Wiadomości 2 lis
DAIKIN
Nowe funkcje dla serii Small Inverter na czynnik R-32 firmy Daikin umożliwiają zmniejszenie emisji CO2 podczas ogrzewania budynków mieszkalnych

Niedawne badanie GfK zlecone przez Daikin Central Europe rzuca światło na porces podejmowania decyzji i zachowania zakupowe właścicieli domów i inwestorów w kategorii pomp ciepła w dziewięciu krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Na prawie wszystkich rynkach systemy ogrzewania paliwem kopalnym nadal dominują w segmencie mieszkaniowym. Jednak pompy ciepła zyskują popularność zarówno wśród właścicieli mieszkań, jak i domów, którzy rozważają wymianę istniejących systemów grzewczych ze względu na oszczędność energii, mniejszy wpływ na środowisko, oszczędność miejsca oraz niskie koszty eksploatacyjne. Inwestorzy preferują pompy ciepła ze względu na ich przyjazną dla środowiska technologię.

Wiedeń, wrzesień 2023 r. – Badanie GfK zostało przeprowadzone wśród właścicieli i inwestorów planujących zakup domu lub mieszkania na cele prywatne, którzy decydują lub współdecydują o zakupie wyposażenia technicznego wokół nieruchomości. Badanie online (CAWI) przeprowadzono w maju 2023 r. na próbie głównej N = 1000 z każdego kraju w Austrii, Czechach, Słowacji, Rumunii, Polsce, Bułgarii, Chorwacji, Słowenii i na Węgrzech. Większość respondentów żyje w rodzinie liczącej od dwóch do czterech członków, ma wyższe wykształcenie i mieści się w wyższych przedziałach dochodowych. 

Decydujące znaczenie ma przyjazność dla środowiska i oszczędność energii 

Właściciele i inwestorzy zgadzają się, że warto inwestować w wysokiej jakości pompy ciepła, ponieważ obniżają one koszty i mają mniejszy wpływ na środowisko. Patrząc na szczegóły, wyniki nieznacznie różnią się w zależności od kraju:

 • W Austrii 45% respondentów wskazało pompy ciepła jako preferowany system ogrzewania, ponieważ są przyjazne dla środowiska, energooszczędne i niedrogie. 
 • Wśród 40% respondentów w Polsce, którzy preferują system pompy ciepła, większość wskazała przyjazność dla środowiska jako silny argument przemawiający za ich wyborem. 
 • Głównymi powodami, dla których 35% czeskich respondentów wolałoby pompę ciepła, są jej ekonomiczne i energooszczędne cechy.  
 • Podobne zdanie podziela 29% słowackich respondentów, którzy wybraliby przede wszystkim pompę ciepła, oczekując oszczędności energii i niskiego wpływu na środowisko.
 • W Słowenii cena jest przekonującym argumentem wśród 59% respondentów, którzy preferują pompę ciepła jako przyszłościowy system grzewczy. 
 • W Chorwacji 33% wybrałoby pompę ciepła ze względu na rozsądną cenę i oczekiwanie, że będzie ona szczególnie przyjazna dla środowiska.
 • Natomiast 50% respondentów w Rumunii wybrałoby kocioł gazowy ze względu na komfort i dobrą cenę. Jednak głównym powodem, dla którego wybierają pompę ciepła, jest jej oczekiwana wydajność.  
 • Preferencje są równomiernie rozłożone  na Węgrzech, przy czym 24% respondentów preferuje pompę ciepła jako rozwiązanie grzewcze ze względu na jej opłacalność i przyjazność dla środowiska, podczas gdy 23% nadal preferuje kotły gazowe ze względu na komfort i cenę.
 • W Bułgarii, gdzie klimatyzacja jest obecnie najpopularniejszym systemem ogrzewania i chłodzenia, 51% ponownie wybrałoby klimatyzator do ogrzewania, a 17% woli pompę ciepła. Głównym powodem ich wyboru jest oczekiwanie oszczędności energii od obu rozwiązań.  

Pompa ciepła jest 3 do 4 razy bardziej wydajna niż kocioł gazowo-olejowy

Porównanie wydajności przeprowadzone przez Daikin z użyciem najnowszej pompy ciepła, Daikin Altherma 3 R MT, wskazuje, że ta pompa jest trzy do czterech razy bardziej wydajna niż kocioł gazowy lub olejowy, co może prowadzić do znacznego obniżenia rocznych kosztów ogrzewania.

