Klimatyzatory dla architektów wnętrz 2024

Wiceminister Guibourgé-Czetwertyński na spotkaniu unijnych ministrów ds. środowiska

Redakcja HvacPR | 20 paź Wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński uczestniczył w posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. Środowiska, która odbyła się 16 października 2023 r. w Luksemburgu. Przedmiotem dyskusji była dyrektywa ws. oczyszczania ścieków komunalnych, rozporządzenia o normach emisji CO2 dla pojazdów ciężkich, a także zagadnienia międzynarodowych negocjacji klimatycznych w kontekście zbliżającego się szczytu klimatycznego COP 28. Wiadomości

Transformacja energetyczna to wymóg ekonomii, konkurencyjności, oczekiwań klientów oraz regulacji

Newseria Biznes | 18 paź Transformacja energetyczna to dla polskich firm wymóg podyktowany ekonomią, potrzebą konkurencyjności, oczekiwaniami klientów i kontrahentów oraz wymogami regulacyjnymi i społeczną odpowiedzialnością. Niezależnie od firmy i branży od transformacji energetycznej nie ma już odwrotu. Ważne, aby na początku tej drogi firmy wyliczyły swój ślad węglowy, żeby na tej podstawie móc opracować i zacząć wdrażać strategię redukcji emisji. – Stworzyliśmy w tym celu kalkulator śladu węglowego dla firm. Każda firma może samodzielnie dokonać pomiaru emisji. To ważne, ponieważ odpowiedzialność za klimat dziś jest już istotnym czynnikiem przy doborze kontrahentów – mówi Marcin Hajduga z ING Banku Śląskiego.  Wiadomości

Do rozwoju nowych technologii niezbędny jest stabilny dostęp do surowców krytycznych

Newseria Biznes | 17 paź Komisja Europejska określiła 34 surowce jako „krytyczne” ze względu na ich duże znaczenie gospodarcze, ale też duże ryzyko dla bezpieczeństwa dostaw. Większość z nich jest bowiem sprowadzana z dalekiej zagranicy, głównie z Chin, ale też Kazachstanu, Brazylii, RPA czy Demokratycznej Republiki Konga. Aby zmniejszyć zależność od poszczególnych dostawców, KE chce, by z jednego państwa nie pochodziło więcej niż 65 proc. rocznego unijnego zużycia każdego z surowców strategicznych. Więcej ma pochodzić z krajowej produkcji, rafinacji i recyklingu. – To istotne, bo niezakłócony dostęp do metali ziem rzadkich warunkuje rozwój nowych technologii – przekonuje dr hab. Joanna Kulczycka, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej. Wiadomości

O transformacji energetycznej Polski podczas BNEF Summit

Redakcja HvacPR | 17 paź „Kwestia sprawiedliwej transformacji powinna być jednym z istotnych elementów polityki klimatycznej” – podkreślił wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński podczas szczytu „Bloomberg New Energy Finance” (BNEF). Spotkanie odbyło się 10 października 2023 r. w Londynie. Wiadomości

Popyt na surowce wtórne rośnie

Newseria Biznes | 13 paź W Polsce trwa obecnie boom na rynku fotowoltaiki, a już za kilka lat na Bałtyku wystartują pierwsze inwestycje offshore. W perspektywie nadchodzących lat dla Polski, podobnie jak dla innych krajów UE, które są w trakcie transformacji energetycznej, dużym wyzwaniem będzie zagospodarowanie wyeksploatowanych bądź uszkodzonych wiatraków czy paneli fotowoltaicznych. – W procesie recyklingu takich instalacji OZE możemy odzyskać szereg cennych materiałów i surowców, które będziemy mogli wykorzystać w innych gałęziach gospodarki – zauważa dr hab. inż. Arkadiusz Szymanek z Politechniki Częstochowskiej. Jak wskazuje, dla polskiej energetyki w tej chwili wyzwaniem jest również zagospodarowanie tzw. UPS-ów, czyli ubocznych produktów spalania węgla w elektrowniach, które z powodzeniem mogą zastąpić wiele  surowców naturalnych. Wiadomości

Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński o transformacji energetycznej

Redakcja HvacPR | 10 paź Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński uczestniczył w panelu dyskusyjnym „Energia - czy możliwa jest sprawiedliwa transformacja polskiej energetyki?”. Wydarzenie odbyło się w ramach konferencji StratEnergy Summit, która miała miejsce 5 października 2023 r. w Warszawie. Wiadomości

N. Schmit, komisarz UE: Transformacja w sektorze górniczym musi być sprawiedliwa

Newseria Biznes | 15 wrz W polskim górnictwie pracuje obecnie 75,8 tys. osób. Według raportu „Polska ścieżka transformacji energetycznej”, opracowanego przez PKEE i firmę doradczą EY, 82 proc. krajowego wydobycia węgla kamiennego jest skoncentrowane na terenie Górnego Śląska. To właśnie w tym regionie transformacja energetyczna będzie największym wyzwaniem, które musi uwzględniać m.in. działania osłonowe, konieczność przebranżowienia i podnoszenia kompetencji pracowników oraz programy inwestycyjne. – Transformacja musi być sprawiedliwa, ona nie może przebiegać bez sprawiedliwości społecznej oraz wsparcia ludzi i dania im wiary w przyszłość – podkreśla Nicolas Schmit, komisarz UE do spraw zatrudnienia, spraw społecznych i wyrównywania szans. Jak wskazuje, Polska może liczyć w tym procesie na unijne wsparcie. Wiadomości

Odejście od węgla do 2030 roku i neutralność klimatyczna w 2040 roku

Newseria Biznes | 1 wrz PGE chce już w 2040 roku, czyli o 10 lat szybciej, niż zakładała poprzednio, dojść do zeroemisyjności – taki jest główny cel przedstawiony w zaktualizowanej strategii rozwoju grupy. Pośredni cel to rezygnacja z węgla do produkcji energii elektrycznej i ciepła w ciągu najbliższych siedmiu lat oraz zastąpienie go technologiami odnawialnymi i elektrycznymi. PGE przeznaczy w tym okresie 125 mld zł na inwestycje m.in. w morskie farmy wiatrowe, magazyny energii i budowę elektrowni jądrowej. Planuje także rozwój instalacji wychwytywania dwutlenku węgla. Wiadomości

Ogromne koszty polskiej transformacji energetycznej

Newseria Biznes | 18 sie Większość Polaków chce przyspieszenia transformacji energetycznej – w badaniu YOTTA przeprowadzonym na zlecenie Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej tylko 1/3 badanych oceniła, że jej tempo jest obecnie wystarczające. Pytani o to, kto powinien finansować tę transformację, Polacy w równym stopniu wskazują zaś środki krajowe – rząd, spółki energetyczne i odbiorców energii – jak i Unię Europejską. Ta ma przelać do Polski na ten cel łącznie ok. 26,6 mld euro, czyli prawie 1/4 wszystkich, unijnych funduszy przeznaczonych na transformację energetyczną w Europie. To może jednak nie wystarczyć, aby zapełnić lukę inwestycyjną w polskiej elektroenergetyce, która według szacunków EY ma sięgnąć nawet 135 mld euro do końca obecnej dekady. Wiadomości

Globalny wyścig o zielony wodór nabiera tempa

Newseria Biznes | 8 sie Najbliższe lata będą kluczowe dla rozwoju gospodarki wodorowej – wynika z raportu opracowanego przez 4CF. UE mocno zintensyfikowała w ostatnich kilkunastu miesiącach działania zmierzające do budowy tej niskoemisyjnej gałęzi gospodarki, a liderami są m.in. Francja, Niemcy i Włochy. Jednak w globalnym wyścigu uczestniczą też inne kraje, które aspirują do roli producentów i dostawców wodoru. Na tym tle Polska wciąż wypada blado – pomimo przyjęcia strategii wodorowej brak m.in. jasnej legislacji obniżającej ryzyko inwestycyjne projektów wodorowych i ram regulacyjnych dla funkcjonowania rynku wodoru. Wiadomości