Klimatyzatory dla architektów wnętrz 2024
Wiadomości 20 gru
WIGMORS
Bezpieczeństwo żywności z Danfoss Prosa Link

fot. Wigmors

W dzisiejszych czasach przechowywanie żywności niesie za sobą szereg wyzwań, którym należy sprostać, zarówno ze względu na oczekiwania klientów pod kątem jakości produktów, ale także ze względu na aspekt prawny dotyczący bezpieczeństwa żywności. Spełnienie tych wymagań może przysporzyć wiele trudu i angażować personel, który jest odrywany od swych głównych obowiązków. Jest jednak sposób, by z pomocą nowoczesnej technologii w prosty i inteligentny sposób sprostać tym potrzebom.

Według badań Unii Europejskiej, około jedna trzecia produkowanej żywności jest marnowana podczas całego łańcucha dostawczego, od momentu produkcji, aż po spożycie przez końcowych konsumentów. W Polsce odpowiada to 247 kg żywności na osobę rocznie i jest to jeden z najwyższych wskaźników w całej Unii Europejskiej (szacunki za rok 2010). Znaczący udział w marnowaniu żywności wiąże się z jej przechowywaniem, między innymi w komorach chłodniczych. Głównym mechanizmem wpływającym na straty żywności jest przechowywanie jej w temperaturze, która jest poza optymalnym zakresem dla danego typu produktów spożywczych. Jeśli warunki w komorze chłodniczej odbiegają od założonych, procesy związane z psuciem się towarów spożywczych następują szybciej i bezpośrednio przekładają się na straty. Produkty przechowywane w temperaturze odbiegającej od idealnej cechują się też niższą jakością i w krótkiej perspektywie czasu muszą zostać usunięte, gdyż nie nadają się już do spożycia. Szczególnie ważne jest to w przypadku produktów zamrożonych lub lodów, gdzie podwyższenie temperatury o kilkanaście stopni może wiązać się z koniecznością wyrzucenia całej partii towaru.

By zapewnić bezpieczeństwo żywności, wprowadzono system HACCP, który pozwala na monitorowanie krytycznych punktów kontrolnych, między innymi temperatury, w której przechowywana jest żywność. Standardowym działaniem mającym na celu wypełnienie wymagań stawianych przez HACCP jest systematyczna kontrola i rejestracja temperatury w komorze chłodniczej. Raporty temperaturowe są archiwizowane i przechowywane na wypadek kontroli.

W jaki więc sposób możemy przeciwdziałać marnowaniu żywności i jednocześnie podnieść jakość przechowywanych produktów? Ten cel możemy osiągnąć przez ciągłą kontrolę temperatury w komorach chłodniczych. Kontrolę możemy prowadzić w tradycyjny sposób, gdy posiadamy bezpośredni dostęp do odczytu temperatury z termometru bądź wyświetlacza sterownika komory chłodniczej. Wymaga to jednak przebywania ludzi na terenie danego obiektu przez całą dobę i systematycznego odczytu parametrów w stałych odstępach czasu. W przypadku wystąpienia odchyleń od zadanej temperatury osoba kontrolująca może zareagować np. wzywając serwis chłodniczy w przypadku awarii.

Danfoss Prosa Link

Innym sposobem na zapewnienie kontroli nad temperaturą w komorze jest jej rejestracja i analiza w sposób automatyczny. Tego typu funkcjonalność oferuje urządzenie firmy Danfoss o nazwie Prosa Link. Rozwiązanie to pozwala na stały odczyt temperatury panującej w urządzeniu chłodniczym oraz archiwizację danych w chmurze. Dane temperaturowe odczytane bezpośrednio z czujników temperatury podłączonych do ProsaLink są przesyłane na serwer za pośrednictwem wbudowanego modułu komunikacyjnego. Transmisja danych odbywa się przy wykorzystaniu technologii GSM, jednak użyty modem różni się zasadniczo od rozwiązań spotykanych np. w telefonach komórkowych, gdyż nie wymaga karty sim. Urządzenie ProsaLink wykorzystuje zasięg wielu sieci komórkowych i na potrzeby transmisji wybiera sieć o najmocniejszym sygnale w danej chwili. Na wyposażeniu znajduje się antena o dużej mocy, która w szczególnych przypadkach może zostać zastąpiona jeszcze mocniejszą anteną zewnętrzną. Dzięki temu urządzenie jest gotowe do działania bezpośrednio po uruchomieniu i działa nawet w miejscach, w których przeprowadzenie rozmowy telefonicznej jest niemożliwe. Do odczytu danych zebranych przez ProsaLink, Danfoss oferuje dedykowane aplikacje dostępne na platformach Android oraz iOS, dodatkowo dane możemy przeglądać z poziomu komputera wyposażonego w przeglądarkę internetową, logując się do dedykowanego portalu. W każdym z powyższych przypadków użytkownik otrzymuje możliwość  łatwego i szybkiego wygenerowania raportu HACCP w formacie arkusza kalkulacyjnego Excel, który jest wiarygodny i rzetelny. W aplikacji możemy też zdefiniować pożądany zakres temperatury w urządzeniu chłodniczym, a wszelkie odchylenia od tego zakresu zostaną zasygnalizowane powiadomieniem w aplikacji bądź przez wysłanie e-maila na wskazany adres. Dzięki temu mamy możliwość pełnej kontroli produktów i zyskujemy cenny czas, zanim temperatura przekroczy wartość krytyczną. W analogiczny sposób aplikacja może poinformować użytkownika o wystąpieniu awarii, niedomkniętych drzwiach komory chłodniczej lub zamknięciu człowieka w komorze.

Podsumowując, rozwiązanie firmy Danfoss umożliwia zminimalizowanie strat żywności, pozwala podwyższyć jakość przechowywanych produktów spożywczych oraz daje możliwość błyskawicznego zareagowania w przypadku wystąpienia awarii. Dzięki rzetelnemu raportowi HACCP spełnione są wymogi prawne, a produkty dłużej zachowują swoją świeżość.

 Więcej o produkcie