Gree - Ciepło z Gree
Wiadomości 10 sty 2022
Pakiet paliwowy do poprawki

Pakiet paliwowy do poprawki. Pomimo funkcjonowania pakietu paliwowego, nadal dochodzi do nadużyć, które skutkują uszczupleniem budżetu państwa. Dlatego też Ministerstwo Finansów przygotowuje kolejny projekt ustawy, która ma na celu utrudnić oszustwa podatkowe.

Paliwem oszustwa, jest VAT

Już niedługo państwo, będzie sprawdzało, co i skąd ma w baku swego pojazdu, jego właściciel. Nic więc dziwnego, że mając środki, możliwości i „pokusy”, rząd skłania się do wprowadzenia nowej regulacji. Jej głównym zadnieniem będzie uszczelnienie procesu obrotu paliwem, czyli kolejne modyfikacje walki z systemem VAT- owskich oszustw.

Na razie wspomniany projekt regulacji zakłada uzyskanie koncesji na transport i obrót każdego rodzaju paliwa. Urząd Regulacji Energetyki będzie sprawował nadzór nad stacjami zakładowymi i rozlewniami gazu do butli. Przewiduje się, że powstały niedawno system monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (SENT), czekają kolejne zmiany. Jego zadaniem będzie monitoring transportu paliw, nie tylko do firm i przedsiębiorców, ale także dla osób prywatnych. Dopiero pozytywna weryfikacja będzie skutkowała zwrotem akcyzy.

Inicjator zmian, Ministerstwo Finansów, przewiduje, że ze względu na ilość zmian, nowy system powinien obowiązywać od połowy 2022 roku.

Biznes Tuba

Biznes Tuba http://biznestuba.pl