Wiadomości 20 lis
Cool
Oferta PPH COOL  dla chłodnictwa przemysłowego

fot. Cool

Ograniczenia stosowania czynników z grupy węglowodorów fluorowanych (HFC, popularnie zwanych freonami) stały się faktem. Nowe przepisy Komisji Europejskiej wynikające z polityki proklimatycznej dokonują na naszych oczach transformacji branży HVACR. Jak teraz projektować układy chłodnicze? – To pytanie nurtujące inwestorów i projektantów. Jedną z alternatyw są czynniki grupy węglowodorów - HC (propan, propylen, izobutan), czyli tzw. czynniki naturalne.

Konieczność zastąpienia czynników HFC przez czynniki naturalne stawia przed branżą HVACR dość trudne (ale wykonalne) zadanie. Konstruktorzy muszą poradzić sobie z ograniczeniami wynikającymi z ich najbardziej znanej cechy - palności, związanym z tym maksymalnym napełnieniem oraz eliminacją wycieków.

Czynniki grupy HC są już powszechnie stosowane w domowych lodówkach, domowych pompach ciepła, meblach chłodniczych, ale czy można je zastosować w większych układach chłodniczych w technologii? Pomimo powszechności stosowania węglowodorów (również w butlach) w celach opałowych ich szersze zastosowanie w chłodnictwie budziło wiele emocji i obaw, częściowo wspieranych przez dość konserwatywne przepisy dotyczące bezpieczeństwa. Z punktu widzenia instalatora czynniki chłodnicze z grupy HC wydają się bardzo przyjazne ze względu na niskie ciśnienia i podobieństwo do powszechnie znanych układów z czynnikami HFC. W przeciwieństwie do nich, zastosowanie, CO2 związane jest z trudnościami technologicznymi, które patrząc realnie na ten problem, są bardzo poważną barierą masowego rozpowszechnienia takich systemów. Dochodzą do tego wątpliwości, co do korzyści energetycznych oraz nakłady na zapewnienie bezpieczeństwa instalacji w przypadku braku zasilania. W przypadku układów pośrednich z agregatami wody lodowej umieszczonymi na zewnątrz, wymagania bezpieczeństwa są łatwe do spełnienia i nie podwyższają znacząco kosztów inwestycji. Ponadto same właściwości fizyczne węglowodorów (mniejsza gęstość niż czynników HFC) powodują, że napełnienie porównywalnych układów dla np. propanu wynosi ok. 50 % napełnienia dla R404A .

Układy chłodzenia pośredniego są szeroko stosowane nie tylko w przechowalnictwie warzyw i owoców , ale również w procesach technologicznych w przemyśle spożywczym i wielu innych.

Podstawowym elementem sytemu są schładzacze cieczy (agregaty wody lodowej) służące do chodzenia wody , roztworów glikolowych lub solanek krążących w obiegu chłodzenia. Oczywiście w porównaniu do układów chłodniczych z bezpośrednim odparowaniem mamy tu dodatkowy element pobierający energię, czyli pompę. Istnieją jednak rozwiązania pozwalające kompensować tę niedogodność (odzysk ciepła, free-cooling, integracja z układem klimatyzacji, zastosowanie chłodziw o bardzo dobrych własnościach termodynamicznych, które dają znaczące oszczędności zawiązane z obniżką kosztów związanych z eksploatacją , z samą instalacją jak i kosztami serwisu i szybszym montażem instalacji cieczowych zamiast chłodniczych oraz ich większą elastycznością.

W przypadku układu chłodzenia pośredniego istnieje dodatkowa możliwość pewnej akumulacji zimnego chłodziwa do wykorzystania w krytycznym momencie.

Niebagatelną sprawą jest także ograniczenie wycieków czynnika chłodniczego w zwartym układzie agregatu wody lodowej w porównaniu do rozgałęzionej instalacji bezpośredniego odparowania, co ma związek z wymogami formalnymi ustawy o F-gazach.

Zastosowanie propanu pozwala na wyższe sprawności energetyczne nawet do ok. 20 % w stosunku do R404A, niższe ciśnienia pracy i cichszą pracę sprężarek. Niebagatelnym zagadnieniem serwisowym jest też jednorodność czynnika ( R290).

Zastosowanie chłodziw w postaci roztworów soli potasowych kwasów organicznych (mrówkowego i octowego) pozwala na intensyfikację wymiany ciepła i w efekcie zmniejszenie wymienników ciepła .

Roztwory takie spełniają w zasadzie wszystkie wymagania stawiane chłodziwom, takie jak nietoksyczność, mała lepkość w niskich temperaturach, kompatybilność materiałowa. Na pewno nie jest to ostatnie słowo w tej dziedzinie.

PPH COOL jako pionier w zastosowaniu propanu w schładzaczach cieczy ( agregatach wody lodowej) zdołał zgromadzić doświadczenia dzięki zamówieniom zagranicznym i wykorzystuje je od lat również na rynku krajowym. Nasze pierwsze propanowe schładzacze cieczy o wydajności 180 kW były częścią projektu analizowanego w opublikowanych przez brytyjski instytut chłodnictwa.

