Wiadomości 26 cze
Grupa Wyszehradzka wspólnie na temat ochrony środowiska

Wiceminister środowiska Sławomir Mazurek na zaproszenie strony węgierskiej wziął udział w spotkaniu ministrów środowiska Grupy Wyszehradzkiej wraz z przedstawicielami państw Bułgarii, Chorwacji, Rumunii oraz Słowenii. Podczas spotkania ministrowie omówili wybrane zagadnienia związane z ochroną środowiska, w kontekście współpracy regionalnej w ramach V4. Głównymi zagadnieniami, o których rozmawiali ministrowie w ramach spotkania grupy V4+, to przegląd realizacji Dyrektywy Hałasowej i 25. rocznica Konwencji ws. Różnorodności Biologicznej.

Realizacji Dyrektywy Hałasowej

Realizacja obowiązków wynikających z Dyrektywy hałasowej sprowadza się do sporządzania, w cyklu co 5 lat, strategicznych map hałasu, a następnie do sporządzania na ich podstawie planów działań (programy ochrony środowiska przed hałasem).

W Polsce mapy te są wykorzystywane nie tylko do przygotowywania i raportowania do Komisji Europejskiej określonych danych, informowania społeczeństwa o akustycznym stanie środowiska czy sporządzania planów działań.

Nasz kraj wykorzystuje mapy akustyczne również do zasilania funkcjonującego Państwowego Monitoringu Środowiska oraz do planowania przestrzennego. Od tego w znaczny sposób zależy m.in. prawidłowe, z akustycznego punktu widzenia, kształtowanie funkcji urbanistyczno–architektonicznych poszczególnych terenów – powiedział wiceminister środowiska Sławomir Mazurek.

25. rocznica Konwencji o różnorodności biologicznej

Polska przykłada dużą wagę do Konwencji o różnorodności biologicznej, najważniejszego globalnego instrumentu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej – przypomniał wiceminister Mazurek.

Od szeregu lat podejmowane są wysiłki na rzecz zachowania zasobów przyrodniczych kraju, zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju – dodał.

W ciągu ostatnich 25 lat utworzono skuteczny system ochrony przyrody. Powołany w 1989 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zapewnia finansowanie wielu działań na rzecz ochrony przyrody. Powstał również kompleksowy system obszarów chronionych, obejmujący ok. 1/3 powierzchni kraju. W jego skład wchodzą m.in. 23 parki narodowe, 122 parki krajobrazowe i 994 obszary Natura 2000.

Zmiany klimatu – Zielony Fundusz Bałkanów Zachodnich

Państwa Bałkanów Zachodnich wymagają wsparcia w obszarze ochrony środowiska, zwłaszcza w kontekście negocjacji akcesyjnych. Dlatego aktualnie Polska jest aktywnie zainteresowana zapoznaniem się z zasadami działania funduszu, w szczególności źródeł jego finansowania i zasad finansowania projektów, by móc w nim w przyszłości uczestniczyć.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

gift