Wiadomości 17 paź
O transformacji energetycznej Polski podczas BNEF Summit

„Kwestia sprawiedliwej transformacji powinna być jednym z istotnych elementów polityki klimatycznej” – podkreślił wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński podczas szczytu „Bloomberg New Energy Finance” (BNEF). Spotkanie odbyło się 10 października 2023 r. w Londynie.

Zdaniem wiceministra należy przygotować rozwiązania, które w adekwatny sposób zniwelują obciążenia społeczne, wprowadzane w ramach polityki klimatycznej, a przede wszystkim sprawiedliwie rozłożą obowiązki pomiędzy państwa członkowskie i grupy społeczne.

Ogromne znaczenie ma uwzględnienie społecznych skutków „zielonej polityki” i zadbanie o to, aby transformacja nie miała negatywnego wpływu na społeczeństwo. Musimy położyć większy nacisk na łagodzenie negatywnych skutków społecznych i zadbać o to, aby polityka nie wzbudzała obaw ani oporu wśród społeczeństw

– powiedział.

Jak dodał, polityka klimatyczna powinna nie tylko przeciwdziałać zmianom klimatycznym, ale także tworzyć możliwości dla europejskich przedsiębiorstw i ułatwiać rozwój nowych, niezbędnych produktów.

Wiceminister Guibourgé-Czetwertyński zwrócił uwagę na szybki postęp Polski w rozwoju infrastruktury energetyki odnawialnej.

W ciągu zaledwie trzech lat potroiliśmy swoją moc odnawialnych źródeł energii. Oprócz tego kładziemy duży nacisk na rozwój energii jądrowej – do 2033 roku uruchomiony zostanie pierwszy blok polskiej elektrowni jądrowej. Bogate zasoby węglowe Polski będą odgrywać rolę wspierającą w tej transformacji

- wyjaśnił.

Co najważniejsze, przejście to jest organizowane w tempie zapewniającym akceptację społeczną, bezpieczeństwo energetyczne i stabilność całego systemu energetycznego, przy założeniu osiągnięcia znacznego udziału energii jądrowej i OZE do roku 2040

– wskazał.

Podczas rozmowy poruszono także kwestię toczących się w UE dyskusji na temat nowej struktury rynku energii elektrycznej. Wiceminister wyraził ostrożny optymizm co do osiągnięcia porozumienia przed końcem roku, podkreślając znaczenie kompromisu satysfakcjonującego wszystkie państwa członkowskie.

Adam Guibourgé-Czetwertyński, wiceminister klimatu i środowiska, zwrócił także uwagę na potrzebę zapewnienia konkurencyjności europejskiego przemysłu w obliczu zielonej transformacji i omówił scenariusz geopolityczny dot. wprowadzonego przez UE i sojuszników z G7 limitu na rosyjską ropę.