Wiadomości 10 paź
Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński o transformacji energetycznej

Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński uczestniczył w panelu dyskusyjnym „Energia - czy możliwa jest sprawiedliwa transformacja polskiej energetyki?”. Wydarzenie odbyło się w ramach konferencji StratEnergy Summit, która miała miejsce 5 października 2023 r. w Warszawie.

W kontekście realizacji polityki klimatycznej i potrzeby zachowania konkurencyjności polskiej gospodarki wiceminister podkreślał rolę sprawiedliwej transformacji.

Wyzwaniem transformacji będzie przeprowadzenie zmian w sposób sprawiedliwy dla wszystkich obywateli. Transformacja energetyczna to nie tylko kwestia społecznych konsekwencji dla osób zatrudnionych w sektorach paliw kopalnych, ale także całego społeczeństwa. Dlatego główny cel, który nam przyświeca to polityka klimatyczna sprawiedliwa dla wszystkich obywateli.

– mówił wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński.

W trakcie dyskusji wiceminister podkreślał ponadto, że polityka klimatyczna, choć dotyczy kwestii środowiskowych, jest także polityką gospodarczą.

Dlatego jeśli chcemy utrzymać konkurencyjność naszej gospodarki musimy dysponować rozwiązaniami, które zapewnią nam możliwość dostarczenia energii w przystępnych cenach. Dlatego oprócz inwestycji w OZE konieczne są inwestycje w stabilne źródła energii, jak np. elektrownie jądrowe.

– mówił wiceminister.

Jak podkreślił, transformacja przeprowadzona w prawidłowy sposób będzie szansą na rozwój całego kraju przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego.