Wiadomości 7 cze 2021
Produkcja żywności, która nie niszczy planety

Produkcja żywności, która nie niszczy planety. Rosnąca wrażliwość konsumentów na zmiany klimatyczne wywołuje oczekiwania wobec rolników i producentów rolnych dotyczące wdrażania pro-środowiskowych standardów w uprawie roślin oraz hodowli zwierząt. Aż 47% Polaków mówi, że w przyszłości będzie wybierać produkty spożywcze mając na uwadze troskę o środowisko naturalne. Tak wynika z danych firmy Mintel. Bank BNP Paribas pracuje nad kalkulatorem emisji gazów cieplarnianych dla rolników, którzy będą mogli zacząć wprowadzać pro-środowiskowe praktyki do swoich gospodarstw.

Ostatnie lata charakteryzują się rosnącą popularnością produktów z upraw ekologicznych i lokalnych. Dziś, kupując produkt spożywczy, Polacy biorą pod uwagę ten sam zestaw kryteriów co kilkanaście i kilka lat temu. Na przestrzeni czasu zmieniła się jednak ważność poszczególnych parametrów. Przez wiele lat bezapelacyjnie najważniejsze były cena i smak, później do głosu doszły inne kryteria. Mniej więcej siedem-osiem lat temu konsumenci zaczęli na większą skalę poszukiwać produktów bez chemicznych dodatków, sztucznych barwników czy wzmacniaczy smaku.

Surowce rolne, które nie niszczą środowiska

Konsumenci coraz częściej interesują się szczegółami całego procesu produkcji żywności. Chcą wiedzieć jak to, co trafia na ich talerz, jest przetwarzane od samego początku do końca. Producenci tym bardziej będą sięgać po plony z upraw czy hodowli neutralnych dla środowiska.

Trend ekologiczny bardzo wzmocnił się i rozszerzył w ostatnich dwóch-trzech latach. Konsumenci chcą, żeby żywność, którą jedzą, była wyprodukowana w sposób jak najmniej inwazyjny dla środowiska naturalnego. Te oczekiwania spotęgowała dodatkowo pandemia COVID-19. W konsekwencji producenci, którzy będą dopasowywać się do konsumentów, też zmienią swoje oczekiwania. Będą wprowadzać nowe opakowania czy metody produkcji. Jednak przede wszystkim będą intensywniej szukać dostawców, których uprawy czy hodowla spełniają standardy środowiskowe.

Trudności w zielonych zmianach

Co kryje się pod pojęciem „rolnictwo, które nie niszczy środowiska”? Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego wskazuje, że to aż 16 praktyk. W tym m.in. obniżanie emisji CO2, zapobieganie erozji gleby, zmniejszanie zużycia wody i innych zasobów naturalnych czy eliminowanie pestycydów.

W „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030” wskazano, że w kolejnych latach największym wyzwaniem rolników będzie zarządzanie emisją gazów cieplarnianych. Eksperci BNP Paribas Food & Agro zauważają, że w pierwszej kolejności trudnością będzie w ogóle śledzenie wielkości tej emisji.

Przechodzenie na zrównoważoną produkcję rolną to proces, który wymaga czasu. Dzięki kalkulatorowi, rolnicy będą mogli już teraz zacząć krok po kroku wprowadzać pro-środowiskowe praktyki do swoich gospodarstw. Co więcej, podjąć pierwsze próby wdrażania zmian w produkcji czy hodowli. To pozwoli im zdobyć doświadczenie w zarządzaniu emisyjnością zanim będzie to obowiązkowe.

Produkcja żywności a Zielony Ład

Pro-klimatyczne oczekiwania konsumentów oraz Zielony Ład są poważnymi wyzwaniami dla rolników. Potrzebują oni wsparcia na każdym etapie wdrażania założeń nowej polityki czy uwzględnienia różnych problemów z przestawieniem produkcji na model zrównoważony.

O tym, że obniżanie emisyjności gospodarstw rolnych stanie się w kolejnych latach koniecznością od momentu ogłoszenia w 2019 r. unijnej polityki Zielonego Ładu, w której rolnictwo jest jednym z kluczowych obszarów, w którym do 2050 r. muszą zajść duże zmiany.

BNP Paribas International Food & Agri Hub to centrum kompetencyjne Grupy BNP Paribas w zakresie obsługi rynku rolno-spożywczego w Polsce, Turcji, Maroku i na Ukrainie. Hub został stworzony jako odpowiedź Banku BNP Paribas na zmiany, które rewolucjonizują współczesne rolnictwo i produkcję żywności. Zlokalizowany w Warszawie zespół bankowców oraz analityków sektora rolno-spożywczego rozwija unikalną platformę wiedzy i usług. Pozwali ona producentom żywności zdobywać nowe rynki, zwiększać efektywność, wdrażać nowe modele biznesowe. Ponadto szybko dostosowywać się do zmieniających się oczekiwań konsumentów.

 

Biznes Tuba

Biznes Tuba http://biznestuba.pl