Smay klapy
Wiadomości 28 sty
BARTOSZ
Firma Bartosz podpisała umowę na budowę SUW w Bartoszowinach

Miło nam poinformować, że podpisaliśmy umowę na “Budowę ujęcia wody wraz ze Stacją Uzdatniania Wody i zbiornikiem wyrównawczym w miejscowości Bartoszowiny w systemie “zaprojektuj i wybuduj”. Naszym zadaniem będzie opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, realizacja robót budowlanych z dostawą urządzeń oraz uzyskanie niezbędnych zgód administracyjnych.

Więcej informacji o tym zadaniu na stronie Gminy Nowa Słupia: https://www.nowaslupia.pl/aktualnosci/4363