Klimatyzatory dla architektów wnętrz 2024
Wiadomości 8 kwi 2022
TAURON
Pół miliarda złotych na energetyczny rozwój Dolnego Śląska

TAURON przeznaczył na inwestycje na terenie Dolnego Śląska w 2021 roku ponad 500 mln złotych. Prowadzona modernizacja i rozbudowa sieci energetycznej poprawia pewność zasilania klientów spółki, umożliwia przyłączanie nowych i skraca czas trwania awarii energetycznych. Największe inwestycje realizowane są w okolicach Wrocławia i Wałbrzycha.

Prace w 2021 roku były realizowane w wielu miejscach na całym obszarze województwa i na wszystkich poziomach napięć.

- Dolny Śląsk jest obszarem o dużym zróżnicowaniu gospodarczym. Obok bardzo silnej wrocławskiej aglomeracji miejskiej oraz kilku mniejszych miast regionu, mamy na obszarze województwa tereny relatywnie mało zurbanizowane, rolnicze, leśne oraz ważne turystycznie obszary górskie. To wymaga dostosowania sposobu naszego działania i planowania rozwoju sieci energetycznej, zgodnie ze specyfiką i potrzebami rozwojowymi tych obszarów. Przede wszystkim jednak z konkretnymi potrzebami przyłączeniowymi klientów - mówi Jerzy Topolski, wiceprezes TAURON Polska Energia.

Inwestycje na sieci Wysokich Napięć

Na terenie Dolnego Śląska w ubiegłym roku kontynuowane były prace przy budowie jednej z największych w Polsce stacji elektroenergetycznych – Głównego Punktu Zasilania (GPZ) Pasikurowice. Przebudowa stacji jest niezbędna ze względu na prowadzoną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne przebudowę rozdzielni 400 kV znajdującą się bezpośrednio przy stacji TAURONA. W efekcie poprawi się pewność i niezawodność zasilania aglomeracji wrocławskiej, dla której stacja Pasikurowice stanowi podstawowe zasilanie. W przypadku tej inwestycji zakres zadania po stronie TAURONA obejmuje modernizację rozdzielni 110 kV w stacji 400/110 kV R-3 Pasikurowice oraz budowę linii kablowych 110 kV.  Zadanie jest realizowane we współpracy z PSE, a ze względu na jego zakres rozłożone jest w czasie na kilka lat.

- GPZ Pasikurowice to istotne, skomplikowane technicznie i wysokobudżetowe przedsięwzięcie. Prace tego typu trwają kilka lat, natomiast ich efekty przekładają się na pewność zasilania bardzo dużej liczby klientów - mówi Robert Zasina, prezes TAURON Dystrybucja. - Obecnie na terenie Dolnego Śląska poza standardowymi zadaniami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi realizujemy zadania związane z dostosowaniem sieci do wymagań stawianych przed OSD w związku z dynamicznym rozwojem źródeł OZE. To również wymaga czasu oraz ogromnych środków finansowych – dodaje prezes Zasina.

Kolejne ważne zadanie inwestycyjne dla Dolnego Śląska to rozpoczęcie kompleksowej przebudowy GPZ Czechnica. Prace wpisują się w rewitalizację obiektów elektrociepłowni miejskiej. Obiekt architektonicznie będzie nawiązywał do architektury przemysłowej z początku XX wieku. Niektóre linie napowietrzne 110 kV zostaną zastąpione liniami kablowymi, a słupy i linie napowietrzne zostaną usunięte z przestrzeni centrum miasta, co poprawi estetykę miasta.

Kolejna ważna dla regionu inwestycja energetyczna to budowa linii kablowej 110 kV GPZ Kurkowa - GPZ Walecznych o długości 3200 m. Prace w tym przypadku będą realizowane w centrum Wrocławia i dlatego, ze względu na istniejącą zabudowę i już wybudowane sieci podziemne, muszą być wykonywane niecodzienną metodą przewiertów sterowanych.

Przyłączanie dużych klientów

Na terenie Oddziału w Wałbrzychu realizowane są dwie duże inwestycje będące bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby przyłączeniowe dużych inwestorów. Pierwszą jest przebudowa linii WN zlokalizowanej pomiędzy GPZ Świebodzice a GPZ Pawłowice, której łączna długość wynosi 22,6 km. Obecnie przebudowywany jest ostatni odcinek linii na terenie gminy Świebodzice. Odcinek ten znajduje się w okolicy istniejącego lotniska, dlatego wysokość przebudowywanych słupów linii musi pozostać bez zmian. Przebudowa związana jest z przyłączeniem zakładu produkcyjnego w Jaworze – „Mercedes”, a wartość tego zadania przekracza 14 mln zł.

Z kolei na potrzeby zwiększenia mocy przyłączeniowej zakładu produkcyjnego TOYOTA, rozbudowywany jest przez TAURON Dystrybucja GPZ Uczniowska. W zakresie prac jest między innymi zabudowa trzeciego transformatora mocy WN/SN.

- Poza realizacją dużych zadań infrastrukturalnych i pracami na wysokim napięciu prowadzimy jednocześnie szereg drobnych zadań przyłączeniowych i modernizacyjnych, dedykowanych poszczególnym miejscowościom, ulicom lub pojedynczym klientom. W ubiegłym roku na terenie województwa przyłączyliśmy ponad 11 tys. nowych klientów w grupach przyłączeniowych IV i V (gospodarstwa domowe) i jest to drugi po Małopolsce najprężniej rozwijający się w tym zakresie region – mówi prezes Zasina.

Warte wymienienia są również dwa kolejne zadania inwestycyjne tj. – modernizacja GPZ Oława i rozbudowa rozdzielni 110 kV o pole liniowe w GPZ Kąty Wrocławskie. W obydwu przypadkach prace są prowadzone w celu przyłączenia nowych farm wiatrowych, które mają powstać na tym terenie. Natomiast jeśli chodzi o przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja mikroinstalacji, to na Dolnym Śląsku było ich w 2021 r. aż 24 979 o łącznej mocy blisko 198 MW.