Okiem praktyka 15 cze
Cool
Propan – naturalny czynnik chłodniczy

Proces eliminacji z rynku europejskiego gazów HFC , potocznie nazywanymi freonami stosowanymi w chłodnictwie i klimatyzacji postępuje.

Wpływ na ten proces mają czynniki, które można podzielić na grupy:

  • legislacja europejska , najważniejsze to rozporządzenie F-gazowe znane przez wszystkich w naszej branży  
  • przepisy lokalne , mamy tu na myśli oprócz implementacji regulacji unijnych również centralny rejestr operatorów, kontrole WIOŚ , taryfikatory kar za niedopełnienie procedur i kary za emisję
  • mechanizmy rynkowe – np. ceny i dostępność czynników HFC oraz ceny kompletnych urządzeń
  • marketing – czyli jak mocno można wykorzystać ekologiczne zalety czynników naturalnych jak R290 do wzmożenia popytu na urządzenia klimatyzacyjne , chłodnicze i pompy ciepła

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe COOL , jak już niejednokrotnie zaznaczaliśmy w publikacjach portalu ma największe w Polsce doświadczenie w produkcji i sprzedaży urządzeń chłodniczych z R290 – propanem. Już ponad 10 lat temu w firmie przewidziano przyszłe trendy faworyzujące gazy naturalne jako czynniki chłodnicze. Wiele firm z branży chłodniczej ma duży problem z przestawieniem się na te czynniki i zaczyna wpadać w kłopoty ponieważ rośnie  wśród inwestorów świadomość i sens nowych przepisów dotyczących działań proklimatycznych w Unii Europejskiej, w tym wycofywania gazów HFC.

Daje się jeszcze zauważyć w przestrzeni medialnej łabędzi śpiew sprzeciwu i szukanie na siłę argumentów przeciwko np. R290. Otóż istnieje grono krytyków, które uważa propan za gaz nienaturalny. Dlaczego? Ponieważ jest produkowany.

Możemy warto przypomnieć sobie jak wygląda proces pozyskiwania R290. Węglowodorowe naturalne czynniki chłodnicze, w tym propan (R290), izobutan (R600a), n-butan (R600) i propylen (R1270), mogą być uzyskiwane na jeden z trzech sposobów:

- kraking: proces technologiczny w rafinerii , w wyniku których obróbka ciężkich frakcji ropy naftowej i benzyny daje rezultat w postaci benzyny oraz olejów. Samo pojęcie kraking odnosi się do czynności inicjowania kontrolowanego rozkładu długich węglowodorów alifatycznych, obecnych w ciężkich frakcjach, na przykład mazucie oraz frakcjach olejowych, powstałych w wyniku rafinacji ropy naftowej. Produktem takiej przemiany są związki, których struktura składa się z krótszych łańcuchów węglowych m.in. tzw alkanów. Propan należy do grupy tych związków.

  • biogenicznie z fermentacji pozostałości organicznych
  • bezpośrednia ekstrakcja ze złóż kieszeni gazu ziemnego, takiego jak gaz płynny (LPG)

Gaz zostaje poddany procesowi oczyszczenia nawet do 99,99% oraz wilgotności poniżej 10 ppm dla zastosowań chłodniczych.

Jest sprawą oczywistą, że uzyskanie R290 na skalę przemysłową wiąże się z zastosowaniem technik produkcyjnych , jednak jego cząsteczki są pochodzenia naturalnego a w trakcie procesu ich otrzymania nie dochodzi do syntezy czegoś nowego i żadne szkodliwe cząsteczki nie są generowane.

Spokojnie zatem, propan to w 100% naturalny gaz.

Robert Kapica

Dyrektor Generalny PPH COOL

Cool

PPH COOL jako firma produkcyjno-handlowa, istniejąca na rynku od ponad 35 lat jest atrakcyjnym partnerem biznesowym dla inwestorów oraz wykonawców. Firma produkuje własne urządzenia serii AQUACOOL (czynnik chłodniczy R410A i R134A) oraz AQUACOOL GREEN (R290-propan) i stosownie do wymagań klienta oferuje energooszczędne systemy klimatyzacyjne i chłodnicze dobrane optymalnie do rodzaju inwestycji. Na terenie całego kraju firma może pochwalić się swoimi referencjami.

Te najbardziej rozpoznawalne to systemy chłodnicze sieci supermarketów, linii technologicznych zakładów przetwórstwa spożywczego, instalacje chłodnicze lodowisk otwartych i zamkniętych, a także instalacje klimatyzacji komfortu budynków użyteczności publicznej (biura, hotele, uczelnie itd.).