Wiadomości 11 lut 2021
IKEA w Polsce na drodze ku neutralności klimatycznej

IKEA w Polsce na drodze ku neutralności klimatycznej. W roku 2020 IKEA na całym świecie kontynuowała realizację długoterminowej strategii zrównoważonego rozwoju „People & Planet Positive”. Zgodnie ze wspomnianą strategią, koncentrowała się na działaniach przybliżających ją do celu, jakim jest stanie się biznesem w pełni cyrkularnym, neutralnym klimatycznie. Jeszcze bardziej włączającym i dbającym o równe i sprawiedliwe traktowanie. Jednym z kluczowych obszarów działania IKEA w Polsce w 2020 roku było także wspieranie lokalnych społeczności, które ucierpiały w wyniku pandemii.

Produkcja energii z wiatru, recykling i odzysk energii z prawie 95% odpadów powstających w sklepach, wycofanie z oferty wyposażenia domu plastikowych produktów jednorazowego użytku. Ponadto liczne kampanie inspiracyjne i praktyczne porady dotyczące zrównoważonej konsumpcji czy wspieranie lokalnych społeczności w walce z pandemią COVID-19. To tylko niektóre z działań zrealizowanych w Polsce w roku finansowym 2020, które przybliżyły markę do realizacji długoterminowego celu strategicznego.

Biznes przyjazny dla ludzi i planety

W roku finansowym 2020, w ramach strategii „People & Planet Positive”, podjęto szereg działań, troszcząc się o lepsze życie ludzi i środowisko. Począwszy od produkcji energii odnawialnej, przez inicjatywy na rzecz ograniczania odpadów, po wspieranie organizacji zajmujących się edukacją ekologiczną najmłodszych. Przede wszystkim inwestycje w odnawialne źródła energii, w tym farmy wiatrowe w Polsce, to element strategii zrównoważonego rozwoju. Od 2016 roku sześć farm wiatrowych IKEA w Polsce generuje więcej energii niż firma zużywa we wszystkich sklepach IKEA, centrach dystrybucyjnych, centrach handlowych i biurach w Polsce.  

W roku finansowym 2020 firma kontynuowała działania mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Ponadto zwiększenie efektywności energetycznej własnych budynków i działalności. Co bezpośrednio przyczynia się do spowolnienia zmian klimatu.

Inwestycje w energię odnawialną

Inwestowanie w energię odnawialną to także zwiększanie jej dostępności i przystępności dla wielu osób. Polska była jednym z pierwszych krajów, w których firma wprowadziła ofertę „Energia słoneczna dla domu”. Kompleksową usługę sprzedaży i montażu paneli fotowoltaicznych. W ciągu 3 lat Polska stała się jednym z wiodących rynków IKEA pod względem liczby instalacji. Wraz z partnerem z branży solarnej IKEA oferuje kompleksowe rozwiązania, które pozwalają produkować energię ze słońca. Ponadto przynoszą realne oszczędności w polskich budżetach domowych.

IKEA bez plastikowych artykułów jednorazowego użytku

Do 2030 roku wszystkie produkty marki będą wytwarzane wyłącznie z materiałów odnawialnych lub pochodzących z recyklingu. W dniu 1 stycznia 2020 roku, znacznie przed terminem wyznaczonym przez Unię Europejską, IKEA zaprzestała sprzedaży jednorazowych produktów wyposażenia domu wykonanych z plastiku. Takich jak torebki na lód i żywność, worki na śmieci czy słomki do napojów. Pierwszym sklepem w Polsce, który przyłączył się do inicjatywy był sklep IKEA w warszawskim centrum handlowym Blue City. Za nim kolejne sklepy IKEA w całym kraju.

Dobry klimat zaczyna się w domu – inspirowanie do życia lepszego dla planety

Jak co roku, również w roku finansowym 2020 IKEA prowadziła i włączała się w wiele działań, które mają na celu inspirowanie ludzi do bardziej przyjaznego klimatowi i zasobom planety stylu życia.

Gdański sklep IKEA jeszcze w 2019 roku przyłączył się do inicjatywy realizowanej przez miasto – „Gdańsk bez plastiku”. Ponadto w lutym 2020 roku marka została partnerem Miasta Stołecznego Warszawy w kampanii „Rady na Odpady”.

Podczas Black Friday 2019 firma wystartowała z inicjatywą „Na Dłużej”. Podpowiadając, jak dzięki prostym czynnościom dbać o meble i domowe akcesoria, aby służyły nam jak najdłużej. Ponadto wykorzystała do tego kolekcję sztuki stworzoną specjalnie na tę okazję przez polską artystkę Ewelinę Sośniak.  

Biznes Tuba

Biznes Tuba http://biznestuba.pl