Klimatyzatory dla architektów wnętrz 2024
Wiadomości 7 lip 2023
Miasteczko Siewierz Jeziorna będzie samowystarczalnie energetycznie

Nowoczesne, a zarazem ekologiczne – takie ma być Miasteczko Siewierz Jeziorna, pierwsze rozwiązanie miejskie w Polsce budowane w całości według zasad zrównoważonego rozwoju. W projekt zaangażował się E.ON Polska, przygotował plan osiągnięcia jak największej samowystarczalności energetycznej.

Miasteczko Siewierz Jeziorna, zlokalizowane na północnym skraju Metropolii Katowickiej, tworzone jest w oparciu o najnowocześniejsze, niskoemisyjne technologie. Dzięki nim projekt będzie wpisywał się we współczesną wizję miasta zrównoważonego. W tej chwili na inwestycję składa się 18 budynków wielorodzinnych i kilkadziesiąt jednorodzinnych. W trakcie budowy jest 210 mieszkań i kilkanaście domów jednorodzinnych, w planach jest realizacja parku technologicznego.

– Od 2008 roku tworzymy projekt zrównoważonego osiedla Miasteczko Siewierz Jeziorna. Właściwie zaprojektowane rozwiązanie miejskie, zachęcające do rezygnacji z samochodów, ułatwiające aktywność fizyczną, dostępność usług i zaopatrzenia znacząco obniży ślad węglowy naszego projektu – tłumaczy Robert Jacek Moritz, prezes zarządu spółki Miasteczko Siewierz Jeziorna. – W ramach naszego przedsięwzięcia chcemy na północnym skraju Aglomeracji Katowickiej stworzyć wzorcowy projekt miejski. Jego podstawową cechą jest wysoka jakość życia, dostępność dla społeczeństwa, ograniczanie wpływu na środowisko – dodaje.

Jednym z głównych wyzwań jest zapewnienie jak najwyższej samowystarczalności energetycznej dzielnicy przy jak najniższej emisji CO2. W tym celu do udziału w projekcie zaproszono firmę E.ON Polska, która przygotowała Masterplan będący wstępem do strategii energetycznej Miasteczka Siewierz Jeziorna.
 – Zrównoważony rozwój jest jednym z kluczowych filarów strategii realizowanej przez Grupę E.ON. Naszym celem jest wykorzystywanie najnowocześniejszych technologii przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego. Korzystając z międzynarodowego doświadczenia naszej grupy chcemy wdrażać tego typu rozwiązania także w Polsce. W związku z tym chętnie wspieramy pionierskie projekty, takie jak ten realizowany w Miasteczku Siewierz Jeziorna – mówi Andrzej Modzelewski, prezes E.ON Polska.


Opracowany dla Miasteczka Siewierz Jeziorna Masterplan wskazuje kierunki rozwoju, dzięki którym możliwe będzie stopniowe odejście od energii pochodzącej z paliw kopalnych. Zawarte w nim rozwiązania zostały dobrane indywidualnie do potrzeb tego miejsca i obejmują zarówno technologie OZE, jak i społeczności energetyczne. Na podstawie przeprowadzonych analiz oszacowano, że roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną w Miasteczku Siewierz Jeziorna w roku 2023 wyniesie ok. 1 772 MWh, a na energię cieplną - 12 209 GJ.

Punkt wyjścia stanowi bilans energetyczny, czyli całościowe zapotrzebowanie Miasteczka Siewierz Jeziorna na energię elektryczną i cieplną. Obejmuje on rozwój Miasteczka na przełomie lat 2023-2045, czyli do momentu ukończenia budowy całości projektu. W bilansie uwzględniono również unijne, krajowe i lokalne przepisy prawne oraz uwarunkowania środowiskowe. W oparciu o uzyskane wyniki E.ON opracował trzy scenariusze rozwoju energetycznego Miasteczka Siewierz Jeziorna. W trzecim, najbardziej zaawansowanym scenariuszu, źródła OZE będą w stanie w 2045 roku zaspokoić potrzeby energetyczne na poziomie ok. 72 proc. Na drodze do tego celu konieczne będzie spełnienie szeregu wytycznych.

Ze zgromadzonych danych wynika, że na koniec 2045 roku na terenie Miasteczka Siewierz Jeziorna powstanie 999 domów jednorodzinnych i 135 budynków wielolokalowych. Oznacza to, że przestrzeń mieszkalna będzie liczyła sobie 366 948 m2, natomiast powierzchnia usługowo-biznesowa wyniesie 75 068 m2. Analizy wskazują, że całkowite zużycie energii elektrycznej będzie wówczas kształtować się na poziomie 33 140 MWh.

W ramach przygotowanych rekomendacji E.ON przeanalizował wiele rozwiązań energetycznych pod kątem ich efektywności i zasadności wykorzystania na potrzeby Miasteczka Siewierz Jeziorna. Wśród nich znalazły się budowa i rozwój społeczności energetycznych np. klastra energii, fotowoltaika, ogólnodostępny Hub mobilności i stacje ładowania samochodów elektrycznych, a także niskotemperaturowa sieć ciepłownicza V generacji wspierająca pracę pomp ciepła. W ramach III scenariusza ostateczna łączna moc w gruntowych instalacjach PV powinna osiągnąć 3 MW. W 2025 roku zostanie wybudowana pierwsza farma 1 MW. Kolejnym krokiem w realizacji tego projektu będzie pozyskanie finansowania, jedną z opcji jest pozyskanie dotacji ze środków publicznych.

Kompas Inwestycji

Kompas Inwestycji http://kompasinwestycji.pl

Kompas Inwestycji, informacyjny serwis skupiony na tematyce inwestycyjno-budowlanej. Działa od niemal 10 lat, rozwijając bazę średnich i dużych projektów.Monitoruje cały cykl życia inwestycji - od etapu wizji, poprzez projektowanie, wybór wykonawcy, aż do realizacji. Każdego dnia przekazuje ponad kilkaset nowych i aktualizowanych informacji na temat projektów z całej Polski. Kompas Inwestycji jest również platformą ułatwiającą kontakt pomiędzy emisariuszami rynku budowlanego.

Raport Kompas Inwestycji

Raport rynku budowlanego to cykliczna publikacja Kompasu Inwestycji, która powstaje w oparciu o rozwijaną od 10 lat, największą bazę inwestycji w Polsce. Rzetelne i wiarygodne źródło informacji na temat tego jaki jest rynek budowlany i jak będzie wyglądał w najbliższych latach. Nasza prognoza produkcji budowlano-montażowej w okresie I-III kwartał 2017 roku miała dokładność 1,3%.

Przeczytaj fragment raportu