Wiadomości 28 maj 2021
Carel
Rada Dyrektorów CAREL Industries zatwierdziła skonsolidowane wyniki na dzień 31 marca 2021 r, z najwyższym wzrostem przychodów w ostatnich 10 latach

Wybrane dane finansowe: • Skonsolidowane przychody w wysokości 97,6 mln euro, + 24,0% w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy 2020 r. (+ 26,9% przy stałych kursach wymiany). + 21,9% w pierwszych trzech miesiącach 2019 r . • Skonsolidowana EBITDA w wysokości 22,0 mln EUR (22,5% przychodów), + 53,2% w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy 2020 r . • Skonsolidowany dochód netto w wysokości 13,3 mln EUR, + 75,6% w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy 2020 r . • Ujemny skonsolidowany wynik finansowy netto w wysokości 44,9 mln EUR w porównaniu do 49,6 mln EUR zgłoszonych na dzień 31 grudnia 2020 r.

Oświadczenie CEO

Francesco Nalini, Dyrektor Zarządzający Grupy, skomentował: „Kluczowym wydarzeniem pierwszego kwartału roku było rozpoczęcie globalnej kampanii szczepień przeciwko COVID-19, która przywróciła optymizm, umożliwiając silne ożywienie gospodarcze, szczególnie w niektórych regionach, w tym w Chinach. (PKB w I kw. 2021 r. + 18,3%) i USA (PKB w I kw. 2021 r. + 6,4%). W tym scenariuszu CAREL zdołał wykorzystać znaczące możliwości biznesowe dzięki konsekwentnemu i ciągłemu wdrażaniu swoich strategicznych filarów: koncentracji na kliencie, odporności produkcji i ciągłych innowacji. Przyspieszyło to wyniki w sektorach, które odnotowały poprawę już w drugiej połowie 2020 r., wraz z silnym ożywieniem w tych, które najbardziej ucierpiały podczas pandemii: klimatyzacji przemysłowej i chłodnictwie dla gastronomii. Zaowocowało to najwyższym wzrostem przychodów w ostatnich 10 latach wynoszącym + 26,9% przy stałych kursach walutowych, co przełożyło się następnie na wzrost EBITDA o ponad 50% i ponad 75% zysku. Zakres tych wyników pozostaje w dużej mierze niezmieniony w porównaniu z danymi z 2019 r., na które pandemia nie miała wpływu. Dane te dla firmy CAREL, są punktem wyjścia i dają nam jeszcze większy entuzjazm do stawienia czoła wyzwaniom, które przyniesie 2021 r., zwłaszcza trwającej pandemii i niedoborom surowców, które wpływa na światową gospodarkę ”.

Przychody

Skonsolidowane przychody 97,6 mln euro w porównaniu do 78,4 mln euro na dzień 31 marca 2020 r. oznaczają wzrost o 24,0%. Po wyłączeniu negatywnego wpływu kursów walut, o wadze ​​około 2 mln euro, głównie ze względu na słabość walut USA i Brazylii, wzrost wyniósłby + 26,9%. Wyniki te nabierają jeszcze bardziej pozytywnej konotacji, jeśli weźmie się pod uwagę, że wzrost utrzymuje się znacznie powyżej 20%, nawet porównując je z poziomem przychodów odnotowanym w pierwszym kwartale 2019 roku, który nie obejmuje wpływu pandemii.

Opisane powyżej wyniki opierają się na dwóch głównych elementach: pierwszy to uogólniony optymizm związany z ogólnoświatową kampanią szczepień przeciwko COVID-19, która rozpoczęła się w grudniu i styczniu: to wraz z innymi elementami, doprowadziło do silnego odbicia gospodarczego w niektórych kluczowych obszarach geograficznych (Chiny i Stany Zjednoczone), a tym samym ogólny wzrost popytu; druga to po raz kolejny potwierdzenie zdolności Grupy do wykorzystania znaczących okazji biznesowych w szczególnie trudnych scenariuszach (jak miało to miejsce w pierwszej połowie 2020 roku), a także w scenariuszach silnej ekspansji, takich jak obecny. Z tego punktu widzenia należy podkreślić, że wzrost wynosi ponad 20% (przy stałych kursach wymiany) we wszystkich obszarach geograficznych oraz w dwóch makrosektorach „HVAC” i „Chłodnictwo”, co świadczy o elastyczności i odporności Strategii CAREL, zdolnej do dostosowania się do najbardziej zróżnicowanych rynków i lokalizacji.

