12 Dni Oszczędzania Energii - konferencja pod patronatem PORT PC

Redakcja HvacPR | Dzisiaj W listopadzie odbyła się dwunasta konferencja poświęcona oszczędzaniu energii. Jest to wydarzenie na trwałe zamieszczone w kalendarzu najważniejszych konferencji. Organizowane jest cyklicznie od 2001 roku pod stałą nazwą Dni Oszczędzania Energii. Wiadomości

Trendy Energetyczne 2018 | Viessmann | najważniejsze wydarzenie branży OZE

Redakcja HvacPR | 7 gru Ponad dwustu dwudziestu uczestników, blisko trzydziestu prelegentów i uczestników debat, jedenastu partnerów branżowych i współorganizatorzy wydarzenia z kręgów stowarzyszeń i uczelni wyższych to chyba najbardziej wyraziste podsumowanie dwóch kongresowych dni w Krakowie! Wiadomości

Rozwój morskich farm wiatrowych

Redakcja HvacPR | 3 gru Morska energetyka wiatrowa (MEW) może stać się polską specjalnością. Może być źródłem taniej, czystej energii i przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego. Aby tak się stało, potrzebna jest ostateczna decyzja rządu o rozwoju tej technologii. Trzeba również przyspieszyć proces uzyskiwania pozwoleń przez inwestorów i obniżać koszty inwestycyjne. Wiadomości

Efektywność energetyczna i OZE - konferencja w Świdnicy

Redakcja HvacPR | 3 gru Ponad 90 osób wzięło udział 26 listopada br. w zorganizowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Duszpasterstwo Parlamentarzystów i Samorządowców Diecezji Świdnickiej konferencji pn. „Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze”. Jej celem było przedstawienie oferty nieodpłatnych szkoleń dla kandydatów na energetyków gminnych oraz zaprezentowanie źródła finansowania przedsięwzięć. Wiadomości

Areopag Energetyki Odnawialnej 2018

Redakcja HvacPR | 12 paź - Głównym czynnikiem determinującym rozwój OZE będzie tempo spadku kosztów technologii i urynkowienia źródeł odnawialnych – powiedział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski otwierając konferencję Areopag Energii Odnawialnej. Debata, zorganizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego ,odbyła się 10 października 2018 roku w Warszawie. Wiadomości

Ciepło z odnawialnych źródeł energii - program pilotarżowy NFOŚiGW

Redakcja HvacPR | 7 wrz Ponad 120 osób uczestniczyło, 31 sierpnia 2018 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w seminarium warsztatowym Ciepło z OZE. Na spotkanie, zorganizowane przez NFOŚiGW we współpracy z Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie (IGCP) i Instytutem Energetyki Odnawialnej (IEO), przybyli praktycy i naukowcy działający w tej branży – przedstawiciele przedsiębiorstw energetyki cieplnej, uczelni i instytutów, agencji energetycznych, firm konsultingowych. Seminarium było kolejnym etapem konsultacji przygotowywanego przez NFOŚiGW pilotażowego programu priorytetowego. Wiadomości

Seminarium warsztatowe pt. Efektywne Systemy Ciepłownicze – „Ciepło z OZE”

Redakcja HvacPR | 27 sie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje uruchomienie nowego programu wsparcia dla ciepłownictwa systemowego w zakresie budowy, modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych współpracujących z OZE i magazynami ciepła. W dniu 31 sierpnia br. w godz. 11.00 – 15.30 w siedzibie NFOŚiGW organizowane jest w związku z tym seminarium warsztatowe pt. Efektywne Systemy Ciepłownicze – „Ciepło z OZE”. Zapraszamy serdecznie potencjalnych beneficjentów do udziału w tym wydarzeniu. Wiadomości

Słońce w natarciu!

De Dietrich | 3 sie Na terenie naszego kraju są obecnie województwa, w których dostępne są wysokie dotacje do OZE. Mogą z nich skorzystać zarówno mieszkańcy, jak i przedsiębiorcy. Efekty dotychczasowych inwestycji ze środków unijnych są szczególnie widoczne w energetyce słonecznej. Okiem praktyka
gift