Wiadomości 2 lip
Polsko-brytyjska współpraca na rzecz rozwoju czystych technologii

fot. Ministerstwo Środowiska

Wiceminister Sławomir Mazurek był jednym z głównych gości II polsko-brytyjskiego Forum Biznesu, Handlu i Inwestycji podczas, którego spotkał się z wiceministrem ds. Inwestycji w Departamencie Handlu Międzynarodowego Grahamem Stuartem. Rozmowa dot. m.in. wymiany doświadczeń w zakresie wdrażania zielonych technologii.

W trakcie spotkania bilateralnego wiceminister Mazurek zadeklarował, że priorytetem polskiego rządu jest promocja i wspieranie wdrażania innowacyjnych technologii środowiskowych, a także zbudowanie spójnego, systemowego podejścia wspomagającego rozwój, badania i wdrażanie ekoinnowacji w Polsce.

Wysoka innowacyjność technologii środowiskowych przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności i rozwoju gospodarczego. Poprawia to efektywność wykorzystania zasobów naturalnych oraz zmniejsza negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko – powiedział wiceminister Sławomir Mazurek.

Ekoinnowacje odgrywają szczególnie ważną rolę w pobudzaniu procesu przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, zapobieganiu zmianom klimatu czy utracie różnorodności biologicznej – dodał wiceminister.

Wiceminister Mazurek w rozmowie z wiceministrem Stuartem pogratulował również wystawienia wspólnej kandydatury Wielkiej Brytanii i Włoch w ubieganiu się o Prezydencję COP26 w 2020. Jednocześnie zapewnił, że Polska jako trzykrotny gospodarz szczytu klimatycznego COP oferuje swoją wiedzę i doświadczenie przy organizacji tego wielkiego międzynarodowego wydarzenia.

II polsko-brytyjskiego Forum Biznesu, Handlu i Inwestycji – sesja główna

Tegoroczna edycja w Warszawie ubiega pod hasłem „Wspólnie budując czysty wzrost”. W związku z tym w trakcie wydarzenia promowano wdrażanie nowoczesnych zielonych technologii. Prelegenci zwracali także uwagę na stymulowanie czystego rozwoju pomagającego zapewnić nowe możliwości dla biznesu w Polsce i Wielkiej Brytanii.

Aby skutecznie konkurować na zagranicznych rynkach polscy przedstawiciele biznesu muszą wykazywać się postawami prośrodowiskowymi i prospołecznymi. Stąd MŚ po raz VII przeprowadziło program GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii – mówił wiceminister Mazurek.

Wiceminister w trakcie inauguracyjnego wystąpienia wskazał, że długofalowym celem działań resortu jest wzmocnienie roli zaawansowanych technologii ochrony środowiska. Są one niezbędne w procesie wzrostu gospodarczego oraz budowania gospodarki o obiegu zamkniętym, opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju.

Źródło: Ministerstwo Środowiska