TAURON wykształci nowych energetyków

Redakcja HvacPR | 6 lis Energetyczny lider stworzy Branżowe Centrum Umiejętności we Wrocławiu. TAURON zrealizuje projekt z partnerami, dzięki dofinansowaniu w ramach konkursu Ministerstwa Edukacji i Nauki. Wiadomości

Konferencja Stron Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej z udziałem wiceministra Ireneusza Zyski

Redakcja HvacPR | 31 paź „Wodór jest paliwem przyszłości. To pierwiastek, który daje szansę na transformację polskiej gospodarki, tak by w perspektywie najbliższej dekady umożliwić zastąpienie paliw kopalnych w wielu dziedzinach naszego życia – w transporcie, ciepłownictwie czy energetyce, a także przemyśle rafineryjnym i metalurgicznym” – powiedział podczas Konferencji Stron Porozumienia sektora na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej wiceminister klimatu i środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusz Zyska. W trakcie wydarzenia wiceminister wręczył wyróżnienia koordynatorom grup roboczych, które w ramach Porozumienia sektorowego zajmują się rozwojem poszczególnych segmentów gospodarki wodorowej. Konferencja odbyła się 26 października 2023 r. w Warszawie. Wiadomości

PGE kontynuuje zielone zmiany w ciepłownictwie

Newseria Biznes | 30 paź Spółka PGE Energia Ciepła prowadzi dziewięć projektów inwestycyjnych związanych z budową nowych źródeł nisko- i zeroemisyjnych w ciepłownictwie, a 15 kolejnych jest w fazie przygotowania. Do 2030 roku ciepło we wszystkich należących do spółki elektrociepłowniach będzie już produkowane wyłącznie w takich źródłach. Na inwestycje w transformację wytwarzania ciepła przeznaczone zostało 7,7 mld zł. Najnowsza, oddana właśnie do użytku inwestycja to zmodernizowana elektrociepłownia w Zgierzu. Obiekt będzie zasilany gazem i kolektorami słonecznymi, co ma znacznie poprawić jakość życia mieszkańców miasta. Wiadomości

Rozpoczęły się prace nad odwiertem geotermalnym w Otwocku

Redakcja HvacPR | 26 paź Przy otwockim parku miejskim rozpoczęto wiercenie otworu geotermalnego o głębokości 1645 m. Celem jest ustalenie zasobów wód termalnych. W uroczystej inauguracji prac, która odbyła się 24 października 2023 r., uczestniczył wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio, wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski oraz prezydent Otwocka Jarosław Margielski. Wiadomości

Polska silnym i wiarygodnym partnerem Międzynarodowej Agencji Energii

Redakcja HvacPR | 23 paź Wiceminister klimatu i środowiska, Główny Geolog Kraju oraz Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa Piotr Dziadzio wziął udział w sesji Rady Zarządzającej Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE), która odbyła się 18-19 października 2023 r. w Paryżu. Podczas posiedzenia zaprezentowano aktualne raporty na temat rynków energetycznych oraz dyskutowano o działaniach krajów zrzeszonych w Agencji na rzecz wzmocnienia światowego bezpieczeństwa energetycznego. Podsumowano także działania państw członkowskich w zakresie przygotowań do nadchodzącego sezonu grzewczego. Wiadomości

Transformacja energetyczna to wymóg ekonomii, konkurencyjności, oczekiwań klientów oraz regulacji

Newseria Biznes | 18 paź Transformacja energetyczna to dla polskich firm wymóg podyktowany ekonomią, potrzebą konkurencyjności, oczekiwaniami klientów i kontrahentów oraz wymogami regulacyjnymi i społeczną odpowiedzialnością. Niezależnie od firmy i branży od transformacji energetycznej nie ma już odwrotu. Ważne, aby na początku tej drogi firmy wyliczyły swój ślad węglowy, żeby na tej podstawie móc opracować i zacząć wdrażać strategię redukcji emisji. – Stworzyliśmy w tym celu kalkulator śladu węglowego dla firm. Każda firma może samodzielnie dokonać pomiaru emisji. To ważne, ponieważ odpowiedzialność za klimat dziś jest już istotnym czynnikiem przy doborze kontrahentów – mówi Marcin Hajduga z ING Banku Śląskiego.  Wiadomości

Wiceminister Jacek Ozdoba: Już za 3 lata mieszkania w Sochaczewie będą ogrzewane ciepłem z wnętrza ziemi

Redakcja HvacPR | 17 paź „To ważny dzień dla Mazowsza – NFOŚiGW, w ramach programu „Polska Geotermia Plus”, przekaże miejskiemu samorządowi w Sochaczewie środki w wysokości 62 mln zł – 33,4 mln zł dotacji oraz 28,6 mln zł pożyczki – na budowę zakładu geotermalnego” – powiedział wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba podczas konferencji prasowej. W spotkaniu, które odbyło się 11 października 2023 r. w Sochaczewie, uczestniczył również prezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przemysław Ligenza. Wiadomości

Polacy mają dużą świadomość mechanizmów chroniących przed wzrostem cen energii

Newseria Biznes | 16 paź 43 proc. Polaków zna mechanizm zamrożenia cen energii elektrycznej na poziomie z 2022 roku, a 31 proc. wie o podwyższonych limitach, do których obowiązują preferencyjne stawki – wynika z badań YOTTA dla Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. – To świadczy o wysokiej świadomości działań wspierających odbiorców energii elektrycznej – podkreślają eksperci PKEE. Z badań wynika także, że większość badanych uznaje wdrożone mechanizmy jako wystarczające. Wiadomości

Popyt na surowce wtórne rośnie

Newseria Biznes | 13 paź W Polsce trwa obecnie boom na rynku fotowoltaiki, a już za kilka lat na Bałtyku wystartują pierwsze inwestycje offshore. W perspektywie nadchodzących lat dla Polski, podobnie jak dla innych krajów UE, które są w trakcie transformacji energetycznej, dużym wyzwaniem będzie zagospodarowanie wyeksploatowanych bądź uszkodzonych wiatraków czy paneli fotowoltaicznych. – W procesie recyklingu takich instalacji OZE możemy odzyskać szereg cennych materiałów i surowców, które będziemy mogli wykorzystać w innych gałęziach gospodarki – zauważa dr hab. inż. Arkadiusz Szymanek z Politechniki Częstochowskiej. Jak wskazuje, dla polskiej energetyki w tej chwili wyzwaniem jest również zagospodarowanie tzw. UPS-ów, czyli ubocznych produktów spalania węgla w elektrowniach, które z powodzeniem mogą zastąpić wiele  surowców naturalnych. Wiadomości

Nowelizacja ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii

Biznes Tuba | 11 paź Rosnące wyzwania związane z zmianami klimatycznymi i wyczerpywaniem się tradycyjnych źródeł energii sprawiają, że większą uwagę poświęcamy odnawialnym źródłom energii (OZE). W odpowiedzi na te wyzwania ustawodawstwo jest stale modyfikowane i dostosowywane do nowych realiów. Ostatnia nowelizacja Ustawy o OZE ma na celu przyspieszenie rozwoju OZE i stworzenie bardziej przyjaznego środowisku sektora energetycznego. Wiadomości