SMAY - Katalog produktów
Wiadomości 12 mar 2020
Carel
Włoskie fabryki CAREL pracują obecnie na pełnych obrotach

fot. CAREL

W odniesieniu do sytuacji nadzwyczajnej związanej z COVID-19 (koronawirusem), grupa CAREL uruchomiła w ostatnich tygodniach szereg inicjatyw w biurach i we włoskich spółkach zależnych (Recuperator SpA), mających na celu przede wszystkim zmniejszenie prawdopodobieństwa infekcji. Ograniczono dojazdy do pracy oraz zmniejszono liczbę pracowników w miejscu pracy.

Wprowadzono tzn. "smar work", czyli możliwość pracy  w domu przez dwa dni w tygodniu, z której obecnie może skorzystać 80% pracowników biurowych. Do tego należy dodać szereg innych środków, w tym znaczny zakaz wyjazdów za granicę i ograniczenie liczby wizyt odwiedzających z zewnątrz. Inicjatywy te są spójne  z nowym dekretem wydanym przez rząd włoski, a w razie potrzeby zostaną dodatkowo  wzmocnione w nadchodzących dniach.

Co istotne potwierdzona jest pełna produkcja we wszystkich włoskich fabrykach. Ponadto CAREL podkreśla, że ​​zdecydowana większość swoich produktów jest produkowana w co najmniej dwóch zakładach produkcyjnych. Poza tym należy zauważyć, że 8 marca, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej opublikowało notę ​​ wyjaśniającą wyżej wymieniony dekret, w której określono, że: „towary mogą wjeżdżać  i opuszczać przedmiotowe terytoria. Transport towarów jest uważany za wymóg pracy:
personel kierujący środkami transportu może w związku z tym wjechać na dane terytoria  i opuścić je, a także przemieszczać się na ich terenie, ograniczając się do potrzeb dostawy  lub odbioru towarów. ”

CAREL koncentruje się na zarządzaniu tą sytuacją kryzysową i podejmie wszelkie niezbędne  środki w celu lepszej ochrony zdrowia swoich pracowników zarówno we Włoszech,  jak i za granicą.

Carel

Zamknij Kup klimatyzator z instalacjąw Twoim mieście Kup klimatyzator z instalacją w Twoim mieście