Wiadomości 6 cze 2023
PIG-PIB i AGH uruchomią nowy kierunek studiów podyplomowych – „Geozagrożenia”

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) wraz z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie (AGH) przygotowują nowy kierunek studiów podyplomowych. Będą kształcić specjalistów z zakresu geozagrożeń. 2 czerwca 2023 r. w siedzibie PIG-PIB w Warszawie obie instytucje podpisały porozumienie o współpracy. W wydarzeniu uczestniczył wiceminister klimatu i środowiska, Główny Geolog Kraju Piotr Dziadzio.

W podpisanym porozumieniu PIG-PIB i AGH zadeklarowały podjęcie współpracy w zakresie uruchomienia i realizacji studiów podyplomowych, których celem jest zapoznanie uczestników z najnowszymi metodami rozpoznania oraz dokumentowania geozagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk. PIG-PIB oraz AGH wspólnie będą realizowali program nauczania, który przewiduje serię wykładów i ćwiczeń, również terenowych.

Jak podkreślił wiceminister Piotr Dziadzio, uruchomienie nowego kierunku studiów podyplomowych to z pewnością dobra droga do redukcji ryzyka związanego z geozagrożeniami w Polsce.

Mam nadzieję, że nowy kierunek studiów, który stawia na zdobycie praktycznej wiedzy, spotka się z zainteresowaniem osób, które zawodowo, w różnym aspekcie, mają do czynienia z zagrożeniami naturalnymi

– powiedział.

Program studiów zapowiada się bardzo atrakcyjnie. W trakcie wykładów oraz licznych zajęć terenowych, laboratoryjnych i praktycznych, uczestnicy uzyskają wiedzę z zakresu geologii inżynierskiej, kartografii geologicznej, nowoczesnych technik rozpoznania i monitorowania procesów osuwiskowych, rozpoznania budowy podłoża gruntowego, prawidłowego dokumentowania badań geologiczno-inżynierskich oraz kompleksowej analizy danych pochodzących z różnego rodzaju badań.

Dyrektor PIG-PIB Mateusz Damrat zwrócił uwagę, że instytut posiada najpełniejsze informacje o geozagrożeniach w Polsce.

Realizując zadania państwowej służby geologicznej identyfikujemy, rozpoznajemy, dokumentujemy oraz monitorujemy zagrożenia geologiczne, takie jak osuwiska, zapadliska, osiadania, zdarzenia sejsmiczne oraz erozja wybrzeża morskiego. Centrum Geozagrożeń w PIG-PIB dysponuje wykwalifikowanym zespołem specjalistów oraz nowoczesnym sprzętem badawczym. Obok prac terenowych prowadzimy prace metodyczne i naukowe, a także szkolimy administrację geologiczną i doradzamy Wojewódzkim Zespołom Nadzorującym Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków

– zaznaczył.

Studia podyplomowe stanowią znakomite uzupełnienie pewnych niedostatków w uniwersyteckich programach nauczania geologii i umożliwiają nabycie specjalistycznych kompetencji w stosunkowo krótkim czasie. Taka forma kształcenia odpowiada współczesnym trendom obserwowanym w szkolnictwie wyższym na całym świecie, gdzie kursy tematyczne i zajęcia warsztatowe stanowią coraz większy odsetek form kształcenia i są w stanie szybko wykształcić fachowe kadry tam, gdzie pojawia się szczególna potrzeba pozyskania specjalistów w danym zakresie

– dodał prof. Jacek Matyszkiewicz z AGH.