HeatPex

W Polsce toczy się dziewięć spraw klimatycznych

Newseria Biznes | 28 wrz W ciągu ostatnich pięciu lat liczba pozwów klimatycznych na świecie wzrosła dwuipółkrotnie – z 884 w 2017 roku do blisko 2,2 tys. w 2022 roku. –  Takich spraw bez wątpienia będzie więcej, co wynika ze złego stanu środowiska, jego destrukcyjnego wpływu na nasze zdrowie oraz wciąż pogłębiającego się kryzysu klimatycznego – ocenia Marcin Nowak, radca prawny Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi. Jak podkreśla, Polska potrzebuje ramowej ustawy o ochronie klimatu, która zagwarantowałaby prawo do życia w bezpiecznym klimacie. Fundacja przygotowała taki projekt na wzór ustaw z innych państw. Prace nad podobnymi dokumentami toczą się również w innych krajach członkowskich Unii. Wiadomości

Konsumenci produkują 170 kg odpadów opakowaniowych rocznie

Newseria Biznes | 15 wrz Mimo rosnącej świadomości odpady opakowaniowe wciąż stanowią potężny problem dla środowiska, a ich ilość rośnie wraz ze wzrostem konsumpcji oraz popularności internetowego handlu. Według danych UKE w 2022 roku do rąk polskich konsumentów codziennie trafiało ponad 2,5 mln paczek. – Z jednej strony zużycie opakowań rośnie, z drugiej coraz wyraźniej kształtuje się trend wybierania opakowań neutralnych dla środowiska. Widać to wśród producentów – zarówno globalnych, jak i tych mniejszych, działających lokalnie – mówi Kamila Koźbiał z DS Smith. Jak wskazują eksperci z okazji obchodzonego 15 września Dnia Opakowania, ogromny wpływ na kształt tego rynku będą mieć też nowe przepisy procedowane obecnie na poziomie UE oraz wejście w życie systemu kaucyjnego. Wiadomości

Sołtysi z Drawska Pomorskiego Ambasadorami Programu Czyste Powietrze

Redakcja HvacPR | 31 sie Sołtysi z powiatu drawskiego wzięli udział w spotkaniu dotyczącym inicjatywy „Sołtys – Ambasador Programu Czyste Powietrze”. Do promowania ogólnopolskiego, rządowego programu wymiany źródeł ciepła na ekologiczne zachęcali ich: wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska, Paweł Mirowski – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków, zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Marek Subocz – prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Wiadomości

„Moja Woda” w walce z suszą. Pula środków w 3. edycji zwiększona do 230 mln zł

Redakcja HvacPR | 30 sie – „W związku z dużym zainteresowaniem Programem „Moja Woda” zwiększamy jego budżet o kolejne 100 mln zł. Łącznie w tym roku na program przeznaczymy 230 mln zł” – ogłosiła 25 sierpnia 2023 minister klimatu i środowiska Anna Moskwa podczas uroczystości w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. – „To ważna informacja nie tylko dla łodzian, ale i wszystkich zainteresowanych w całej Polsce. Pokazuje, że konsekwentnie realizujemy strategiczny cel, jakim jest minimalizowanie skutków suszy”. Wiadomości

Polskie rzeki wysychają

Newseria Biznes | 23 sie Powtarzające się z każdym rokiem upały i brak opadów obniżają poziom wody w polskich rzekach, co prowadzi do ich wysychania. W kolejnych latach sytuacja ma się tylko pogarszać. – W scenariuszu, w którym nic się nie zmieni, efekty będą bardzo złe. Polskie rzeki będą toczone kolejnymi suszami, kolejnymi powodziami i będą coraz bardziej zasalane, przez co będziemy mieć również więcej takich katastrof, jaka miała miejsce w zeszłym roku na Odrze – mówi dr Alicja Pawelec z WWF Polska. Jak podkreśla, odpowiedzią na te zagrożenia jest renaturyzacja, czyli przywrócenie rzek do ich naturalnego stanu. Jak na razie działania rządzących zmierzają jednak wręcz w odwrotną stronę. Wiadomości

PIG-PIB i AGH uruchomią nowy kierunek studiów podyplomowych – „Geozagrożenia”

Redakcja HvacPR | 6 cze Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) wraz z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie (AGH) przygotowują nowy kierunek studiów podyplomowych. Będą kształcić specjalistów z zakresu geozagrożeń. 2 czerwca 2023 r. w siedzibie PIG-PIB w Warszawie obie instytucje podpisały porozumienie o współpracy. W wydarzeniu uczestniczył wiceminister klimatu i środowiska, Główny Geolog Kraju Piotr Dziadzio. Wiadomości

Wiceminister Małgorzata Golińska o niekorzystnym wpływie inwazyjnych gatunków obcych na różnorodność biologiczną

Redakcja HvacPR | 2 cze „Szacuje się, że straty powodowane przez inwazyjne gatunki obce (IGO) w samej Unii Europejskiej przekraczają 12 mld euro rocznie. Wspólnie możemy starać się ograniczyć ich negatywny wpływ – temu właśnie służyła omawiana dziś inicjatywa GDOŚ” – powiedziała wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska podczas konferencji zamykającej projekt realizowany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska pn. „Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną”. Spotkanie odbyło się 31 maja 2023 r. w Warszawie. Wiadomości

Efektywność energetyczna w klimatyzatorach

Redakcja HvacPR | 25 maj Efektywność energetyczna jest kluczowym czynnikiem przy wyborze klimatyzatora, który ma zapewnić najlepszą wydajność przy minimalnym zużyciu energii. Efektywność energetyczna klimatyzatora określana jest jako stosunek energii chłodniczej lub cieplnej, generowanej przez jednostkę klimatyzacji, do ilości zużytej energii elektrycznej. Dlatego istotne jest, aby zwrócić uwagę na tę cechę podczas zakupu klimatyzatora. Wiadomości

Polacy gubią się w systemie selektywnej zbiórki odpadów

Newseria Biznes | 12 maj Coraz więcej Polaków deklaruje, że dba o środowisko i segreguje odpady. Jednak to wciąż przysparza pewnych problemów – wiele osób nadal nie wie, do jakiego koloru pojemnika powinny trafiać odpadki, i segreguje je błędnie albo – pomimo szczerych chęci – gubi się w systemie selektywnej zbiórki. – Polacy chcieliby wrzucać odpady do odpowiednich koszy, ale brakuje im klarownej informacji, albo starają się solidnie gromadzić odpady, ale przegapią termin odbioru i zostają z gromadą śmieci na zbyt długi czas – mówi Magdalena Dziczek, autorka aplikacji Sorteusz, która pomaga w rozwiązaniu tego problemu. Wspólny projekt ekologiczny – zainicjowany przez Biedronkę, Nestle Polska, Rekopol i Fundację PlasticsEurope – nie tylko wspiera we właściwej segregacji, ale pełni też funkcję edukacyjną. Wiadomości

W Polsce pogłębia się kryzys wodny

Newseria Biznes | 28 kwi Polska jest jednym z krajów UE o najmniejszych zasobach wody pitnej, które dodatkowo sukcesywnie się kurczą za przyczyną  postępujących zmian klimatu i działalności człowieka. – Chcemy zaangażować  nowe technologie do rozwiązania tego problemu – mówi Joanna Erdman, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego, który w nowej, trzeciej edycji swojego Programu Grantowego przeznaczy 1 mln zł na najlepsze rozwiązania związane z ochroną zasobów wodnych i ich efektywnym wykorzystaniem. Start-upy i naukowcy, którzy chcą wziąć w nim udział, mogą zgłaszać się do 10 maja br. Wiadomości