Smay klapy

Pompa ciepła to urządzenie mechaniczne, które służy do ogrzewania domu lub innego obiektu. Dzięki dostarczonej energi mechanicznej lub cieplnej jest w stanie wymusić przepłym energi cieplnej z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej. Kierunek przepływu ciepła jest w tym przypadku odwrotny ponieważ zachodzi wbrew naturalnemu kierunkowi. Źródłem ciepła może być grunt, woda lub nawet powietrze. Pompy ciepłą zasilana są energią elektryczną której stosunkowo nie wiele potrzeba do pracy. Dzięki niskim kosztom energetycznym jest to bardziej ekonomiczne oraz ekologiczne rozwiązanie od ogrzewania budynków niż za pomocą tradycyjnych paliw kopalnych typu gaz, olej, węgiel. Pompy ciepła dzielą na kilka rodzajów w zależności od źródła ciepła:  powietrzne - źródłem ciepła jest powietrze pobierane z zewnątrz, gruntowe - źródłem ciepła jest grunt (gleba), powietrze wylotowe bydunku – źródłem ciepła jest nagrzane ciepło uciekające z budynku, wodne -  źródłem ciepła jest woda płynąca.