Wiadomości 24 maj 2019
Rynek energii odnawialnej w Polsce na EKG w Katowicach

-Istotną rolę odnawialnych źródeł w przebudowie polskiego miksu energetycznego określa projekt „Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku”. Jednak w celu poprawy stabilności pracy źródeł OZE, naturalnym sprzymierzeńcem są również inne sektory energetyki, mogące wpływać na stabilizację pracy sieciowej. Koniecznym jest więc współistnienie różnych źródeł wytwórczych w systemie energetycznym - powiedział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski podczas panelu poświęconego „Rynkowi energii odnawialnej w Polsce„ na EKG w Katowicach, 15 maja 2019 roku.

W polskich warunkach głównym źródłem energii odnawialnej jest wiatr, następnie energia słoneczna i woda. Mamy duże wykorzystanie wiatru, obecnie około 6 tys. MW w farmach wiatrowych na lądzie. Tempo rozwoju źródeł odnawialnych przybierze na sile zwłaszcza po 2025 r., kiedy rozwój technologiczny prawdopodobnie umożliwi bezpieczny przyrost OZE w systemie energetycznym oraz bez zbytniego obciążenia finansowego gospodarki.

- Szczególny potencjał w wykorzystaniu energii wiatru upatrujemy w energetyce wiatrowej na morzu. Przewiduje się, że pierwsza morska farma wiatrowa zostanie włączona do bilansu elektroenergetycznego po 2025 r. – argumentował wiceminister.

Do 2040 r. na morzu może być zainstalowanych nawet 10 GW mocy wiatrowych. Z racji istniejącego potencjału dla sektora offshore na Bałtyku, należy podkreślić, że Polska poważnie traktuje wykorzystanie tej technologii, oczywiście jeśli tylko pojawią się w przyszłości adekwatne możliwości magazynowania oraz przesyłania tak wytworzonej energii. Ministerstwo Energii zakłada, iż nastąpi to w okolicach roku 2030. Do tego czasu rozbudowa poszczególnych lokalnych źródeł OZE musi być skorelowana z modernizacją tradycyjnych mocy wytwórczych.

Według wiceministra Tobiszowskiego obecnie trwają w ME prace koncepcyjne nad założeniami prawnymi dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Zmiana regulacji w obszarze przepisów prawa energetycznego powinna wprowadzać nowe rozwiązania systemowe. Regulacje krajowe w dotychczasowym brzmieniu nie zapewniają skutecznego kształtowania tej polityki.

Newseria Biznes

Newseria Biznes https://biznes.newseria.pl/

Zamknij Kup klimatyzator z instalacjąw Twoim mieście Kup klimatyzator z instalacją w Twoim mieście