Wiadomości 24 cze
Centrum kultury przy ul. Twardej za 30 mln. Ruszają prace projektowe |Inwestycje Warszawa

Władze Dzielnicy Śródmieście podpisały właśnie umowę na wykonanie projektu architektoniczno-budowlano-konstrukcyjnego centrum kultury Twórcza Twarda. Obiekt powstanie na terenie dawnego boiska szkolnego przy ul. Twardej 8/12 w Warszawie.

Koncepcja Twórczej Twardej została wyłoniona w konkursie architektonicznym, na który zgłoszono 32 prace. Pierwszą nagrodę zdobyła koncepcja polsko-szwajcarskiego konsorcjum, nawiązująca do zabudowy ul. Twardej i pl. Grzybowskiego, gdzie obiekty zabytkowe sąsiadują z budynkami nowoczesnymi. Wykonawcą projektu jest konsorcjum firm: Kalata Architekci s.c., Szymon Kalata, Eliza Kalata z siedzibą w Warszawie oraz Dipl. Arch. ETH SIA Anna Jach z siedzibą w Zurychu.

Centrum – o łącznej powierzchni około 6 tys. mkw. – stanie się nową siedzibą Domu Kultury Śródmieście oraz Młodzieżowego Domu Kultury Muranów im C. K. Norwida. Będzie znacznie wykraczać poza funkcjonalność zwykłego domu kultury. W projekcie znalazły się unikalne rozwiązania architektoniczne i wiele otwartych przestrzeni do spotkań. Obiekt powstanie w miejscu dotychczasowego boiska, lecz nie pozbawi mieszkańców możliwości uprawiania sportu – na dachu budynku przewidziano boisko oraz skatepark. Znajdzie się tam także kino plenerowe oraz ogródek z pasieką. Wnętrza centrum pomieszczą m.in.: pracownie tematyczne, sale muzyczne i teatralne, kawiarenkę oraz salę widowiskową na ponad 300 miejsc.

Wykonanie dokumentacji projektowej zostało podzielone na trzy etapy. Pierwszy, z terminem realizacji do 4 lipca br., to wykonanie projektu koncepcji uszczegółowionej. Drugi etap stanowić będą prace nad projektem budowlanym. Ten etap powinien się zakończyć 10 grudnia br. Trzeci etap, trwający do 30 kwietnia 2020 r., zakończy się sporządzeniem kompletnej dokumentacji inwestycji, tj. projektu wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2021 r. Jej całkowity szacowany koszt to niemal 30 mln zł.

Kompas Inwestycji

Kompas Inwestycji http://kompasinwestycji.pl

Kompas Inwestycji, informacyjny serwis skupiony na tematyce inwestycyjno-budowlanej. Działa od niemal 10 lat, rozwijając bazę średnich i dużych projektów.Monitoruje cały cykl życia inwestycji - od etapu wizji, poprzez projektowanie, wybór wykonawcy, aż do realizacji. Każdego dnia przekazuje ponad kilkaset nowych i aktualizowanych informacji na temat projektów z całej Polski. Kompas Inwestycji jest również platformą ułatwiającą kontakt pomiędzy emisariuszami rynku budowlanego.

Raport Kompas Inwestycji

Raport rynku budowlanego to cykliczna publikacja Kompasu Inwestycji, która powstaje w oparciu o rozwijaną od 10 lat, największą bazę inwestycji w Polsce. Rzetelne i wiarygodne źródło informacji na temat tego jaki jest rynek budowlany i jak będzie wyglądał w najbliższych latach. Nasza prognoza produkcji budowlano-montażowej w okresie I-III kwartał 2017 roku miała dokładność 1,3%.

Przeczytaj fragment raportu

Zamknij Kup klimatyzator z instalacjąw Twoim mieście Kup klimatyzator z instalacją w Twoim mieście