Wiadomości 15 lis
Danfoss
Danfoss kontynuuje odbudowę Ukrainy

fot. Danfoss, od lewej, Adam Jędrzejczak, prezes Danfoss Poland i prezydent regiony Europy Wschodniej oraz Andriy Berestyan, dyrektor generalny Danfoss w Ukraine.

Danfoss po raz drugi uczestniczy w międzynarodowej wystawie i konferencji ReBuild Ukraine w Warszawie. Uczynienie ukraińskich miast i budynków ekologicznymi i zrównoważonymi oraz długoterminowa strategia odbudowy sieci ciepłowniczej są nadal kluczowe dla Danfoss.

Duńska firma przemysłowa, która prowadzi działalność w Ukrainie od 1997 roku, jest jedną z niewielu firm, które wraz z lokalnymi władzami opracowały ramy prawne dotyczące oszczędzania energii w budynkach i systemach ciepłowniczych. Teraz Danfoss kontynuuje dalsze ulepszanie podstawy prawnej: z pomocą ekspertów Danfoss opracowano niedawno nową normę budowlaną dotyczącą rekonstrukcji schronów.

Kiedy w zeszłym roku rozpoczęła się wojna, Danfoss skupił się na pilnych potrzebach miast i przedsiębiorstw użyteczności publicznej, aby zapewnić podstawowe usługi wodne i grzewcze w regionach dotkniętych wojną, na wschodzie i południu Ukrainy. Firma wsparła ten kraj wieloma pilnymi, bezpłatnymi dostawami, które zapewniły podstawowe usługi, takie jak zakwaterowanie lub ogrzewanie. Później, dzięki pomocy udzielonej przez darczyńców z UE i USA, proces odbudowy przyspieszył jeszcze bardziej.

Obecnie wyzwaniem dla Ukrainy jest ustalenie priorytetów i zaspokojenie pilnych potrzeb zniszczonych miast, ale także radzenie sobie z brakiem wykwalifikowanych specjalistów, którzy mogliby zarządzać projektami renowacyjnymi. W wielu przypadkach wybierane są także "łatwe i szybkie rozwiązania", takie jak odłącznie od sieci ciepłowniczej, gdzie tymczasem dostawy ciepła powinny mieć krytyczne znaczenie. Dlatego Danfoss, ze swoją wiedzą i doświadczeniem, koncentruje się teraz na proponowaniu przedstawicielom miast konkretnych, energooszczędnych rozwiązań dedykowanych m.in. infrastrukturze wodnej, ciepłowniczej czy energetycznej.

- od lewej, Adam Jędrzejczak, prezes Danfoss Poland i prezydent regiony Europy Wschodniej; Lars Aagaard duński minister ds. klimatu, energii i zaopatrzenia oraz Dorota Jezierska, starszy dyrektor sprzedaży w Danfoss Poland.

"Obecnie naszym priorytetem jest wspieranie odbudowy infrastruktury krytycznej w czasie wojny. Patrzymy również w przyszłość i opracowujemy „Danfoss Solution Playbook” - zestaw gotowych do użycia rozwiązań pomagających władzom w odbudowie infrastruktury i budynków. Cel jest jasny: upewnić się, że infrastruktura Ukrainy zostanie odbudowana przy użyciu najnowszych zielonych technologii. Chcemy być kluczowym partnerem dla miast podczas odbudowy" - mówi Andriy Berestyan, dyrektor generalny Danfoss w Ukraine.

"To od władz miasta zależy, czy odbudowa Ukrainy będzie zrównoważona. Należy jednak unikać tymczasowych, nieefektywnych rozwiązań, które obniżają jakość, a celem powinno być przywrócenie wszystkich szkód do stanu sprzed wojny. Głęboko wierzymy, że Ukraina może stać się liderem w zielonej transformacji dzięki najnowszym technologiom. Ponieważ rozwiązania Danfoss nigdy nie były tak istotne jak teraz, jesteśmy zdeterminowani, aby nadal napędzać odbudowę kraju. Produkty Danfoss mogą pomóc przywrócić ludziom dostęp do podstawowych usług, takich jak mieszkania czy ogrzewanie. Budynki mogą pełnić te same funkcje i zapewniać ten sam komfort przy mniejszym zużyciu energii i  optymalizacji kosztów - mówi Adam Jędrzejczak, prezydent regionu Europy Wchodniej w Danfoss.

Przykłady zaangażowania firmy Danfoss w odbudowę Ukrainy:

  • Wiosną i latem 2022 r., na pilną prośbę zakładów ciepłowniczych w Charkowie, Mykołajowie i Czernihowie, Danfoss dostarczył bezpłatnie zawory kulowe, aby pomóc odłączyć setki uszkodzonych budynków od sieci, bez konieczności wyłączania całego układu ciepłowniczego.
  • Po przerwach w dostawie prądu w Kijowie w październiku 2022 r. miasto postanowiło zainstalować modułowe kotłownie dla infrastruktury krytycznej, takiej jak szpitale, aby móc ją ogrzać i dostarczyć energię elektryczną nawet w przypadku całkowitego zaniku zasilania. Danfoss dostarczył niezależne od zmian ciśnienia zawory równoważąco-regulacyjne AB-QM, aby móc podłączyć 36 szpitali do awaryjnych źródeł ciepła i energii.
  • Przebudowa wodociągów w Kijowie w 2023 roku wymagała rozwiązań Danfoss Drives. Stara radziecka pompa została zastąpiona nowoczesną, z dodatkową instalacją systemu sterowania z przetwornicą częstotliwości VACON1000 MV Drive (1MW/10kV). Dzięki temu znacznie zwiększyła się niezawodność systemu zaopatrzenia w wodę i zmniejszyło się zużycie energii o 25%.
  • Przez cały 2023 rok Danfoss dostarczył kilka tysięcy zaworów kulowych do zakładów ciepłowniczych w Charkowie, aby przygotować miasta na zimę 2023 roku. W przypadku ewentualnych przerw w dostawie prądu lub uszkodzenia sieci  umożliwi to odłączenie uszkodzonych sekcji i zapewni dostawy ciepła do domów.
Tagi: Danfoss