Klimatyzatory dla architektów wnętrz 2024
Wiadomości 31 paź
Konferencja Stron Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej z udziałem wiceministra Ireneusza Zyski

„Wodór jest paliwem przyszłości. To pierwiastek, który daje szansę na transformację polskiej gospodarki, tak by w perspektywie najbliższej dekady umożliwić zastąpienie paliw kopalnych w wielu dziedzinach naszego życia – w transporcie, ciepłownictwie czy energetyce, a także przemyśle rafineryjnym i metalurgicznym” – powiedział podczas Konferencji Stron Porozumienia sektora na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej wiceminister klimatu i środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusz Zyska. W trakcie wydarzenia wiceminister wręczył wyróżnienia koordynatorom grup roboczych, które w ramach Porozumienia sektorowego zajmują się rozwojem poszczególnych segmentów gospodarki wodorowej. Konferencja odbyła się 26 października 2023 r. w Warszawie.

Konferencja stron Porozumienia sektorowego to coroczne spotkanie wszystkich sygnatariuszy dokumentu. Celem konferencji jest podsumowanie prac i osiągnięć oraz przedstawienie celów na kolejny rok. Wydarzenie służy wymianie doświadczeń oraz budowie potencjalnych partnerstw i synergii biznesowych między Stronami Porozumienia sektorowego.

W trakcie wydarzenia wiceminister podkreślił, że porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej to unikalna formuła współpracy i pierwsze takie porozumienie w całej Unii Europejskiej. Jak dodał, obecnie wspieranie celów Porozumienia zadeklarowało ponad 250 Stron – to o ponad 100 więcej niż w chwili rozpoczęcia tej inicjatywy.

Pragnę serdecznie podziękować każdemu, kto do tej pory włożył czas i wysiłek w działanie na rzecz Porozumienia sektorowego, a co za tym idzie rozwój gospodarki wodorowej w Polsce. To pierwsze porozumienie dla branży wodoru w Europie. Możemy być dumni z tego, że w ostatnich kilku latach udało się w Polsce zbudować solidne fundamenty pod budowę nowoczesnej gałęzi gospodarki. Efekty pierwszych działań Porozumienia już teraz można zauważyć w polskich miastach, m.in. jeśli chodzi o coraz większą liczbę autobusów wodorowych, uruchomianie pierwszych punktów tankowania tego paliwa czy powstanie nowych zakładów produkcji wodoru

– mówił.

W trakcie swojego wystąpienia wiceminister przypominał, że cele strategiczne, które postawiło przed sobą Porozumienie sektorowe, dotyczą m.in. takich kwestii jak local content, czyli rozwijania krajowego przemysłu w sektorze technologii wodorowych.

Pierwszym i podstawowym celem Porozumienia sektorowego jest rozwój local content. Chcielibyśmy, aby Polska nie była jedynie importerem gotowych rozwiązań technologicznych związanych z wytwarzaniem, magazynowaniem, dystrybucją i wykorzystaniem wodoru, ale żebyśmy byli także producentem takich rozwiązań. Ważne jest dla nas, aby to polskie wynalazki i komponenty wyprodukowane w naszym kraju były częścią przyszłych inwestycji wodorowych

– dodał wiceminister Zyska.

Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej

Porozumienie, podpisane pomiędzy przedstawicielami polskiej administracji, biznesu i nauki, stanowi kluczowy instrument wykonawczy Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r. (PSW). W jego ramach powołano Radę Koordynacyjną ds. Gospodarki Wodorowej oraz Grupy robocze, zajmujących się różnorodną tematyką m.in. wytwarzaniem wodoru, jego dalszym wykorzystaniem czy rozwojem dolin wodorowych. W ramach Grup roboczych przedstawiciele administracji publicznej, sektora prywatnego oraz świata nauki wypracują rozwiązania i rekomendacje zmierzające do osiągniecia celów wskazanych w Porozumieniu tj. do rozwoju gospodarki wodorowej z wykorzystaniem polskiego wkładu (tzw. local content).