Wiadomości 4 maj 2022
Energa przeznaczy zysk na zero- i niskoemisyjne inwestycje

Zarząd i rada nadzorcza Grupy Energa zdecydowały, że zysk netto za 2021 rok w wysokości 210 mln zł zostanie przeznaczony jako nakłady na inwestycje w zero- i niskoemisyjne źródła wytwórcze.
 Do do 2030 r. nowe projekty Energi pochłoną ok. 31,5 mld zł.

W 2021 r. zrealizowano kolejne etapy projektu  bloku gazowo-parowego w Ostrołęce. W grudniu 2021 r. projekt uzyskał z rynku mocy 17-letni kontraktu na ok. 696 MW. To oznacza, że całkowity przychód z umowy od 2026 roku może wynieść co najmniej 4,73 mld zł. Z kolei w marcu br. spółka celowa CCGT Ostrołęka przekazała generalnemu wykonawcy zadanie rozpoczęcia prac.

Grupa Energa w 2021 roku rozbudowywała też potencjał OZE. Rozpoczęła m.in. akwizycję farmy fotowoltaicznej PV Wielbark na Mazurach. Realizowała też budowę sześciu farm o łącznej mocy zainstalowanej ok. 25 MW. W kwietniu br. Energa Green Development, spółka zależna Energi, uzyskała warunki przyłączenia do sieci oraz pozwolenie na budowę dla pierwszego etapu budowy farmy fotowoltaicznej PV Mitra w gm. Przykona (pow. turecki). PV Mitra to największy obecnie projekt fotowoltaiczny realizowany przez Grupę Orlen.

W 2021 r. kontynuowane były też prace w ramach programu inwestycyjnego w Elektrociepłowniach Elbląg i Kalisz. W pierwszym przypadku trwała budowa kotłowni rezerwowo-szczytowej o mocy cieplnej 114 MWt, w drugiej zaś rozpoczęła się realizacja podobnej jednostki, o mocy ok. 50 MWt. W obu zakładach planowane są bloki silników gazowych, a w Elblągu również blok biomasowy.

Rozwój zero- i niskoemisyjnych źródeł wytwórczych oraz infrastruktury dystrybucyjnej został zapisany w „Strategicznym Planie Rozwoju Grupy Energa na lata 2021-2030” i jest zgodny z celami wyznaczonymi dla energetyki w strategii Orlen2030 dla całej grupy kapitałowej.

Kompas Inwestycji

Kompas Inwestycji http://kompasinwestycji.pl

Kompas Inwestycji, informacyjny serwis skupiony na tematyce inwestycyjno-budowlanej. Działa od niemal 10 lat, rozwijając bazę średnich i dużych projektów.Monitoruje cały cykl życia inwestycji - od etapu wizji, poprzez projektowanie, wybór wykonawcy, aż do realizacji. Każdego dnia przekazuje ponad kilkaset nowych i aktualizowanych informacji na temat projektów z całej Polski. Kompas Inwestycji jest również platformą ułatwiającą kontakt pomiędzy emisariuszami rynku budowlanego.

Raport Kompas Inwestycji

Raport rynku budowlanego to cykliczna publikacja Kompasu Inwestycji, która powstaje w oparciu o rozwijaną od 10 lat, największą bazę inwestycji w Polsce. Rzetelne i wiarygodne źródło informacji na temat tego jaki jest rynek budowlany i jak będzie wyglądał w najbliższych latach. Nasza prognoza produkcji budowlano-montażowej w okresie I-III kwartał 2017 roku miała dokładność 1,3%.

Przeczytaj fragment raportu