Wiadomości 8 sty
Energa uruchamia kolejne megawaty OZE

fot. infoWire

Energa Green Development i Energa Wytwarzanie, spółki zależne Energi z Grupy ORLEN sfinalizowały kolejny projekt fotowoltaiczny - pod koniec ub. r. została zakończona zapowiadana rozbudowa o 8 MW farmy PV Wielbark. Aktualnie trwa budowa dwóch kolejnych instalacji PV Mitra (65 MW) oraz PV Żuki (2,4 MW). W pierwszym kwartale br. Energa Green Development rozpocznie budowę kolejnych pięciu instalacji PV o łącznej mocy ok. 42 MW.

Zlokalizowana w woj. warmińsko-mazurskim farma PV Wielbark (o mocy zainstalowanej 62 MW) została uruchomiona w drugim kwartale 2023 roku. Do jej rozbudowy Energa Green Development, spółka wyznaczona w Grupie ORLEN do rozwoju lądowych źródeł odnawialnych, wykorzystała 10 ha gruntu, na których zamontowano 15 tys. paneli i 19 inwerterów. Pozwoliło to zwiększyć moc o dodatkowe 8 MW, dzięki czemu wynosi ona łącznie 70 MW.

W ten sposób PV Wielbark – największa farma fotowoltaiczna zarządzana przez Energę Wytwarzanie – jest w stanie wyprodukować w ciągu roku energię wystarczającą do zasilenia ok. 35 tys. gospodarstw domowych.

Dynamiczny przyrost mocy PV

Zakończenie rozbudowy PV Wielbark to kolejny krok w kierunku wzmacniania potencjału produkcyjnego źródeł odnawialnych. Aktualnie Energa Green Development jest w trakcie budowy dwóch kolejnych instalacji PV Mitra (65 MW) oraz PV Żuki (2,4 MW), zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie farmy wiatrowej Przykona i PV Gryf. W pierwszym kwartale br. spółka rozpocznie budowę kolejnych 5 instalacji PV o łącznej mocy ok. 42 MW.

Oprócz tego Energa Wytwarzanie jest w procesie akwizycji kolejnych OZE. W 2023 r. spółka podpisała przedwstępne umowy na zakup spółek celowych realizujących projekty OZE o mocy do 393 MW.

W czerwcu 2023 r. spółka podpisała z portugalską grupą Greenvolt umowę na zakup źródeł OZE – farmy wiatrowej i czterech fotowoltaicznych – o łącznej mocy ok. 59 MW.

W październiku 2023 r. spółka podpisała z firmą Lewandpol Holding przedwstępną umowę nabycia spółki celowej, realizującej projekt budowy nowych hybrydowych źródeł odnawialnych „Kleczew Solar & Wind”. Inwestycja powstaje w gminie Kleczew w województwie wielkopolskim, a jej łączna moc wyniesie do 334 MW.

Po sfinalizowaniu zarówno inwestycji własnych (rozbudowa PV Wielbark, budowa PV Gryf i PV Żuki), jak też akwizycji (umowy z Greenvolt i Lewandpol Holding) łączna moc zainstalowana źródeł odnawialnych Energi wzrośnie do blisko 990 MW i przekroczy moc zainstalowaną największego obecnie źródła konwencjonalnego zarządzanego przez Energę Wytwarzanie, czyli trzech bloków Elektrowni Ostrołęka B (690 MW).

Ponadto spółka Energa Green Development ma w swoim portfolio projekty fotowoltaiczne typu greenfield o różnym stopniu zaawansowania o łącznej mocy wynoszącej 550 MW. Ok. 180 MW z nich ma być docelowo zrealizowanych w formule cable-pooling, czyli z wykorzystaniem już istniejącego przyłącza, z którego korzysta też inne źródło OZE (farma wiatrowa). Pozwala to na optymalne wykorzystanie dostępnego potencjału przyłączeniowego, ponieważ instalacje fotowoltaiczne i wiatrowe rzadko produkują energię w pełnym wymiarze w tym samym czasie.

Strategiczny kierunek rozwoju

Grupa Energa, w odpowiedzi na zmiany wprowadzone do strategii rozwoju Grupy ORLEN, zaktualizowała w grudniu ub. r. założenia Wieloletniego Planu Inwestycji Strategicznych (WPIS) i Strategicznego Planu Rozwoju (SPR). Rozpisane na lata 2024-2030 dokumenty zakładają znaczący wzrost planowanych nakładów inwestycyjnych. W perspektywie siedmiu lat spółki Grupy Energa zrealizują inwestycje o łącznej wartości blisko 48 mld zł w celu intensywnego wzrostu mocy zainstalowanych w OZE oraz dalszego wzrostu sprzedawanej energii elektrycznej pochodzącej z OZE. Realizacja zaktualizowanego planu strategicznego może przynieść wzrost EBITDA Grupy Energa wynoszący dwuipółkrotność wyniku za 2022 rok.

Prawie 14 mld zł przeznaczone zostanie na rozwój źródeł odnawialnych. Dzięki temu moc zainstalowana w aktywach odnawialnych Grupy Energa wzrosnąć ma do poziomu ok. 3,6 GW do roku 2030.

Tagi: fotowoltaika
infoWire.pl

infoWire.pl https://infowire.pl/