Wiadomości 11 paź
„Chroń bioróżnorodność” – podsumowanie kampanii

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podsumowało ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną „Chroń bioróżnorodność”, poprzez którą wyjaśniało czym jest różnorodność biologiczna, jaką pełni rolę i jakie zagrożenia wynikają z jej utraty.

W ramach kampanii przeprowadzono szereg działań, które były ukierunkowane na różne grupy odbiorców, tj.: dzieci i młodzież, nauczycieli i pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Odbyła się m.in. lekcja on-line poświęcona ochronie różnorodności biologicznej, w której wzięło udział ponad 3 tys. uczniów z ponad 100 szkół. Przygotowano także scenariusze lekcji z materiałami do wykorzystania przez nauczycieli podczas zajęć.

Uczenie młodzieży o ochronie różnorodności biologicznej jest kluczowym elementem naszego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń. To nie tylko kwestia edukacji, ale także odpowiedzialności wobec naszej planety. Poprzez rozwijanie świadomości ekologicznej w młodych umysłach, tworzymy szansę na lepszą przyszłość, w której ludzie i przyroda mogą istnieć harmonijnie

– mówi dr Monika Szewczyk, ekspert kampanii.

We wrześniu odbyło się także pięć webinarów, w których uczestniczyło ponad 500 pracowników urzędów gmin. Ich tematyka była skupiona wokół błękitno-zielonej infrastruktury w mieście, retencji wody, rozwoju zieleni, rozwiązań opartych na przyrodzie w przestrzeni miejskiej i pozyskiwania finansowania dla ochrony bioróżnorodności.

Wszystkie webinary będą niebawem dostępne na stronie internetowej kampanii.

Dzięki takim webinarom możemy dostarczyć pracownikom naszych samorządów wiedzy i narzędzi niezbędnych do podejmowania skutecznych działań na rzecz ochrony środowiska. Edukacja i świadomość w zakresie ochrony różnorodności biologicznej są kluczowymi narzędziami w budowaniu zrównoważonych miast, przyjaznych przyrodzie i człowiekowi

– mówi Jarosław Margielski, Prezydent Miasta Otwocka.

Kampania pokazywała również, jakie działania można podjąć, aby wspierać bioróżnorodność zarówno na terenach wiejskich, przypominając m.in. o funkcji zadrzewień śródpolnych, jak i w miastach, np. poprzez ich odbetonowanie i rozwój błękitno-zielonej infrastruktury.

Podczas inauguracji kampanii Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło kolejną edycję konkursu Miasto z klimatem - najlepszy zrealizowany projekt, którego wyniki ogłoszono 6 października. Szczegóły można znaleźć na stronie: www.gov.pl/edukacja-ekologiczna/miasto-z-klimatem.

Poprzez konkurs “Miasto z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt” promujemy proekologiczne działania miast i wskazujemy dobre praktyki, które mogą być wzorem dla innych samorządów miejskich, jak realizować działania polegające m.in. na zazielenianiu przestrzeni miejskich

– podkreśla Aleksander Brzózka, rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Kampania „Chroń Bioróżnorodność” docierała do szerokiego grona odbiorców także dzięki przygotowanym materiałom promowanym przede wszystkim w Internecie. Skupiały się one na kluczowych aspektach ochrony bioróżnorodności i zachęcały do zaangażowania się w działania na rzecz środowiska naturalnego. O różnorodności biologicznej na swoich kanałach opowiadali też znani vlogerzy i popularyzatorzy nauki.

Więcej informacji na: bioroznorodnosc.gov.pl