Wiadomości 25 sty 2021
Zrównoważone budownictwo pomaga ograniczać ślad węglowy

Zrównoważone budownictwo pomaga ograniczać ślad węglowy. Skanska, Go4Energy i Transition Technologies połączyły siły. Zmniejszenie zużycia energii i negatywnego wpływu na środowisko, identyfikacja nieprawidłowości na etapie odbiorów i wczesnej fazy eksploatacji biurowców, czy niższe koszty zarządzania budynkiem – to tylko wybrane korzyści, jakie niesie ze sobą projekt BMSCare.

BMSCare powstał z myślą o szerszym wykorzystaniu danych pochodzących z systemów budynkowych, odpowiadających m.in. za wentylację, klimatyzację. Ponadto oświetlenie czy elektrykę, w tym systemów HVAC i automatycznej regulacji oraz sterowania BMS/BEMS/HMS. Główną ideą inicjatywy jest troska o komfort ludzi, stan środowiska naturalnego i potrzeba optymalnego wykorzystania energii. Projekt zakłada integrację danych budynkowych z informacjami z dodatkowych źródeł zewnętrznych (np. dotyczących pogody albo zanieczyszczenia). Ponadto wykorzystanie specjalnego sprzętu pomiarowego, który uzupełni istniejące już systemy. Ponadto także aplikacji przetwarzającej dane i opracowującej strategię sterowania dla każdego biurowca.

Eliminacja nieprawidłowości

BMSCare umożliwi między innymi szybszą identyfikację nieprawidłowości w funkcjonowaniu budynku – już na etapie odbiorów lub w fazie wczesnej eksploatacji. Możliwe będzie sprawdzenie, czy zrealizowana inwestycja odpowiada założeniom inwestora, a systemy zostały wykonane zgodnie z projektem. BMSCare wskaże niewłaściwą pracę urządzeń, czujników i liczników. Przeanalizuje również, czy automatyka budynkowa poprawnie ocenia aktualną sytuację w biurowcu. Pozwoli na optymalizację działania oraz sposobu sterowania systemów.

Mniejsze zużycie energii i koszty, wyższy komfort pracy

Szczególnie ważne dla zarządców budynków może być potencjalne obniżenie kosztów, możliwe dzięki BMSCare. Narzędzie pozwoli na ograniczenie zaangażowania działu technicznego oraz zapewni dane do analizy i optymalizacji działania budynku. Ponadto, wskaże możliwe oszczędności wynikające ze zmniejszenia zużycia energii przez budynek, jego emisyjności oraz obciążającego wpływu na środowisko.

Nowoczesne powierzchnie biurowe muszą oferować swoim użytkownikom wysokie parametry środowiska pracy. Chodzi tu m.in. o jakość powietrza, odpowiednią temperaturę czy wilgotność. Jest to szczególnie ważne dziś, w dobie pandemii koronawirusa. Odpowiedni komfort jest związany z wyższym zużyciem energii. BMSCare pozwala na jego zmniejszenie, a co za tym idzie, na ograniczenie śladu węglowego. Wspólny projekt Skanska, Go4Energy i Transition Technologies wpisuje się więc w zrównoważone budownictwo i szeroko pojęty zielony zwrot. Mający na celu między innymi bardziej racjonalne i odpowiedzialne wykorzystanie zasobów naturalnych naszej planety.