Wiadomości 19 paź 2022
Budownictwo modułowe i OZE. Erbud wdraża strategię ESG

Strategia ESG Grupy Erbud zakłada uzyskanie do 2030 roku neutralności klimatycznej w zakresie pośrednich emisji, 20 proc. udziału energii odnawialnej w miksie energetycznym do 2025 r. oraz rozwój biznesu nastawiony na inwestycje zrównoważone.

Strategia ESG „Budujemy odpowiedzialnie” jest kompleksowym dokumentem regulującym podejście polskiej grupy budowlanej do zrównoważonego rozwoju. Jest zgodna ze strategią biznesową Erbudu. – „Budujemy odpowiedzialnie” to kontynuacja wcześniejszych działań i nasz kompas na najbliższe lata. Dokument definiuje ambitne kierunki rozwoju i jest odpowiedzią na to, jak zmienia się świat, oczekiwania i wymagania naszych interesariuszy, a także sam Erbud. Zaczynamy zawsze od siebie – budując jeden z nowocześniejących zakładów produkcyjnych modułów drewnianych w Europie czy zwiększając udział energii elektrycznej wytwarzanej z OZE poprzez budowę farm wiatrowych – jesteśmy w stanie zmieniać świat. Jestem przekonany, że wdrożenie strategii umocni naszą pozycję jako czołowego gracza na rynku budownictwa i jednocześnie pomoże spółce osiągnąć lepszą wycenę i być atrakcyjną dla inwestorów – mówi Dariusz Grzeszczak prezes Erbudu.

W tym roku spółka Erbud utrzymała wpis w rejestrze EMAS, co jest najwyższym ekologicznym wyróżnieniem w Unii Europejskiej. Sukcesywnie, poprzez spółkę zależną Onde, buduje portfel zamówień OZE – zwiększając liczbę inwestycji własnych jako inwestor. W listopadzie 2022 r. w Ostaszewie pod Toruniem nastąpi uroczyste otwarcie fabryki modułów drewnianych – Mod21. Produkcja modułów ma ujemny ślad węglowy i będzie kompensować emisję na innych polach działalności Erbudu, sam zakład produkcyjny będzie w pełni zrównoważony.

W ramach strategii ESG czołowa polska grupa budowlana skoncentruje się na m.in.: zmniejszeniu emisji, odzysku odpadów, rozwijanie gospodarki obiegu zamkniętego, ochronie bioróżnorodności i zgodności z taksonomią (środowisko). W obszarze odpowiedzialności społecznej działania Erbudu będą ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa, zagospodarowanie luki kadrowej, rozwój pracowników, zaangażowanie społeczne, także przez program mentoringowy rozwijany w ramach Fundacji Erbud.

Kompas Inwestycji

Kompas Inwestycji http://kompasinwestycji.pl

Kompas Inwestycji, informacyjny serwis skupiony na tematyce inwestycyjno-budowlanej. Działa od niemal 10 lat, rozwijając bazę średnich i dużych projektów.Monitoruje cały cykl życia inwestycji - od etapu wizji, poprzez projektowanie, wybór wykonawcy, aż do realizacji. Każdego dnia przekazuje ponad kilkaset nowych i aktualizowanych informacji na temat projektów z całej Polski. Kompas Inwestycji jest również platformą ułatwiającą kontakt pomiędzy emisariuszami rynku budowlanego.

Raport Kompas Inwestycji

Raport rynku budowlanego to cykliczna publikacja Kompasu Inwestycji, która powstaje w oparciu o rozwijaną od 10 lat, największą bazę inwestycji w Polsce. Rzetelne i wiarygodne źródło informacji na temat tego jaki jest rynek budowlany i jak będzie wyglądał w najbliższych latach. Nasza prognoza produkcji budowlano-montażowej w okresie I-III kwartał 2017 roku miała dokładność 1,3%.

Przeczytaj fragment raportu