Smay klapy
Wiadomości 2 paź 2020
Swegon
Certyfikat BREEAM na poziomie „Outstanding” dla biurowca im. Konrada Blocha - kompleks GPP Business Park

Miło nam poinformować, że Biurowiec Bloch, stanowiący część kompleksu GPP Business Park w Katowicach, został wyróżniony prestiżowym, międzynarodowym certyfikatem BREEAM International na poziomie „Outstanding”

Obszar za jaki Swegon był odpowiedzialny to:

Aktywne belki chłodząco-grzewcze z możliwością indywidualnej regulacji temperatury. Świeże powietrze przygotowywane jest  przez centralę z odzyskiem ciepła i wilgoci, co przekłada się na niższe użycie energii. Centrala utrzymuje wilgotność powietrza w przedziale 40-60%, który jest najbardziej korzystny dla zdrowego funkcjonowania człowieka. Wykorzystywane jony srebra w procesie nawilżania powietrza eliminują drobnoustroje, bakterie, grzyby i wirusy.

 

Poniżej znajduje się informacja prasowa na temat otrzymanego certyfikatu BREEAM. Zachęcamy do przeczytania:

 

Najlepszy w Polsce!

Katowicki biurowiec został wyróżniony prestiżowym, międzynarodowym certyfikatem Final BREEAM International New Construction 2016 na poziomie „Outstanding” przyznawanym energooszczędnym budynkom, w których komfort pracy stawiany jest na pierwszym miejscu.

Biurowiec im. Konrada Blocha stanowiący część Kompleksu GPP Business Park otrzymał w procesie certyfikacji największą liczbę punktów w Polsce. „Idea stworzenia unikatowego pod względem energetycznym i wpływu na środowisko naturalne miejsca przyświecała nam od samego początku tworzenia kompleksu.”– mówi Mirosław Czarnik, prezes GPP Business Park S.A. „Budowa zrównoważonych budynków to jednak nie tylko kwestia zastosowania najnowszych technologii, to przede wszystkim większy komfort pracy i niższe koszty eksploatacyjne dla użytkowników.”- dodaje.

Certyfikacja BREEAM to wielokryterialne narzędzie weryfikujące poziom oddziaływania budynku na otoczenie oraz zastosowania w nim najnowszych technologii i równoważonych rozwiązań. Jest to obecnie jedna z najczęściej stosowanych metod oceny budynków pod kątem eko rozwiązań w Europie. Została stworzona w 1990 roku przez brytyjską organizację BRE (Building Research Establishment). Kryteria oceny budynków uwzględniają szereg aspektów: zagospodarowania terenu, zużycia energii, wykorzystanych materiałów, ochrony przed emisją zanieczyszczeń, gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej, innowacyjności i zarządzania obiektem, a także zdrowia i komfortu użytkownika czy transportu. Ocena „Outstanding” jest najwyższą oceną dostępną w systemie BREEAM, którą trudno jest osiągnąć ze względu na konieczność wdrożenia wymagań ponadstandardowych we wszystkich kategoriach. Otrzymanie tak wysokiej oceny wymaga spełnienia ponad 85% wszystkich wymagań certyfikacji, zapewniających dbałość o środowisko naturalne oraz zdrowie i samopoczucie użytkowników obiektu.

Posiadanie certyfikatu Breaam z najwyższą możliwą oceną zdecydowanie podnosi wartość obiektu. Wiele przedsiębiorstw i korporacji prowadzi politykę proekologiczną w ramach swoich działań i chętnie wybiera na siedzibę firmy obiekt, którego charakter będzie zbieżny z ich podejściem do ochrony środowiska. Często jest to nawet wymóg, aby siedziba firmy posiadała taki certyfikat ponieważ jego posiadanie oznacza większy komfort pracy w budynku.” – mówi Mirosław Czarnik, prezes GPP Business Park S.A.

Oddany do użytku w 2019 roku, biurowiec im. Konrada Blocha jest pierwszym w Polsce budynkiem plus-energetycznym w obszarze wentylacji, ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Oznacza to, że produkuje on więcej energii niż wynosi jego zapotrzebowanie. Zastosowano w nim system trigeneracji i pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych w celu zwiększenia zdolności produkcji energii z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Autorski system BMS (Building Management System) steruje żaluzjami, oświetleniem i wentylacją powierzchni biurowej w jednej sieci. Pozwala to na zwiększenie efektywności energetycznej oraz ściślejsze dopasowanie systemu do potrzeb najemców. Dzięki tym technologiom oraz wykorzystaniu (na etapie budowy) ulepszonych materiałów o niższym współczynniku przenikania, udało się obniżyć koszty zużycia mediów o ponad 50%.

W pomieszczeniach biurowych zastosowano aktywne belki chłodząco-grzewcze
z możliwością indywidualnej regulacji temperatury. Świeże powietrze przygotowywane jest przez centralę z odzyskiem ciepła i wilgoci, co przekłada się na niższe zużycie energii. Co więcej, centrala utrzymuje wilgotność powietrza w przedziale 40-60%, który jest najbardziej korzystny dla zdrowego funkcjonowania człowieka. W procesie nawilżania powietrza wykorzystywane są jony srebra, które eliminują drobnoustroje, bakterie, wirusy i grzyby. Projekt instalacji wentylacji
i klimatyzacji dla budynku im. Konrada Blocha uzyskał nagrodę główną Nagrody PASCAL 2020, przyznawaną przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja. „Badania wskazują, że tak doskonała jakość powietrza bezpośrednio przekłada się na jakość samopoczucia użytkowników podnosząc ich wydajność pracy o 20-40%. Potwierdzono również, że odpowiednio oczyszczone i nawilżone powietrze obniża zachorowalność i dolegliwości związane z górnymi drogami oddechowymi nawet o 20-30%.” – mówi Mirosław Czarnik. „Jakość powietrza w powierzchniach biurowych była dla nas niezwykle istotna od samego początku. W czasie trwania pandemii wskaźniki te dodatkowo zyskały na znaczeniu gdyż przekładają się bezpośrednio na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników”- dodaje.  

Najnowsze technologie energooszczędne, wysoki komfort pracy użytkowników, obniżone koszty eksploatacji – czy można było zrobić coś jeszcze, aby budynek był bardziej ekologiczny? Tak. Na terenie kompleksu zainstalowane zostały budki dla ptaków i nietoperzy oraz hotel dla owadów. Dachy biurowców pokryto roślinami (rozchodnikami), a na dachu budynku im. Konrada Blocha zbudowano pasiekę.

Certyfikat BREEAM na poziomie Outstanding to dla nas ogromne wyróżnienie. Utwierdza nas w przekonaniu, że w 2006 roku podjęliśmy dobrą decyzję związaną  z przekształceniem terenów zniszczonych przez przemysł w nowoczesną strefę aktywności gospodarczej
i innowacyjności zorientowaną na rozwój technologiczny, zgodny z nurtem prośrodowiskowym. To wyznaczanie trendów w budownictwie energooszczędnym daje satysfakcję, ale również poczucie odpowiedzialności. Dziękuję wszystkim, którzy przez kilka lat ciężko pracowali na ten sukces”- 
mówi Mirosław Czarnik.

Karolina Jarosz- Gałka
Kierownik Działu Marketingu i Komunikacji
GPP Business Park S.A.