Zanieczyszczenia mogą spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie instalacji wentylacyjnych. To właśnie filtry mają zapewnić wysoką ochronę przed zanieczyszczeniami oraz wpłynąć na jakość powietrza w pomieszczeniach z zamontowaną instalacją wentylacyjną. Filtracja polega na usuwaniu cząsteczek z cieczy lub gazu, a filtr powietrza to nic innego jak narzędzie, w którym zachodzi separacja cząsteczek z cieczy lub gazu. Filtry stanowią bardzo ważny element w wentylacji w instalacjach wywiewnych i nawiewnych. Z uwagi na fakt, że zdolność magazynowania płynu jest określona, należy regularnie konserwować instalację i wymieniać filtry powietrza. Aby zapewnić dopływ wysokiej jakości powietrza do pomieszczeń wymagana jest filtracja wielostopniowa. Do tego celu najczęściej stosuje się filtry z materiałów włóknistych. W instalacjach wywiewnych, filtry stosowane są zwykle jako odpylacze. Filtry również usuwają z powietrza drobnoustroje chorobotwórcze i środki chemiczne. Filtry oczyszczają powietrze ale filtry między sobą różnią się skutecznością zatrzymywania cząstek. Podczas doboru filtrów najważniejsza jest zdolność zatrzymywania zanieczyszczeń określonego rodzaju i frakcji. Filtry zostały podzielone na klasy aby ułatwić wybór odpowiednich filtrów do konkretnych zastosowań. Obiekty, miejsca, pomieszczenia o wyższych standardach higienicznych wymagają filtracji wielostopniowej. Najpopularniejsze filtry stosowane w instalacjach wentylacyjnych z wielostopniową filtracją to filtry wstępne (I stopień filtracji), filtry dokładne (II stopień filtracji), filtry absolutne (III stopień filtracji). Dysfunkcje w układzie filtracyjnym mają wpływ na nieprawidłowe funkcjonowanie centrali, a także na obniżenie jakości powietrza. Co wpływa na złą pracę filtrów? Przede wszystkim: nieodpowiednio dobrane filtry, nieszczelność układów filtracyjnych, zanieczyszczona powierzchnia filtra, uszkodzenia mechaniczne. Okres użytkowy filtrów wyciągowych waha się od pół roku do dwóch lat i zależy od przeznaczenia instalacji.