Klimatyzatory dla architektów wnętrz 2024
Wiadomości 3 lis
Aktywny głos Polski podczas przygotowań do międzynarodowych konsultacji klimatycznych Pre-COP w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

W Abu Dhabi, w dniach 30-31 października 2023 r., odbył się PreCOP28. W wydarzeniu wziął udział wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński wraz z delegacją. Wydarzenie jest kluczowym etapem na drodze do COP28, który odbędzie się za miesiąc w Dubaju. Spotkanie było okazją do wymiany spostrzeżeń po ostatnim roku globalnych negocjacji klimatycznych, na które składały się liczne warsztaty i konferencje. Podjęta została próba sondowania możliwego porozumienia podczas COP28.

Globalny Przegląd nie może zakończyć się pustymi słowami, a realnymi działaniami na rzecz uruchomienia sprawiedliwej transformacji światowej gospodarki w kierunku niskoemisyjnego rozwoju

– zaznaczył wiceminister klimatu i środowiska w swoim wystąpieniu.

Przedstawiciele ponad 70 państw rozmawiali o najważniejszych kwestiach związanych ze zmianami klimatycznymi, tj. sprawiedliwa transformacja czy mechanizm finansowania strat i szkód wywołanych przez zmiany klimatu.

Wiceminister A. Guibourgé-Czetwertyński wziął również udział w spotkaniach w mniejszych grupach poświęconych adaptacji do zmian klimatu, finansom klimatycznym oraz mitygacji, które są głównymi kwestiami spornymi między stronami Konwencji klimatycznej. Przypomniał o konieczności zaangażowania wszystkich stron Konwencji w celu intensyfikacji światowych działań w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych, w szczególności największych gospodarek. Jak zaznaczył, wszystko to musi się jednak odbywać z poszanowaniem zasad sprawiedliwej transformacji, dostosowanej do możliwości gospodarek narodowych, określonej w Śląskiej Deklaracji Solidarnej i Sprawiedliwej Transformacji. Wiceminister A. Guibourgé-Czetwertyński wskazał również na rolę wszystkich technologii, które będą w stanie umożliwić budowę zero-emisyjnych systemów energetycznych, w tym odnawialnych źródeł energii i energii atomowej.

Ostatni punkt agendy dotyczył pierwszego Globalnego Przeglądu w ramach Porozumienia paryskiego, który zakończy się podczas COP28 w Dubaju.

Globalny Przegląd zajmuje centralne miejsce w Porozumieniu paryskim, a jego wynik musi zwiększyć wiarygodność procesu klimatycznego

– podkreślił wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński.

W opinii przedstawiciela Polski wszystkie państwa muszą się odpowiednio włączyć w działania na rzecz klimatu.