Wiadomości 7 gru 2022
Odejście od rosyjskich paliw to dla UE 100 mld EUR oszczędności rocznie

Komisja Europejska szacuje, że odejście od rosyjskich paliw pozwoli zaoszczędzić ok. 100 mld EUR rocznie. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Zielona transformacja w cieniu wojny” opracował cztery potencjalne scenariusze wpływu wojny w Ukrainie i wywołanego nią kryzysu energetycznego na politykę klimatyczną Unii Europejskiej, w tym dalszy los pakietu Fit for 55.

Jeszcze w 2020 r. 44 proc. węgla, 45 proc. gazu ziemnego i 25 proc. ropy naftowej importowanych do UE pochodziło z Rosji. W wizji transformacji energetycznej przyjętej przez Unię Europejską w ramach pakietu Fit for 55 gaz miał być paliwem przejściowym. Po agresji Rosji na Ukrainę i gwałtownych wzrostach cen wszystkich nośników energii, plan ten musiał ulec zmianie. W maju 2022 r. Komisja Europejska opublikowała plan RePowerEU, zakładający dywersyfikację kierunków dostaw gazu, zwiększenie generacji energii z OZE oraz rozwój rynku wodoru i biopaliw.

Odejście od rosyjskich paliw coraz bliżej

Kraje UE w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2022 r. zwiększyły produkcję energii z węgla kamiennego o 13 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. Jednocześnie produkcja energii z OZE wzrosła: o 27 proc. w przypadku energetyki słonecznej i 11 proc. – energetyki wiatrowej na lądzie. Wskutek wygaszania elektrowni jądrowych w Niemczech i problemów technicznych elektrowni we Francji produkcja energii w elektrowniach jądrowych zmalała w tym czasie o 16 proc. Polska będąc jedynym z największych producentów energii elektrycznej w UE, zdołała tym trudnym okresie jednocześnie zwiększyć produkcję energii z OZE i ograniczyć produkcję energii z gazu i węgla.

W raporcie „Zielona transformacja w cieniu wojny” PIE opracował cztery scenariusze wpływu wojny w Ukrainie na politykę klimatyczną UE:

  1. „Powrót do węgla”. Scenariusz zakłada zawieszenie lub rezygnację z celów klimatycznych i powrót do produkcji energii z węgla w długim horyzoncie czasowym.
  2. „Kompromis klimatyczno-spójnościowy”. Scenariusz zakłada, że państwa członkowskie UE zdecydują się na chwilowy powrót do energii z węgla i atomu. Jednocześnie cele klimatyczne zostają utrzymane.
  3. „Optymalizacja zamiast rewolucji”. Scenariusz zakłada utrzymanie celów klimatycznych i jednoczesne przyspieszenie procesu wydawania zezwoleń na inwestycje w OZE zwiększając ilość zainstalowanych mocy.
  4. „Szybko i wściekle do Fit for 55”. Scenariusz zakłada przyspieszenie transformacji energetycznej i zaostrzenie celów klimatycznych.

Jak podkreśla Kamil Lipiński, starszy analityk zespołu klimatu i energii, w kontekście kryzysu energetycznego związanego ze spadkiem dostępności cenowej gazu i energii elektrycznej kluczowe dla spójności UE jest rozwiązanie, które zarówno zapewni społeczną akceptację, jak i międzynarodowy konsensus. Podczas zimy 2022/2023 decydenci mierzą się z ryzykiem niedoborów energii. Dlatego dziś nadrzędnym celem jest zapełnienie europejskich magazynów gazu i utrzymanie produkcji energii w elektrowniach jądrowych w Niemczech i Belgii. Ponadto także redukcja zużycia energii i inwestycje w efektywność energetyczną.

Biznes Tuba

Biznes Tuba http://biznestuba.pl