 

 

 

Roczne zużycie energii (kWh)*

Dobrze izolowany dom / mieszkanie

Słabo izolowany dom/mieszkanie
Do 100m² Do 200m² Do 100m² Do 200m²

Pompa ciepła Daikin Altherma 3 R MT

2559 kWh

5117 kWh

3712 kWh

7424 kWh

Kocioł gazowy/olejowy

9437 kWh

18874 kWh

13691 kWh

27382 kWh 

*Powyższe obliczenia oparte są na sezonowym współczynniku wydajności (SCOP) 3,43 pomp ciepła, dla średniego klimatu z temperaturą wylotu wody 55 ° C i wydajnością kotła gazowego / olejowego 93%. Rzeczywisty SCOP może się różnić w zależności od wody i temperatury zewnętrznej. Bardziej precyzyjne obliczenie rocznego zużycia energii powinno być zawsze przeprowadzane przez specjalistę, na przykład firmę Daikin lub jednego z jej partnerów.

Zamiar przejścia na pompy ciepła

Dwie trzecie z 43,6 mln mieszkań w domach jedno- i wielorodzinnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) ma więcej niż 30 lat (wybudowane zostały przed 1989 r., według EU Building Stock Observatory) i jest w dużej mierze nieefektywnych. Remont może być idealnym czasem na wymianę przestarzałego systemu ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody w domach mieszkalnych.  

W badaniu GfK respondenci zostali zapytani o termin zakupu istniejącego systemu grzewczego:

 • Jedna trzecia w Republice Czeskiej (31 proc.), na Słowacji (31 proc.) i w Polsce  (34  proc.) wspomniała, że ich systemy grzewcze znajdowały się już w mieszkaniu lub domu, kiedy się wprowadzili. 
 • Jedna trzecia w Chorwacji (35%), na Węgrzech  (27%) i w Austrii (31%) kupiła swój obecny system grzewczy ponad 10 lat temu  
 • Jedna trzecia bułgarskich (32%) i rumuńskich (31%) respondentów kupiła go 2-3 lata temu.  
 • Dość podobne odsetki co do czasu zakupu można znaleźć w Słowenii,  gdzie piece opalane drewnem i pelletem są najbardziej rozpowszechnionymi systemami grzewczymi.

 Najsilniejszy zamiar przejścia z kotłów gazowych na pompy ciepła jest widoczny dla Austrii w porównaniu z Czechami i Słowacją. Natomiast w Rumunii kotły gazowe pozostają preferowanym rozwiązaniem systemu ogrzewania. W Polsce  pompy ciepła  okazują się silnym przyszłym substytutem ciepłownictwa, podczas gdy  w Chorwacji, Bułgarii, Słowenii i na Węgrzech popyt na pompy ciepła rośnie, jednak technologia ta jest najmniej popularna w Bułgarii.  

Home Comfort – “Just how you like it”

Daikin produkuje innowacyjne rozwiązania dla branży HVAC-R od prawie wieku. Z 1,2 milionami hydraulicznych pomp ciepła zainstalowanych w całej Europie od 2006 roku, jesteśmy na wiodącej pozycji na rynku. Jako dostawca kompleksowych rozwiązań oferujemy szeroką gamę produktów pasujących do wszystkich typów domów i staramy się być preferowaną marką dla właścicieli i planistów/inwestorów, którzy rozważają pompę ciepła jako przyszłościowy system komfortu w domu- mówi Daniel Kobelt, Marketing Manager w regionie Daikin Central Europe. Dzięki naszej nowej kampanii marki - “Just how you like it” - w centrum uwagi stawiamy indywidualne potrzeby ludzi w zakresie komfortu czyli ogrzewania, chłodzenia, zdrowego powietrza w pomieszczeniach i ciepłej wody użytkowej.  

Przejrzyj szerokie portfolio Daikin:

 • Klimatyzatory do ogrzewania i chłodzenia
 • Wiele systemów ogrzewania, chłodzenia i ciepłej wody użytkowej
 • Niskotemperaturowe, wysokotemperaturowe, gruntowe i hybrydowe pompy ciepła do nowych i już istniejących domów.
 • Oczyszczacze i nawilżacze powietrza dla świeżego i czystego powietrza
 • Systemy wentylacyjne

Dowiedz się więcej, na temat najnowszej pompy ciepła Daikin Altherma 3 R MT

Odwołania

 1. Badanie GfK "Daikin Global Brand Tracking in the Area of Heat Pumps", maj 2023 
 2. https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/eu-building-stock-observatory_en

Prawa autorskie do zdjęcia: Daikin Central Europe