Wiadomości 26 wrz 2022
Carel
CAREL podpisuje wiążącą umowę nabycia 100% udziałów w SENVA

CAREL Industries S.p.A., za pośrednictwem spółki zależnej, zawarł wiążącą umowę przejęcia przedsiębiorstwa SENVA Inc., amerykańskiej spółki z siedzibą w Oregonie, specjalizującej się w projektowaniu i produkcji szerokiej gamy czujników, głównie dla sektorów klimatyzacji i wentylacji, ze znaczącą pozycją w branży zapewniania jakości powietrza w pomieszczeniach.

Zamknięcie transakcji spodziewane jest na końca października 2022 roku.

SENVA, założona w 2007 r. z siedzibą w Beaverton, Oregon, Stany Zjednoczone, specjalizuje się w projektowaniu i produkcji szerokiej gamy czujników (m.in. czujników prądu, ciśnienia – mokrych i suchych, wycieków gazu i wilgotności), głównie dla sektora klimatyzacji i wentylacji, ze specjalną linią poświęconą jakości powietrza w pomieszczeniach. Oferta SENVA obejmuje przede wszystkim pełną gamę produktów charakteryzujących się wysoką innowacyjnością: wiedza know-how rozciąga się od mechaniki do oprogramowania, od elektroniki do automatyki. Firma wykorzystuje wiele kanałów sprzedaży, w tym e-handel, i zajmuje silną pozycję w sektorze budowlanym oraz w mniejszym stopniu w sektorze OEM i dystrybucji. Oprócz nawilżania, SENVA oferuje również liczne zastosowania związane z obiegiem czynnika chłodniczego w klimatyzacji i wentylacji: chillery, urządzenia dachowe, centrale wentylacyjne. 

Przychody SENVA w okresie do końca 31 grudnia 2021 r. wyniosły ok. 12,7 mln USD, co oznacza wzrost o 24% rok do roku (i ponad dwukrotny wzrost w porównaniu z rokiem 2016), przy czym EBITDA wyniosła 2,4 mln USD. Firma posiada zakład produkcyjny o powierzchni około 2500 m 2 i jest w trakcie rozbudowy do nowego zakładu (w tym nowego laboratorium badawczego) o większej powierzchni (3250 m 2 ). Liczba pracowników na koniec 2021 roku wynosiła około 65 osób.

Transakcja jest zgodna ze strategią działania Grupy CAREL w ostatnich latach, a w szczególności:

  • M&A (Przejęcia i fuzje) - Przejęcie SENVA to kolejny krok w rozpoczętym w 2018 roku procesie rozwoju zewnętrznego poprzez produkty komplementarne w realizowanych zastosowaniach referencyjnych. Zdobyty udział w rynku i dodatkowa obecność produkcyjna na tak strategicznym rynku jak Ameryka Północna to kluczowe elementy wspierające rozwój działalności biznesowej w skali lokalnej.
  • Czujniki - Podobnie jak w przypadku przejęcia firmy Arion (kwiecień 2022), koncentracja w tym obszarze jest kluczowa dla uczynienia produktów bardziej wydajnymi i lepiej połączonymi z ich ekosystemem, ułatwiając jednocześnie aktywację usług cyfrowych.
  • Synergie - Dzięki integracji CAREL i SENVA można osiągnąć liczne synergie. W zakresie produktów, rozszerzona oferta w dalszym stopniu będzie wzmacniała wizję Grupy CAREL jako jednego dostawcy zróżnicowanych rozwiązań dla sektora HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja); połączenie wiedzy know-how CAREL i SENVA doprowadzi również do coraz bardziej wyrafinowanej oferty produktowej (lepsza komunikacja, innowacyjność i dostosowanie do potrzeb klienta) oraz do objęcia znacznej części obecnie obsługiwanych niszowych zastosowań (np. ekspansja na sektor chłodniczy). Ponadto pojawiają się znaczące korzyści geograficzne i handlowe. Dla CAREL jest to pierwsze strategiczne przejęcie przemysłowe w USA, które stwarza oczywiste możliwości w zakresie sprzedaży krzyżowej w Europie/Ameryce Północnej oraz otwarcia niezagospodarowanych kanałów sprzedaży, takich jak wykonawcy. Wreszcie, podwojenie mocy produkcyjnych SENVA może być w przyszłości wykorzystane również do rozszerzenia produkcji artykułów pod marką CAREL. Efekty transakcji odbiją się również pozytywnie na SENVA, która skorzysta z otwarcia na nowe rynki pod względem geograficznym, zastosowań i dystrybucji, wykorzystując siłę handlową Grupy CAREL.

Francesco Nalini, Prezes Zarządu Grupy CAREL, skomentował: “Jesteśmy bardzo podekscytowani podpisaną dziś transakcją, ponieważ stanowi ona nasze pierwsze wysoce strategiczne przejęcie w obu Amerykach i dalsze potwierdzenie naszego zaangażowania w realizację celów rozwoju poprzez fuzje i przejęcia - zaangażowania, które znacznie przyspieszyło w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Przejęcie SENVA podkreśla zainteresowanie Grupy rozwojem i konsolidacją obecności w Stanach Zjednoczonych, ale jest również częścią procesu ekspansji w sektorze zaawansowanych czujników (do którego dążyliśmy wraz z transakcją Arion zamkniętą w kwietniu), które będą miały coraz większe znaczenie w projektowaniu energooszczędnych, zrównoważonych ekologicznie urządzeń.”

Tagi: CAREL Senva
Carel