Wiadomości 2 paź
Swegon
W jaki sposób wentylacja, ogrzewanie i chłodzenie są powiązane z Falą Renowacji?

Większość z nas słyszała o Europejskim Green Deal (Zielony Ład) i unijnej inicjatywie Renovation Wave (Fala Renowacji), szczególnie ta druga jest dobrze znana w naszej branży wentylacji, ogrzewania i chłodzenia (HVAC). Ale dlaczego Unia Europejska uruchomiła tę inicjatywę, jakie są jej cele i co to dla nas oznacza?

W tym wpisie na blogu będziemy szeroko opisywać unijną falę renowacji i wskazywać, w jaki sposób przemysł HVAC w Europie może przyczynić się do realizacji ambitnych celów wyznaczonych przez Unię Europejską. Wstępne spojrzenie na zakres inicjatywy to dobry początek.

Unijna fala renowacji to inicjatywa wprowadzona w ramach europejskiego zielonego ładu, której głównym celem jest transformacja wykorzystania zasobów i zależności energetycznej budynków w całej Europie. Skala zadania jest znaczna, ponieważ budynki odpowiadają za 40% zużycia energii w UE i 36% emisji gazów cieplarnianych w UE.

Inicjatywa ta jest bardzo ambitna i strategicznie zaprojektowana, aby sprostać ogromnemu wyzwaniu, jakim są zmiany klimatyczne. Zastosowana strategia ma na celu podwojenie obecnego wskaźnika renowacji wynoszącego 1% budynków rocznie, co można przełożyć na około 35 milionów renowacji budynków do 2030 r. Celem jest osiągnięcie neutralnej dla klimatu Europy do 2050 r. Ponadto unijna fala renowacji stanowi również odpowiedź na pilną potrzebę tworzenia miejsc pracy i sprawiedliwości społecznej w całym regionie. Zwiększony wskaźnik renowacji może potencjalnie stworzyć do 160 000 zielonych miejsc pracy w sektorze budowlanym do 2030 r. Ponadto unijna fala renowacji ma również na celu rozwiązanie problemu ubóstwa energetycznego poprzez nadanie priorytetowego znaczenia renowacji mieszkań dla osób znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji w Unii, która w rzeczywistości dotyka około 34 mln osób. Przy bliższym przyjrzeniu się temu, co musi się stać, aby do 2050 r. w Europie zasób budynków był neutralny dla klimatu, staje się jasne, że nie chodzi tylko o zwiększenie tempa renowacji. Średnie zapotrzebowanie na energię musi spaść o 75% we wszystkich odnowionych budynkach.

Jakie są zyski i skąd będą pochodzić fundusze?

Powyższy cel jest bez wątpienia ambitny i będzie wymagał znacznych inwestycji w projekty renowacyjne, aby mieć szansę na jego osiągnięcie. Komisja Europejska oszacowała jednak, że każde 1 euro wydane na renowację może przynieść zwrot w wysokości do 5 euro z różnych źródeł. Najbardziej bezpośrednim z nich jest oszczędność energii w budynkach, a także wzrost wartości nieruchomości, a ponadto korzyści zdrowotne dzięki znacznie lepszemu środowisku wewnętrznemu, zwiększonym możliwościom zatrudnienia i ogólnej stymulacji gospodarczej. Aby sfinansować unijną Falę Renowacji, Komisja Europejska opracowała wieloaspektowe podejście do pozyskiwania niezbędnych funduszy z długoterminowego budżetu UE, europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, a także na przykład z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zamiarem Unii Europejskiej jest pokrycie znacznych kosztów związanych z inicjatywą Fali Renowacji przy pomocy tego finansowania wraz z innymi źródłami dotacji.

