Wienkra - Kalendarz

Pompy ciepła – ogrzewanie przyszłości

Redakcja HvacPR | 22 lis Zarówno Unia Europejska, jak i cały świat, mierzy się obecnie z wielkim wyzwaniem, jakim są zmiany klimatyczne. Z tego względu w 2009 roku wprowadzono w życie pakiet klimatyczny, zaproponowany przez Radę Europejską. Założenia pakietu opierają się na protokole z Kioto i zawierają plan 3 x 20: do 2020 roku kraje członkowskie miały zredukować o 20% emisję gazów cieplarnianych (w stosunku do poziomu z roku 1990), zwiększyć do 20% ilość energii produkowanej ze źródeł odnawialnych i podnieść efektywność energetyczną o 20%. Cele postawione na kolejną dekadę, do 2030 roku, są jeszcze bardziej ambitne, bo zakładają zmianę wszystkich wskaźników do poziomu 50%. Wiadomości

Doskonalszy sposób do wyznaczenia sprawności energetycznej agregatów poliwalentnych

Redakcja HvacPR | 5 lis Istnieje kilka wskaźników sprawności energetycznej stosowanych w branży chłodniczej. Jednak nie dla każdego typu urządzenia będą one miarodajne, jak np. dla agregatów poliwalentnych. Z uwagi na zastosowaną metodologię obliczeń wskaźników energetycznych, nie uwzględniają one w pełni specyfiki ich pracy. Na początek przyjrzyjmy się stosowanym obecnie wskaźnikom. Wiadomości

Nowa era budynków biurowych – trendy i rozwiązania

Redakcja HvacPR | 19 paź Na całym świecie ludzie stopniowo wracają do pracy stacjonarnej w biurach, po okresie lockdownów i restrykcji. Co prawda możemy wrócić do biura, ale nie możemy cofnąć się w czasie. Dlatego nurtuje nas myśl - jak będzie wyglądać w najbliższej przyszłości nasza praca biurowa, i w jaki sposób przygotować się na wyzwania nowej rzeczywistości? Okiem praktyka

Swegon sponsorem pierwszego na świecie Turnieju Golfa Mieszanego

Redakcja HvacPR | 30 cze W dniach 10-13 czerwca 2021 r. odbył się Międzynarodowy Turniej Golfowy - Scandinavian Mixed. Był to pierwszy na świecie turniej golfowy z równouprawnieniem płci, w którym rywalizowała ze sobą jednakowa liczba kobiet i mężczyzn (po 78 osób), w tych samych zawodach i na tym samym polu golfowym. Wiadomości

Pompy ciepła a ochrona środowiska

Redakcja HvacPR | 17 maj Zrównoważona gospodarka rozwija się coraz szybciej, a inwestycje w technologie przyjazne środowisku stale rosną. Jednak kiedy wszystkie produkty reklamowane są jako energooszczędne, wybór tego, który jest najbezpieczniejszy dla środowiska, jest trudny. W przypadku pieców grzewczych sprawa jest prosta - praktycznie każde rozwiązanie inne niż piec na paliwo stałe uznaje się za przyjazne środowisku. W przypadku pomp ciepła sytuacja jest bardziej skomplikowana, a poszczególne urządzenia mogą się znacznie różnić w kwestii oddziaływania na środowisko. Wiadomości

Przygotowanie centrali wentylacyjnej do uruchomienia przed dostarczeniem na budowę

Redakcja HvacPR | 1 kwi Uruchomienie i poprawna konfiguracja centrali wentylacyjnej na budowie bywają czasochłonne. Niekiedy w wyniku błędu ludzkiego konfiguracja zostaje nieprawidłowo ustawiona, co wpływa na nieefektywną pracę urządzenia, a co za tym idzie - nie spełnia założeń projektu. Takie zdarzenia mogą już przejść do historii, ponieważ wprowadziliśmy narzędzie, które to zmienia. Możliwość wcześniejszego zaprogramowania systemu w biurze pozwoli na efektywne uruchomienie instalacji wentylacji. Wiadomości

Wilgotność powietrza - kompendium wiedzy

Redakcja HvacPR | 4 mar Wymagania wilgotności powietrza wewnętrznego w obecnych standardach budowlanych różnią się znacznie w poszczególnych krajach i są bardzo często ograniczone. Dla większości instalacji wentylacyjnych w budynkach mieszkaniowych czy też użyteczności publicznej (biurowce, hotele itp.) brak jest nawet podstawowego monitorowania tego parametru czy jego kontroli. Wiadomości