Centrala GOLD wyróżniona | Swegon

Redakcja HvacPR | 4 cze Brytyjskie czasopismo H&Vnews nagrodziło centralę GOLD tytułem: „Commercial Product of the Year” w kategorii urządzeń grzewczych. Wiadomości

Swegon - ErP READY

Redakcja HvacPR | 30 mar 2018 ErP (Energy-related Products – ang.) to produkty związane z energią, do których zaliczane są między innymi agregaty chłodnicze oraz pompy ciepła. Pojęcie to zostało zdefiniowane w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/125/WE, której celem jest osiągnięcie odpowiednio wysokiego poziomu ochrony środowiska przez redukcję wpływu produktów związanych z energią na środowisko. Wiadomości