Wiadomości 13 mar 2023
Swegon
Akustyka i HVAC - od tego zależy nasze zdrowie i wydajność

Warunki panujące w budynku mają oczywiście wpływ na osoby spędzające w nim czas. Termin Indoor Environmental Quality (IEQ) odnosi się do jakości środowiska wewnętrznego budynku, związanej ze zdrowiem osób w nim przebywających. IEQ jest determinowana przez wiele czynników, w tym jakość powietrza, wilgotność, komfort termiczny, oświetlenie i akustykę. Ten ostatni czynnik jest o wiele ważniejszy niż mogłoby się wydawać, i zawsze powinien być brany pod uwagę w projektach budowlanych.

Akustyka, w przypadku budynków, odnosi się do krajobrazu dźwiękowego przestrzeni wewnętrznych. To, co uważa się za "dobrą" akustykę, zależy od przeznaczenia przestrzeni; audytorium i biuro mają inną akustykę, podobnie korytarz w porównaniu z sypialnią.

Głównym celem inżynierii akustycznej jest ograniczenie wpływu niepożądanych dźwięków, czyli hałasu. Spędzanie dłuższego czasu w pomieszczeniach o złej akustyce, narażonych na hałas, może mieć negatywny wpływ na zdrowie. Badania pokazują, że z czasem hałas może potencjalnie powodować szumy uszne, problemy z sercem i zaburzenia snu. Hałas i zła akustyka wpływają również na produktywność; w jednym z badań, dotyczącym środowisk akademickich, produktywność wzrastała o 0,7 procent na każde obniżenie hałasu o 1 dB.

Zrozumieć akustykę

Głośność hałasu jest ważnym czynnikiem. Jednak zmniejszenie zanieczyszczenia hałasem nie jest tak proste, jak tylko zmniejszenie poziomu dźwięku. Istnieje wiele innych właściwości dźwięku, które wpływają na to, jak bardzo ludzie są dotknięci hałasem. Wiele przepisów budowlanych wymienia jeden lub więcej kluczowych czynników związanych z dźwiękiem i akustyką, które należy uwzględnić, aby osiągnąć wysoki IEQ w przestrzeni. Do najczęstszych należą:

Hałas użytkowy - pochodzący z wentylacji, hydrauliki itp.

Dźwięk zewnętrzny

Czas pogłosu - tj. czas do zaniku dźwięku

Wpływ podłogi - dźwięk z przestrzeni nad lub pod pomieszczeniem

Separacja akustyczna - dźwięk z sąsiednich pomieszczeń na tym samym poziomie

STI/zrozumiałość mowy - tj. łatwość lub trudność usłyszenia mowy

Maskowanie dźwięków - dodawanie dźwięków tła w celu zwiększenia komfortu

Wibracje

W narzędziach, schematach i normach oceny zielonych budynków, hałas użytkowy (często łączony z hałasem zewnętrznym jako poziom hałasu wewnętrznego) oraz separacja akustyczna są najczęściej stosowanymi przepisami.

Najlepsze praktyki w celu uniknięcia problemów akustycznych

Aby uzyskać dobre właściwości akustyczne w trakcie realizacji projektu budowlanego, należy zawsze brać pod uwagę następujące punkty:

  • Normy klasyfikacji akustycznej muszą zawierać jasne i weryfikowalne wymagania.
  • Dane dotyczące akustyki muszą być dostępne u dostawców kluczowych elementów budynku, takich jak urządzenia HVAC. Ponadto projektanci muszą być zaznajomieni z produktami i związanymi z nimi zagrożeniami.
  • Producenci i dostawcy kluczowych elementów budynku muszą przetestować swoje produkty pod kątem międzynarodowych standardów, dostarczając do projektu prawidłowo obliczone i zaprojektowane specyfikacje.
  • Przedsiębiorcy muszą mieć dostępne odpowiednie instrukcje montażu i instalacji, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
  • Sterowniki muszą być wspierane przez znormalizowane metody pomiarowe i obliczeniowe wymienione w normie klasyfikacji dźwięku.

Jak wspomniano powyżej, z perspektywy HVAC pierwszym krokiem w kierunku lepszej akustyki w pomieszczeniach jest upewnienie się, że system został zaprojektowany w taki sposób, aby nie powodował niepotrzebnego hałasu, a powstający hałas był skutecznie eliminowany. Ważne jest jednak również, aby móc zasymulować, co się stanie, jeśli system zostanie zmieniony w trakcie jego eksploatacji. Tutaj dostępne są pomocne narzędzia cyfrowe.

Dobrym miejscem do rozpoczęcia jest oprogramowanie Room Unit Design firmy Swegon, które ułatwia sprawdzenie, czy produkty HVAC w pomieszczeniu dostarczają odpowiednią ilość powietrza, zachowując przy tym dobre środowisko akustyczne. Możliwy jest również eksport plików BIM w celu przekazania obliczonych danych do dalszego wykorzystania w programie Revit lub MagiCAD.

Jako uzupełnienie, oprogramowanie Acoustic Design firmy Swegon jest bardzo pomocne w obliczaniu i szacowaniu poziomów dźwięku również w kanałach, a także w konfiguracji i doborze produktów akustycznych w celu wyeliminowania wszelkich problemów z hałasem.

W skrócie - istnieje wiele sposobów na poprawę otaczającego nas środowiska akustycznego, a zrobienie tego zapewni wymierne korzyści dla zdrowia, wydajności i komfortu.