W 2015 roku firma PPH COOL wprowadziła do produkcji nową linię agregatów wody lodowej chłodzonych powietrzem pod nazwą AQUACOOL GREEN, gdzie czynnikiem chłodniczym jest ekologiczny R290.

AQUACOOL GREEN VCGN / VCGV to typoszereg urządzeń stosowanych zarówno w klimatyzacji jak i w chłodnictwie (wersja niskotemperaturowa), dostępnych w wersji standardowej (H) oraz w wersji o obniżonej głośności (L):

•    VCGN - typoszereg urządzeń ze sprężarkami tłokowymi półhermetycznymi o wydajności chłodniczej od 60 do 350
•    VCGV - typoszereg urządzeń ze sprężarkami śrubowymi o wydajności chłodniczej od 300 do 400 kW
Dla obu typoszeregów istnieje możliwość łączenia dwu urządzeń w zespoły o podwójnej wydajności

Zakres możliwych temperatur na wyjściu z agregatu zawiera się w zakresie od +18 do nawet -25 C i pokrywa większość zastosowań technologicznych.

Co do sprężarek propanowych, dostępne są niewielkie sprężarki spiralne i cały typoszereg sprężarek półhermetycznych tłokowych do 8-cylindrowych włącznie oraz sprężarki śrubowe. Pozwala to na realizacje urządzeń wieloobiegowych o znaczącej wydajności do kilkuset kW.

W całej linii chillerów AQUACOOL GREEN stosowane są wymienniki skraplaczy typu microchannel, które pozwoliły na obniżenie zawartości czynnika chłodniczego w obiegu i wpłynęły korzystnie na współczynniki efektywności. W zależności od wymagań projektu istnieje również możliwość zastosowania wentylatorów skraplacza z silnikami EC o wyższej klasie energetycznej, w klasie zabezpieczenia IP54.

W urządzeniach zastosowano wymienniki płytowe w technologii Assymetric, dzięki której uzyskujemy redukcję spadku ciśnienia chłodziwa.

Używane przez nas bloki skraplaczy w technologii microchannel lub minichannel oraz nowe rozwiązania parowników płytowych umożliwiają minimalizację napełnienia czynnikiem. Każde urządzenie ma minimum dwa niezależne obiegi chłodnicze wyposażone w: filtr osuszacz, wziernik, elektroniczny zawór rozprężny (EEV), zawory serwisowe, presostaty wysokiego (HP) i niskiego (LP) ciśnienia oraz termostat przeciwzamrożeniowy parownika. Agregaty AQUACOOL GREEN mogą być także wyposażone w moduły pompowe z jedną lub dwoma pompami (druga pompa rezerwowa) niskiego podnoszenia (P/2P) lub wysokiego podnoszenia (PH/2PH). Dla serii agregatów VCGN dostępne są także moduły hydrauliczne z izolowanym zbiornikiem buforowym. W połączeniu z naszym doświadczeniem pozwala nam to zaoferować ekologiczne i ekonomiczne urządzenia spełniające współczesne wymagania.

Podsumowując, należy stwierdzić, że nowe regulacje zmuszają do porzucenia rutynowego podejścia do poszczególnych projektów. Należy rozpatrywać więcej opcji, nawet tych dotychczas rzadziej stosowanych oraz brać pod uwagę istotne aspekty prawne i ekonomiczne oraz realne umiejętności instalacyjne i serwisowe. Dopiero takie podejście daje szansę na wybór optymalnego rozwiązania. W kontekście omówionych powyżej zagadnień propan i systemy chłodzenia pośredniego z agregatem AQUACOOL GREEN stanowią poważną opcje do rozważenia. Należy również wziąć pod uwagę właściwe chłodziwo dobrane do temperatur i zastosowania z uwzględnieniem solanek na bazie organicznych soli potasu.

Cool

PPH COOL jako firma produkcyjno-handlowa, istniejąca na rynku od ponad 35 lat jest atrakcyjnym partnerem biznesowym dla inwestorów oraz wykonawców. Firma produkuje własne urządzenia serii AQUACOOL (czynnik chłodniczy R410A i R134A) oraz AQUACOOL GREEN (R290-propan) i stosownie do wymagań klienta oferuje energooszczędne systemy klimatyzacyjne i chłodnicze dobrane optymalnie do rodzaju inwestycji. Na terenie całego kraju firma może pochwalić się swoimi referencjami.

Te najbardziej rozpoznawalne to systemy chłodnicze sieci supermarketów, linii technologicznych zakładów przetwórstwa spożywczego, instalacje chłodnicze lodowisk otwartych i zamkniętych, a także instalacje klimatyzacji komfortu budynków użyteczności publicznej (biura, hotele, uczelnie itd.).