W 2020 roku do recyklingu powinna trafiać połowa odpadów komunalnych

Newseria Biznes | Wczoraj Polacy deklarują, że segregują śmieci. Wiele odpadów trafia jednak do jednego kontenera, a gminy nie radzą sobie z ich przetwarzaniem. Tymczasem za nieosiągnięcie 50 proc. poziomu recyklingu odpadów komunalnych w 2020 roku grożą im wysokie kary. Przy obecnym stopniu przetwarzania odpadów kary wydają się nieuniknione – do recyklingu materiałowego plastiku, szkła, metali i papieru trafia blisko 15 proc. odpadów. Problemem jest niska jakość selektywnej zbiórki. Wiadomości

Budownictwo ekologiczne na rynku nieruchomości przemysłowych

infoWire.pl | 9 wrz Budownictwo ekologiczne na rynku nieruchomości przemysłowych to jeden z ciekawszych trendów ostatnich lat. Wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej oraz chęci ograniczenia kosztów użytkowania obiektów przemysłowych - takich jak rosnące koszty energii - najemcy coraz częściej zgłaszają wymagania dotyczące energooszczędności i ogólnej ergonomii użytkowanych obiektów. Czy ekologiczne magazyny są przyszłością rynku? Wiadomości

Dzieci uczą (się) ekologii. Edukacyjna akcja z okazji jubileuszu 30-lecia NFOŚiGW

Redakcja HvacPR | 4 wrz Książka dla dzieci zachęcająca do ekologicznych postaw w codziennym życiu oraz pluszowa wersja głównego bohatera, którym jest sympatyczne drzewko – to elementy edukacyjnej akcji wpisującej się w obchody 30-lecia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Inicjatywie towarzyszy konkurs dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Wiadomości

Dbajmy o Wisłę

WWF Polska | 2 wrz Co sekundę do Wisły w Warszawie wpływają trzy tysiące litrów ścieków. Kolejny dzień trwa awaria nowoczesnej oczyszczalni ścieków Czajka. W efekcie zanieczyszczona woda z Warszawy trafia wprost do rzeki. Ścieki w połączeniu z niskim stanem wody, mogą stanowić zagrożenie dla ekosystemu i ograniczyć możliwość użytkowania wody przez ludzi na północ od Warszawy. Wiadomości

Natychmiastowa reakcja Ministerstwa na wyciek z oczyszczalni „Czajka”

Redakcja HvacPR | 30 sie W związku z poważną awarią kolektorów ściekowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawy została zwołana nadzwyczajna konferencja prasowa z udziałem ministra środowiska Henryka Kowalczyka oraz wojewody mazowieckiego Zdzisława Sipiery. Wiadomości

Jak chronić środowisko? Eko-inwestycje w regionach. Forum Ekonomiczne w Krynicy

Centrum Prasowe PAP | 27 sie Ekologia – kiedyś dziedzina uważana za niszową, obecnie odmieniana przez wszystkie przypadki. Jako samodzielna dziedzina nauki rozwinęła się dość późno, bo dopiero w XIX wieku. Chociaż wedle mocno uproszczonej definicji jest nauką o porządku i nieporządku w przyrodzie, samego pojęcia kolokwialnie używa się w szerokim kontekście obejmującym wszystko, co jest związane z ochroną środowiska. Wiadomości

W kolejnej dekadzie coraz dłuższe fale upałów staną się powszechne

Newseria Biznes | 27 sie W 41 miastach Polski mieszkańcy są narażeni na większe ryzyko występowania chorób układu krążenia czy układu oddechowego w związku z ekstremalnymi zjawiskami klimatycznymi. W 36 miastach nawałnice, powodzie i ekstremalne temperatury mogą zakłócać funkcjonowanie transportu, a w 14 – sektora energetycznego. Na przestrzeni kolejnej dekady powszechne będą w Polsce coraz dłuższe fale upałów i krótkie, ale intensywne opady deszczu, które będą powodować lokalne zalania i podtopienia – wynika z nowej „Polityki ekologicznej państwa do 2030 roku”. Dokument będzie podstawą do inwestowania środków z UE, tworzenia nowego prawa i modernizowania infrastruktury tak, aby polska gospodarka zaadaptowała się do skutków zmian klimatycznych. Wiadomości

III edycja Funduszy norweskich i Funduszy EOG 2014-2021

Redakcja HvacPR | 27 sie Fundusze norweskie to potoczna nazwa bezzwrotnej pomocy finansowej dla Polski w postaci dwóch instrumentów pod nazwą: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Norweski Mechanizm Finansowy (NMF). Środki na finansowanie pochodzą z trzech krajów EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu), będących zarazem członkami EOG, tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu – czyli Państw Darczyńców. Negocjacje dotyczące uruchomienia III edycji Funduszy norweskich i EOG w Polsce zakończyły się w październiku 2017 r. Dnia 20 grudnia 2017 r. zawarto Międzyrządową umowę (Memorandum of Understanding), pozwalającą na przygotowanie trzeciej już edycji ww. funduszy na lata 2014-2021. Wsparcie przyznano 15 państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim na kwotę ponad 2,8 mld euro. Polska z alokacją 809,3 mln euro, podobnie jak w poprzednich latach, pozostaje największym beneficjentem tych środków. Wiadomości

Misja gospodarcza Lviv Eco Forum 2019

Redakcja HvacPR | 20 sie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Zagraniczne Biuro Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) w Kijowie zapraszają polskie firmy do wzięcia udziału w Misji Gospodarczej na Lviv Eco Forum 2019. Wiadomości
Zamknij gift