Wiadomości 20 paź
Wiceminister Guibourgé-Czetwertyński na spotkaniu unijnych ministrów ds. środowiska

Wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński uczestniczył w posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. Środowiska, która odbyła się 16 października 2023 r. w Luksemburgu. Przedmiotem dyskusji była dyrektywa ws. oczyszczania ścieków komunalnych, rozporządzenia o normach emisji CO2 dla pojazdów ciężkich, a także zagadnienia międzynarodowych negocjacji klimatycznych w kontekście zbliżającego się szczytu klimatycznego COP 28.

Ministrowie UE przyjęli konkluzje Rady w sprawie przygotowań do COP 28.

Polska jest zwolennikiem zmian o charakterze ewolucyjnym, mając na uwadze ogromne koszty transformacji sektora energetycznego oraz powiązane z tym koszty społeczne transformacji regionów węglowych

– podkreślił wiceminister Guibourgé-Czetwertyński.

Przyjęty tekst konkluzji uznaje dalszą rolę technologii wychwytywania emisji w działaniach na rzecz ochrony klimatu, podkreśla globalny wymiar transformacji energetycznej oraz zapewnia możliwość wykorzystywania finansowych narzędzi wspierających sprawiedliwą transformację.

Ponadto Rada przyjęła techniczną aktualizację ustalonego na poziomie krajowym wkładu UE na potrzeby UNFCCC, uwzględniającą przyjętą legislację unijną bez zmiany celu unijnego.

W kontekście dyskusji nad rozporządzeniem w sprawie norm emisji CO2 dla pojazdów ciężarowych wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński przypomniał polskie postulaty w zakresie proponowanych celów redukcyjnych i terminów ich osiągnięcia, wymogów dla naczep i przyczep, wpływu projektu na dostęp do rynków wschodnich oraz celu dla autobusów miejskich. Pomimo braku poparcia ze strony Polski, Słowacji i Czech, Rada przyjęła podejście ogólne do rozporządzenia, łagodząc jednak w porównaniu do pierwotnej propozycji Komisji zobowiązania w odniesieniu do celu dla przyczep i naczep oraz autobusów miejskich.

Rada przyjęła także podejście ogólne do nowelizacji dyrektywy ściekowej przy sprzeciwie Rumunii i wstrzymaniu się od głosu ze strony Estonii, Malty i Bułgarii. Polska poparła podejście ogólne, zwracając ponownie uwagę na kwestię prawidłowych uregulowań dotyczących monitoringu patogenów.

Ponadto wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński przedstawił punkt dotyczący wpływu unijnego systemu handlu emisjami na politykę klimatyczną UE, podkreślając jego niekorzystne skutki społeczno-ekonomiczne szczególnie dla najbardziej narażonych grup społecznych.