Klimatyzatory dla architektów wnętrz 2024
Wiadomości 12 cze 2023
Problem z klimatyzacją i ogrzewaniem - dlaczego popełniamy ten błąd?

W dzisiejszych czasach, dbanie o odpowiednie warunki klimatyczne w naszych domach i budynkach jest niezwykle istotne. Odpowiednie źródła ogrzewania i urządzenia chłodzące, takie jak klimatyzatory, są nieodzowne dla naszego komfortu i dobrostanu. Niestety, wciąż popełniamy błędy związane z instalacją tych urządzeń, co może prowadzić do nieefektywności energetycznej i niepotrzebnie wygórowanych kosztów eksploatacji. Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) zwraca uwagę na ten problem i wskazuje na istotną przyczynę tego problemu.

Jednym z głównych czynników prowadzących do błędów przy doborze i instalacji klimatyzacji oraz źródeł ogrzewania jest używanie przestarzałych danych. Dane, na których się opieramy, pochodzą jeszcze z lat 60. XX wieku i nie odzwierciedlają rzeczywistych warunków klimatycznych, z jakimi mamy do czynienia obecnie. Wielkości fizyczne, znane jako parametry obliczeniowe klimatu, są podstawą do określenia mocy cieplnej urządzeń, które powinny być instalowane. Te wielkości są obliczane na podstawie wieloletnich pomiarów meteorologicznych, które powinny obejmować co najmniej 20 lat.

W Polsce obecnie wyodrębniono pięć stref klimatycznych, dla których określone są temperatury obliczeniowe zimowe, wahające się od -24 do -16 stopni Celsjusza. Te temperatury odgrywają kluczową rolę w doborze odpowiedniej mocy pomp ciepła. Niestety, dane dotyczące temperatury letniej nie zostały dostosowane do współczesnych warunków klimatycznych, co powoduje, że projektanci systemów chłodzenia i klimatyzacji muszą stosować tzw. "dobrą praktykę projektową" opartą na przestarzałych informacjach sprzed 50 lat.

Jest to szczególnie problematyczne, ponieważ klimat znacznie się zmienił od czasu, gdy te dane zostały po raz ostatni zaktualizowane. Inne kraje, takie jak Niemcy, już kilkukrotnie zaktualizowały swoje dane dotyczące temperatur zewnętrznych, aby odzwierciedlały współczesne warunki. Polska jednak nadal polega na przestarzałych informacjach, które nie odzwierciedlają rzeczywistości.

Aby zobrazować skalę problemu, przeprowadzono badania nad zmianami klimatu w Polsce na przestrzeni lat 1991-2020. Wyniki tych badań, prowadzone przez dr inż. Piotra Narowskiego z Politechniki Warszawskiej przy współpracy z PORT PC, Stowarzyszeniem Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG) oraz firmą KAN sp. z o.o., wykazały wyraźne zmiany w temperaturach. Na przykład, dla Warszawy, obecnie stosuje się wartość -20 stopni Celsjusza do obliczeń, podczas gdy wyniki najnowszych badań wskazują, że powinna to być wartość -15,3 stopnia Celsjusza, co stanowi wzrost o 23% w porównaniu do obecnej wartości. Podobne wzrosty odnotowano dla 56 analizowanych stacji meteorologicznych w całej Polsce.

Aktualizacja danych klimatycznych ma duże znaczenie, zarówno dla doboru odpowiednich urządzeń grzewczych, jak i klimatyzacyjnych. Badania wskazują, że w przypadku Warszawy zaktualizowane dane pozwoliłyby na redukcję mocy instalowanych urządzeń grzewczych o około 20%, co przełożyłoby się na niższe koszty inwestycji. Ponadto, posiadanie dokładniejszych danych dotyczących temperatury letniej ułatwiłoby proces doboru i instalacji klimatyzacji o odpowiednich parametrach.

Dlatego niezwykle istotne jest, abyśmy jak najszybciej dokonali aktualizacji danych klimatycznych, na których opieramy nasze projekty i inwestycje związane z ogrzewaniem i klimatyzacją. Współpraca między organizacjami branżowymi, takimi jak PORT PC, a instytucjami naukowymi i rządowymi jest kluczowa w celu zebrania najnowszych informacji dotyczących zmian klimatycznych i zapewnienia, że nasze inwestycje będą skuteczne i ekonomiczne.

Zaktualizowane dane klimatyczne umożliwią projektantom i inżynierom doboru odpowiednich rozwiązań, które będą dostosowane do rzeczywistych warunków. Będzie to korzystne zarówno dla naszej wygody i komfortu, jak i dla środowiska, poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie efektywności energetycznej naszych budynków.

Ważne jest, abyśmy zrozumieli, że nie możemy polegać na przestarzałych danych, jeśli chcemy stworzyć nowoczesne i efektywne systemy grzewcze i chłodzące. Inwestycje w aktualizację danych klimatycznych będą miały długofalowe korzyści dla naszego kraju, zarówno pod względem ekonomicznym,