Minimalne normy charakterystyki energetycznej

Aby ustalić kolejność priorytetów w odniesieniu do tego, które budynki mają zostać poddane renowacji i do jakiego poziomu należy je zmodernizować, opracowano unijne minimalne normy charakterystyki energetycznej (MEPS). Norma dzieli zasoby budowlane danego kraju na różne klasy, począwszy od budynków o najgorszych parametrach, które otrzymały ocenę G, do tych o najlepszych parametrach, które otrzymały ocenę A. Budynki ocenione na G odpowiadają 15% najgorszych budynków w każdym kraju. Powinny one zostać odnowione do poziomu F do 2027 r. , a do 2030 r. do poziomu E.

Ponieważ ponad połowa zużycia energii w budynkach pochodzi z systemów i rozwiązań związanych z wentylacją, ogrzewaniem i chłodzeniem budynku (HVAC), ich instalacja, modernizacja i unowocześnienie będą miały istotne znaczenie dla osiągnięcia ogólnego celu 75% redukcji zużycia energii.

Jak to zrobić?

Tak więc, gdy rozpoczyna się projekt renowacji, nacisk kładziony jest na drastyczne zmniejszenie zużycia energii, a wentylacja, ogrzewanie i chłodzenie z pewnością znajdą się na liście znacznych ulepszeń. Dobrą rzeczą jest to, że branża HVAC jest dobrze przygotowana do podjęcia tego zadania, istnieje kilka sposobów na znaczne zmniejszenie zużycia energii przez HVAC w starszym budynku.

Jeśli mielibyśmy wskazać zestaw wysoce skutecznych sposobów na zmniejszenie zużycia energii, zaczęlibyśmy od wentylacji. Nowoczesne centrale wentylacyjne nie tylko dostarczają nowe powietrze do budynków i znacznie poprawiają jakość powietrza w pomieszczeniach, ale także wykorzystują energię wewnątrz budynku za pomocą wysoce wydajnych systemów odzysku ciepła. Potencjalne oszczędności energii są ogromne.

Ponadto system zmiennej ilości powietrza lub wentylacji sterowanej zapotrzebowaniem może stale współpracować z centralą wentylacyjną i zapewniać, że do różnych pomieszczeń w budynku dostarczana jest tylko faktycznie potrzebna ilość powietrza. Klimat wewnętrzny może być monitorowany przez czujniki, które mogą określić konkretne zapotrzebowanie wewnątrz budynku poprzez pomiar temperatury i jakości powietrza. Dzięki temu można dokonać regulacji w celu wentylacji, ogrzewania i chłodzenia tylko w takim stopniu, w jakim jest to konieczne, gdy budynek jest zajęty, oraz w celu wykonania jak najmniejszej ilości tych czynności, tylko w stopniu wystarczającym do spełnienia wymogów prawnych, gdy budynek jest pusty.

Podsumowując, powyższe rozwiązanie zapewnia komfortowy klimat w pomieszczeniach, a także energooszczędne działanie rozwiązania HVAC. Więcej informacji na temat wentylacji sterowanej zapotrzebowaniem można znaleźć w naszych wskazówkach:

https://www.swegon.com/pl/wskazowki/informacje-techniczne/wentylacja-zalena-od-potrzeb/ 

Podsumowując

Branża wentylacji, ogrzewania i chłodzenia - nasza branża - ma do wykonania monumentalne zadanie. To my powinniśmy umożliwić ogromne oszczędności energii, potrzebne do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., a także zapewnić dobry klimat w pomieszczeniach, aby ludzie mogli być produktywni i dobrze się rozwijać. Ale jak już wspomnieliśmy, jesteśmy gotowi do pracy i wiemy, że odzysk ciepła i wentylacja sterowana zapotrzebowaniem będą miały decydujące znaczenie. Aby dowiedzieć się więcej o 70% oszczędności energii osiągniętej w Katedralskolan w Linköping w Szwecji, zapoznaj się z naszym pełnym opisem tutaj.

https://www.swegon.com/pl/referencje/obiekty-zagranicz/katedralskolan-linkoping-sweden/