Wiadomości 16 sty
 "Czyste Powietrze 2019"  - Na co i komu przysługuje dofinansowanie?

Nadrzędnym celem programu „Czyste Powietrze” jest redukcja emisji szkodliwych pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. "Czyste Powietrze" przede wszystkim wspiera wymianę pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizację domów jednorodzinnych.

Program  "Czyste Powietrze" 2019

Jak długo będzie trwał program "Czyste Powietrze"?

Program "Czyste Powietrze" realizowany będzie w latach 2019-2029. Należy jednak pamiętać, że podpisywanie umów będzie możliwe do 31.12.2027.

Do kogo kierowany jest program "Czyste Powietrze"?

Do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub do osób, które posiadają niezbędne dokumenty do rozpoczęcia budowy.  

Na co można otrzymac dofinansowanie w programie "Czyste Powietrze"?

  • wymiana pieca lub kotła na paliwa stałe oraz na zakup nowego źródła ciepła zgodnego z wymogami programu
  • wymiana okien i drzwi
  • montaż wentylacji z odzyskiem ciepła
  • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i ciepłej wody użytkowej)

* Koszt instalacji za 1KWp wynosi 6000 zł
** Tylko w przypadku podłaczenia nowego źródła
*** Z wyłączeniem kosztu ponoszonego przez operatora sieci dystrybucyjnej w przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej

Jakie są możliwe formy dofinansowania w ramach programu "Czyste Powietrze"?

Osoba ubiegająca się o środki finansowe może zyskać zwrot poniesionych kosztów w formie dotacji i pożyczyki. Maksymalna kwota dotacji to 53 tysiące złotych. W przypadku gdy inwestycja przekroczy tę kwotę to dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki. 

Maksymalna kwota dotacji to 53 000 złotch.
Minimalna kwota dotacji to 7 000 złotych.
Okres spłaty pozyczki to 15 lat.

Jaki jest czas realizacji inwestycji?

Do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie.

Gdzie należy składać wnioski "Czyste Powietrze"?

Wnioski przyjmują i rozpatrują Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czy wysokość dofinansowania uzależniona jest od zarobków?

Intensywność dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy liczonego zgodnie z metodyką opisaną w instrukcji do wypełnienia wniosku o dofinansowanie (w oparciu o zasady Programu Rodzina 500 plus)

Pompa ciepła ECODAN - Zdobądź dofinansowanie

Pozyskanie środków jest naprawdę proste - zobacz co po kolei musisz zrobić.

1. Zdobądź wiedzę
Zapoznaj się ze szczegółami naboru: programem priorytetowym, formularzem wniosku i załącznikami oraz instrukcjami do nich, a także regulaminem naboru.
2. Zbadaj potrzeby budynku
 Chodzi o stan obecny i potrzeby budynku, które powinny zostać określone w audycie energetycznym lub przedstawione w uproszczonej analizie energetycznej zweryfikowanej przez przedstawiciela WFOŚiGW przed realizacją przedsięwzięcia.
3. Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie
 Pamiętaj o wytycznych w tym zakresie na stronie właściwego WFOŚiGW, w tym o liście wymaganych dokumentów (np. dokumenty potwierdzające dochód).
4. Po złożeniu wniosku
 Odbędzie się wizytacja przedstawiciela WFOŚiGW, która potwierdzi, czy stan budynku jest zgodny z danymi we wniosku.
5. Podpisz umowę o dofinansowanie
 WFOŚiGW przygotuje umowę po pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wniosku.
6. Złóż wniosek o płatności
Środki mogą być wypłacone w kilku transzach po zrealizowaniu poszczególnych etapów przedsiewzięcia. Jeśli pojawią się zmiany, wystąp o odpowiednie zmiany w umowie.
7. Zakończenie przedsięwzięcia
 Wizyta przedstawiciela WFOŚiGW potwierdzi realizację przedsięwzięcia. Dodatkowo możliwa jest kontrola przedsięwzięcia w okresie jego trwałości (utrzymania projektu) w terminie do 3 lat!
8. Rozliczenie przedsięwzięcia
 Nastąpi po pozytywnej weryfikacji realizacji przedsięwzięcia przez Przedstawiciela WFOŚiGW.

Źródło: http://nfosigw.gov.pl/

Więcej informacji na temat dotacji >>>