Wiadomości 30 lis 2021
Nowe Centrum Warszawy - wyniki konkursu na przestrzeń w rejonie ulic Złotej i Zgoda

W miejscu obecnego tunelu dla samochodów przy pasażu Wiecha pod Marszałkowską powstanie zielona przestrzeń obsadzona drzewami, z lustrem wodnym i zbiornikiem retencyjnym. Stołeczny magistrat rozstrzygnął konkurs na zagospodarowanie rejonu ulic Złotej i Zgoda w ramach Nowego Centrum Warszawy.

Konkurs był dwuetapowy i nieograniczony. Miasto po raz pierwszy zastosowało taki tryb. W pierwszym etapie uczestnicy złożyli 23 opracowania studialne. Sąd konkursowy zaprosił do drugiego etapu sześć zespołów, które miały rozwinąć swoje propozycje po uwzględnieniu uwag ekspertów. Uczestnicy złożyli pięć prac konkursowych. Na pulę nagród miasto przeznaczyło 150 tys. zł. O podziale nagród zdecydował sąd konkursowy w 13-osobowym składzie. – Usuwamy bariery architektoniczne, poprawiamy bezpieczeństwo i estetykę w centrum miasta. Obszar, który objęliśmy konkursem, chcemy przekształcić w taki sposób, aby zapewnić dostępność osobom o ograniczonej mobilności i percepcji. Pojawi się więcej zieleni zgodnie z koncepcją Nowego Centrum wdrażaną przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego – mówi Marlena Happach, architekt miasta.

Pierwszą nagrodę w wysokości 80 tys. zł zdobyła praca nr 4 autorstwa RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa. Drugą nagrodę (40 tys. zł) przyznano pracy nr 5 autorstwa JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski. Dwie równorzędne trzecie nagrody - (po 12,5 tys. zł) - zdobyły prace nr 1 - autorstwa Patryk Gwiazda, Dawid Jarosz i Przemysław Tymoszuk i 2 - autorstwa Juvenes - Projekt. Wyróżnienie (5 tys. zł) przyznano pracy nr 3 autorstwa S&P Architektura Krajobrazu.

Zwycięska koncepcja zapowiada zieloną przestrzeń publiczną. W planach jest 167 drzew oraz wytyczenie blisko 3 tysięcy mkw. zieleni z bylinami i krzewami. Autorzy założyli, że większość miejsc parkingowych uda się zapewnić w garażu podziemnym pod placem Powstańców Warszawy. Miasto podpisało już umowę z firmą Immo Park Warszawa na jego zaprojektowanie i budowę. Obiekt powstanie w formule koncesji, która jest rodzajem partnerstwa publiczno-prywatnego, powinien być gotowy w 2024 r. Budowa parkingu podziemnego pod placem Powstańców Warszawy pozwoli na wytyczenie zielonych i wygodnych przestrzeni dla pieszych, mieszkańców i rowerzystów na ulicach i placach w sąsiedztwie, które teraz są zajęte przez samochody. Ruch w rejonie ulic Złotej i Zgoda ma być znacznie ograniczony i uspokojony. Powstaną tzw. strefy zamieszkania i Tempo 30 z wjazdem głównie dla dostaw i pojazdów technicznych. Jednocześnie w tym obszarze zachowana zostanie w nowej aranżacji znaczna liczba naziemnych miejsc postojowych, przeznaczonych przede wszystkim dla mieszkańców bądź obsługi dostaw.

Autorzy pracy z pierwszą nagrodą proponują likwidację tunelu w osi ul. Złotej. Miejsce po nim można wykorzystać na zbudowanie podziemnego zbiornika retencyjnego na wody opadowe. W centralnej części placu na ul. Złotej przy pasażu Wiecha znalazłoby się miejsce na płytki zbiornik wodny. W podłużnym lustrze wody odbijałby się efektownie Pałac Kultury i Nauki. Rzędy drzew posadzone wzdłuż Złotej podkreśliłyby oś widokową na Pałac. 

Przed Domem pod Orłami ma powstać reprezentacyjny plac. Ma stanowić zieloną oprawę dla zabytkowego gmachu. Zieleń będzie tak zakomponowana, aby podkreślać ważne osie widokowe i kierować wzrok na piękną architekturę. Rabata ozdobna i ławki stworzą atrakcyjną przestrzeń do wypoczynku. Takie miejsce ma zachęcić do wypoczynku i robienia zdjęć (w opisie – „instagram place”).

Na Placu Emila Młynarskiego przed Filharmonią Narodową znajduje się obecnie parking, w przyszłości ma powstać skwer i Ogród Muzyki. Autorzy zapowiadają wielorzędowe nasadzenia i wysokie krzewy, które mają izolować od zgiełku miasta. Podest wzdłuż gmachu Filharmonii pełniłby funkcję zewnętrznego foyer. Można by na nim urządzać koncerty plenerowe i różne inne wydarzenia. Działałyby też ogródki gastronomiczne. Z kolei na skwerze przy ul. Zgoda 12 autorzy zwycięskiej koncepcji proponują urządzenie ogrodu sąsiedzkiego z place, zabaw, siłownią, stolikami do gry w szachy.

Zarząd Dróg Miejskich zaprosi teraz autorów najlepszej pracy do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zwycięzcy na podstawie pracy konkursowej przygotują dokumentację projektową. Odpowiadać też będą za nadzory. Rozpoczęcie inwestycji jest planowane wstępnie na 2023 rok.

 

Tagi: inwestycje
Kompas Inwestycji

Kompas Inwestycji http://kompasinwestycji.pl

Kompas Inwestycji, informacyjny serwis skupiony na tematyce inwestycyjno-budowlanej. Działa od niemal 10 lat, rozwijając bazę średnich i dużych projektów.Monitoruje cały cykl życia inwestycji - od etapu wizji, poprzez projektowanie, wybór wykonawcy, aż do realizacji. Każdego dnia przekazuje ponad kilkaset nowych i aktualizowanych informacji na temat projektów z całej Polski. Kompas Inwestycji jest również platformą ułatwiającą kontakt pomiędzy emisariuszami rynku budowlanego.

Raport Kompas Inwestycji

Raport rynku budowlanego to cykliczna publikacja Kompasu Inwestycji, która powstaje w oparciu o rozwijaną od 10 lat, największą bazę inwestycji w Polsce. Rzetelne i wiarygodne źródło informacji na temat tego jaki jest rynek budowlany i jak będzie wyglądał w najbliższych latach. Nasza prognoza produkcji budowlano-montażowej w okresie I-III kwartał 2017 roku miała dokładność 1,3%.

Przeczytaj fragment raportu