Największy region Grupy, EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka), który odpowiada za 73% przychodów, zamknął pierwszy kwartał 2021 r. 22,1% stałym wzrostem walutowym, dzięki ogólnemu przyspieszeniu popytu, na ożywienie niektórych sektorów przemysłu, na które znaczący wpływ miała pandemia w 2020 r. (np. motoryzacja), oraz szczególnie dobre wyniki w sektorach wysokosprawnych pomp ciepła i chłodzenia centrów danych. Nastąpił również znaczący postęp w zastosowaniach chłodniczych: nowa motywacja do inwestowania w sektor detalicznej sprzedaży żywności, również ze względu na europejskie przepisy dotyczące zrównoważonego rozwoju środowiska, w połączeniu z ożywieniem w sektorze usług gastronomicznych. Region APAC (Azja i Pacyfik), który stanowi około 14% przychodów Grupy, wykazuje wzrost (przy stałych kursach wymiany) o 47,3% w porównaniu z wynikami odnotowanymi w tym samym okresie ubiegłego roku (na co wpływ miało zamknięcie fabryki w Souzhou za kilka milionów euro). Wyniki te świadczą o skuteczności strategii realizowanej przez Grupę w regionie, opartej na silnej koncentracji na kliencie końcowym oraz szerokim i elastycznym profilu produkcyjnym (potrojenie wielkości zakładu w Souzhou w latach 2018-2019), która okazała się skuteczna nawet w okresie boomu popytu (PKB Chin w I kwartale 2021 r. + 18,3%). Ameryka Północna, która stanowi około 11% przychodów Grupy, odnotowała wzrost o 29,9% (bez wpływu kursów wymiany). Odwrócenie się od słabych wyników w 2020 r. wynika z połączenia lepszej realizacji i wdrażania polityki strategicznej i operacyjnej Grupy z silną poprawą scenariusza gospodarczego. Wreszcie, Ameryka Południowa (która odpowiada za około 2% całkowitych obrotów Grupy), pomniejszona o negatywne skutki kursowe, odnotowała wzrost o 62,0%, głównie z powodu pozytywnych wyników odnotowanych w Brazylii.

Jeśli chodzi o poszczególne obszary biznesowe, po pomniejszeniu o różnice kursowe, oba zanotowały wzrosty o ponad 25%. Faktycznie, chłodnictwo wzrosło o 28,4% (25,0% po aktualnych kursach wymiany), korzystając z ożywienia cyklu inwestycyjnego w sektorze handlu detalicznego żywnością (supermarkety / hipermarkety / sklepy ogólnospożywcze), wraz ze stałym wzrostem udziału w światowym rynku Grupy. Pozytywne wyniki w gastronomii, wykazują oznaki ożywienia. Sektor HVAC również zamknął pierwszy kwartał 2021 r. silnymi dodatnimi wynikami (+ 27,2% przy stałych kursach wymiany, + 24,4% przy obecnych kursach wymiany): oprócz przyspieszenia trendów już obserwowanych w drugiej połowie 2020 r. w niektórych zastosowaniach (szczególnie wysokowydajne pompy ciepła i centra danych), nastąpiło również ożywienie w bardziej cyklicznych sektorach produkcyjnych, zwłaszcza przemysłowych. Z drugiej strony popyt w sektorze Wellness jest nadal słaby.

Perspektywy biznesowe

Pierwszy kwartał 2021 roku charakteryzował się przede wszystkim ogólnym ożywieniem globalnego popytu w związku z uruchomieniem kampanii szczepień COVID-19, choć z istotnymi różnicami w zależności od rozpatrywanych obszarów geograficznych. Jednak nadal istnieje znaczna niepewność ze względu na niedawną ewolucję infekcji w niektórych krajach (w tym w Brazylii i Indiach) oraz rozprzestrzenianie się wielu wariantów wirusów.

Częścią przyspieszenia światowego popytu jest uogólniony niedobór surowców, zwłaszcza elektroniki. Dotkliwość, czas trwania i konsekwencje tego niedoboru w perspektywie średnioterminowej są jak dotąd niewidoczne i niewymierne, chociaż istnieją oczywiste obciążenia cen głównych towarów.

W każdym razie, biorąc pod uwagę doskonałe wyniki osiągnięte w pierwszym kwartale roku oraz obecny poziom portfela zamówień, Grupa uważa, że ​​rok 2021 może zamknąć dwucyfrowym procentowym wzrostem skonsolidowanych przychodów z dolnym progiem + 12%. . Dzieje się tak przy braku jakiegokolwiek znaczącego pogorszenia obecnego scenariusza, w szczególności w odniesieniu do elementów opisanych powyżej.

Tagi: biznes CAREL
Carel