwany często fan-coil, to urządzenie do utrzymywania stałej temperatury w pomieszczeniach. Jest to urządzenie kompaktowe, spełniające dwie podstawowe funcje, chłodzenia lub grzania w zależności od potrzeb. Może pełnić rolę grzejnika lub klimatyzatora. Klimakonwektory znajdują swoje zastosowanie głównie w pomieszczeniach biurowych. Czynnikiem chłodniczym/grzewczym w klimakonwektorze jest woda lub jej mieszanina. Funkcje klimakonwektorów: grzanie, chłodzenie. Rodzaje klimakonwektorów: podłogowe,  sufitowe, kasetonowe, ścienne. Wybierająć klimakonwektor należy kierować się potrzebami danej lokalizacji, czy będzie to klimakonwektor grzewczy, grzewczo-chłodniczy, czy jedynie chłodniczy.

gift