Wiadomości 23 maj
Mieszkania na piątkę, czyli autorski standard budynku zrównoważonego od Echo Investment

Eko Echo to efekt dwóch lat pracy kilkunastoosobowego zespołu Echo Investment wspieranego przez zewnętrznych specjalistów. Deweloper wprowadza autorski system oceny inwestycji mieszkaniowych pod kątem ekologii, zrównoważonego i odpowiedzialnego prowadzenia budowy, udogodnień dla mieszkańców oraz wpływu na ich zdrowie. W praktyce oznacza to przyjazne budynki wyposażone w coraz więcej proekologicznych rozwiązań: panele fotowoltaiczne czy system retencji wody.

Eko Echo, autorski system oceny budynków mieszkalnych Echo Investment został stworzony przez kilkunastoosobowy zespół m.in. architektów, inżynierów, specjalistów ochrony środowiska. Punktem wyjścia były prowadzone od 5 lat ankiety i badania wśród klientów - nabywców mieszkań. Podczas dwuletniej pracy nad projektem Eko Echo zostały uzupełnione badaniami zewnętrznymi.

– Mamy coraz więcej sygnałów, że ekologia jest dla naszych klientów ważna, że chcą przebywać w przestrzeniach poprawiających jakość życia. Na rynku dominują międzynarodowe certyfikaty skupiające się na biurach, w niewielkim jednak stopniu odpowiadają na potrzeby użytkowników inwestycji mieszkaniowych, są pełne zagadnień technicznych, a ich język jest skomplikowany – zaznacza Dawid Wrona, dyrektor sprzedaży Echo Investment.

Oceny jak w szkole

System Eko Echo bazuje na sześciostopniowej skali ocen stosowanej w polskich szkołach. Każdy budynek może zdobyć maksymalnie 100 punktów. – Zastanawialiśmy się jak przetłumaczyć zagadnienia techniczne, aby były zrozumiałe, aby klienci otrzymali jasne informacje związane z wszystkimi aspektami życia budynku i by finalnie mogli ocenić, na ile dane inwestycja to przyjazne i zrównoważone osiedle. Skupiliśmy nie na czterech kategoriach – mówi Agnieszka Kozdęba, dyrektor działu architektów w zespole mieszkaniowym.

Ekologia (20 punktów) uwzględnia zielone rozwiązania w budynku i jego najbliższej okolicy, wpływ inwestycji na bioróżnorodność, procent powierzchni biologicznie czynnej oraz technologię wykorzystaną do ogrzewania. Kategoria „Budowa” (20 punktów) premiuje segregację odpadów podczas realizacji prac budowlanych, bezpieczeństwo pracowników, jakość wykorzystanych materiałów (pochodzenie drewna czy plan zrównoważonych zamówień ograniczający ślad węglowy) i wpływ robót na sąsiedztwo inwestycji. „Zdrowie” (20 punktów) uwzględnia m.in. przestrzenie do integracji lub wypoczynku, rozwiązania zapewniające optymalne nasłonecznienie czy monitorujące jakość powietrza. Ostatnie kryterium - „Udogodnienia” (40 punktów) odnosi się do lokalizacji budynku (odległość od środków transportu, placówek edukacyjnych i kulturalnych, zieleni czy ścieżek rowerowych) i dodatkowych rozwiązań poprawiających komfort użytkowania mieszkania.  

Więcej budynków na piątkę

Większość budynków mieszkaniowych realizowanych przez Echo Investment w latach 2020-2022 zdobywa dobrą „czwórkę”. – Naszym celem jest wyznaczanie większego standardu - by w 2024 r. połowa rozpoczynanych budynków osiągnęła poziom bardzo dobry, a w kolejnych latach celujący –  podkreśla Dawid Wrona, dyrektor sprzedaży Echo Investment.

Wśród obecnie realizowanych przez Echo Investment inwestycji mieszkaniowych najwyżej ocenianym projektem jest łódzkie osiedle Zenit, które ma na koncie 69 punktów. – Na dachach budynków znajdą się panele fotowoltaiczne, w projekcie uwzględniamy rozwiązania zapewniające jak najlepszą akustykę mieszkań, np. żelbet o dużej gęstości. Osiedle Zenit to ponad 30 proc. powierzchni biologicznie czynnej, w tym zieleń na gruncie rodzimym. Podczas budowy wszystkie drzewa zostaną zachowane, planujemy tam ogród społeczny i szklarnię, uczymy się jak ośmielić mieszkańców do użytkowania takich przestrzeni – wylicza Agnieszka Kozdęba.

Wśród proekologicznych rozwiązań, które będą wprowadzane na szerszą skalę jest system retencji wody i fotowoltaika. Na przestrzeni najbliższych dwóch lat deweloper wprowadzi 5 lub 6 projektów z wykorzystaniem paneli słonecznych, analizuje kolejne nowe inwestycje, w których takie rozwiązanie może się pojawić. Poza kwestiami technicznymi Echo Investment dba również o aspekt społeczny. Z jednej strony to miejsca do naturalnych spotkań: fitness, place zabaw, tarasy zewnętrzne. Deweloper rozpoczyna budowanie wspólnoty od projektów, które dopiero będą powstawać, organizuje zajęcia dla okolicznych mieszkańców, turnieje i zajęcia sportowe, warsztaty tematyczne.

Kompas Inwestycji

Kompas Inwestycji http://kompasinwestycji.pl

Kompas Inwestycji, informacyjny serwis skupiony na tematyce inwestycyjno-budowlanej. Działa od niemal 10 lat, rozwijając bazę średnich i dużych projektów.Monitoruje cały cykl życia inwestycji - od etapu wizji, poprzez projektowanie, wybór wykonawcy, aż do realizacji. Każdego dnia przekazuje ponad kilkaset nowych i aktualizowanych informacji na temat projektów z całej Polski. Kompas Inwestycji jest również platformą ułatwiającą kontakt pomiędzy emisariuszami rynku budowlanego.

Raport Kompas Inwestycji

Raport rynku budowlanego to cykliczna publikacja Kompasu Inwestycji, która powstaje w oparciu o rozwijaną od 10 lat, największą bazę inwestycji w Polsce. Rzetelne i wiarygodne źródło informacji na temat tego jaki jest rynek budowlany i jak będzie wyglądał w najbliższych latach. Nasza prognoza produkcji budowlano-montażowej w okresie I-III kwartał 2017 roku miała dokładność 1,3%.

Przeczytaj fragment raportu