Klimatyzatory dla architektów wnętrz 2024
Wiadomości 21 lip
Ekstremalna pogoda powoduje coraz większe straty majątkowe

Wiosną i latem, kiedy ekstremalna pogoda najbardziej daje się we znaki, liczba szkód katastroficznych zgłaszanych ubezpieczycielom z tytułu polis majątkowych rośnie kilkukrotnie. Statystyki pokazują, że Polacy coraz częściej ubezpieczają dom lub mieszkanie na taką ewentualność. Jednak suma ubezpieczenia zawarta w polisie sprzed kilku lat dziś może już nie wystarczyć na pokrycie strat wywołanych wichurą czy gradobiciem, ponieważ inflacja z ostatnich lat przełożyła się na skokowy wzrost cen materiałów i usług budowlanych – zauważa ekspert Compensy Andrzej Paduszyński. Jak wskazuje, w przypadku szkód wywołanych gwałtowną pogodą przydatną opcją jest również home assistance, które zapewnia ubezpieczonemu niezbędną pomoc na czas remontu.  

Zjawiska katastroficzne takie jak burza, huragan, trąba powietrzna czy powódź mogą powodować szkody majątkowe o bardzo znaczących rozmiarach – podkreśla w rozmowie z agencją Newseria Biznes Andrzej Paduszyński, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Indywidualnych w Compensa TU SA Vienna Insurance Group.

W związku ze zmianami klimatycznymi gwałtowne zjawiska pogodowe są coraz częstsze, a wywołane przez nie szkody takie jak np. przepięcia, zalania czy zerwane dachy  mają coraz większą wartość. Ekstremalna pogoda daje się we znaki zwłaszcza teraz, wiosną i latem.

– W okresie od czerwca do września notujemy aż trzykrotny wzrost liczby szkód związanych ze zjawiskami katastroficznymi. W tym okresie dominują szkody związane z burzami nawalnymi, deszczami, wichurami, trąbami powietrznymi, podtopieniami, powodziami – mówi ekspert.

Jak wskazuje, szkody katastroficzne mogą mieć charakter lokalny albo szerszy, czasem obejmujący nawet całe województwa. Statystyki Compensy pokazują, że średnia wartość szkód zgłaszanych z tego tytułu wynosi około 37 tys. zł.

– W roku 2022 zlikwidowaliśmy szkodę w wysokości 130 tys. zł, która dotyczyła uszkodzenia dachu oraz zalania ruchomości domowych. Ostatnio likwidowaliśmy również szkodę z tytułu podtopienia budynku, w której wypłaciliśmy odszkodowanie w wysokości 400 tys. zł – mówi Andrzej Paduszyński.

Przed finansowymi skutkami szkód katastroficznych chroni właściciela ubezpieczenie mieszkania bądź domu. Statystyki Polskiej Izby Ubezpieczeń pokazują, że takie ubezpieczenia majątkowe wykupuje coraz więcej Polaków – w 2021 roku łączna wartość takich polis wyniosła 22,5 mld zł, podczas gdy w 2020 roku było to 19,3 mld zł.

Co istotne taką polisą można objąć nie tylko budynek wraz z wyposażeniem, ale i np. małą architekturą ogrodową czy elementy przynależące do domu, jak np. anteny satelitarne czy instalację fotowoltaiczną o dużej wartości, która może ulec uszkodzeniu np. wskutek silnego wiatru czy gradobicia. Istotne jest jednak, aby przy podpisywaniu umowy zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia – tak, aby w przypadku szkody pokryła ona całość związanych z nią strat, a właściciel nieruchomości nie musiał pokrywać części z własnej kieszeni.

– Suma ubezpieczenia to górna, maksymalna granica odszkodowania – mówi ekspert Compensy. Zjawiska katastroficzne, takie jak burze, trąby powietrzne czy powodzie, mogą spowodować zniszczenia o dużych rozmiarach, które będą wymagały remontu lub wręcz odbudowy domu. Jednak inflacja z ostatnich lat doprowadziła do tego, że koszty materiałów i usług budowlanych wzrosły przeciętnie o 70 proc. Dlatego suma ubezpieczenia, którą ustaliliśmy rok temu czy kilka lat temu, dziś może nie wystarczyć na pokrycie wszystkich kosztów związanych z remontem. Warto zwrócić na to uwagę.

Jak wskazuje, w przypadku szkód związanych ze zjawiskami katastroficznymi przydatne mogą być również usługi home assistance, które są w Polsce bardzo popularnym i niedrogim rozszerzeniem polis majątkowych, zapewniającym ubezpieczonemu pomoc w nagłych wypadkach.

– W ramach home assistance możemy na przykład skorzystać z ochrony firmy ochroniarskiej, która będzie dozorowała mienie uszkodzone w wyniku huraganu czy powodzi, albo wynająć magazyn, w którym będziemy to uszkodzone mienie składowali. Możemy również skorzystać z opcji wynajmu lokalu zastępczego bądź domu zastępczego na czas remontu domu, który został zniszczony lub uszkodzony w wyniku powodzi czy huraganumówi Andrzej Paduszyński.

Newseria Biznes

Newseria Biznes https://biznes.newseria.pl/